7 Aralık 2018 Cuma

Fosfor

Fosfor, enerjinin depolanması ve kullanımı için karbonhidrat ve lipit metabolizmasında temel fonksiyondadır. Bağırsaklarda absorblanarak (emilerek) kemiklerde depolanır. Dolaşımdaki fosfor konsantrasyonu paratiroid hormon, vitamin-d, bağırsaklardam absorbsiyon (emilme), renal fonksiyon (böbreklerin çalışması), kemik metabolizması ve beslenmeye bağlıdır.
Karbonhidratların kullanımında fosfat (PO4) ve potasyum (K) glukozla birlikte hücre içine taşınır.
Fosfatının %80'ini kemikler, %15'i hücreler, %0,1'i kan içerir. Plazmadaki inorganik fosfatın %85'i serbest formdadır. Hücre duvarının sürekliliği, enerji metabolizmasının düzenlenmesi ve oksijen taşınmasında fonksiyoneldir.

6 Aralık 2018 Perşembe

İnsanlarda Kalsiyumun Etkisi ve Kalsiyum Kaynakları


Kalsiyum Eksikliği

Başlıca kalsiyum eksikliğ emilimini azaltan etmenlerle oluşur. Kalsiyum emilimini azaltan ya da engelleyen etmenler vitamin-D eksikliği; mide-bağırsak sistemi hastalıkları; düşük mide asidi; stres; hareketsizlik; yüksek oranda protein ve yağ  içeren diyetler; ıspanak, pazı, pancar, kakao gibi ogzalik asitli besinler ve yüksek fosforlu diyetlerdir.

5 Aralık 2018 Çarşamba

Kalsiyum (Ca)

Kalsiyum, organizmanın bütün biyolojik fonksiyonlarında kanda çözünmüş, yani, iyonize tepkimeleri, kasların kasılması, kanın pıhtılaşması, yani, koagulasyonu, kompakt bir formda kemiklerin ve dişlerin yapısı için yaşamsal bir maddedir.
Her bireyin günlük gereksinimini, öznel koşulları belirler. Özellikle, kemik yapımının hızla sürdüğü ergenlik döneminde, bebeğin rahin (uterus) içinde geliştiği gebelik döneminde, bebeğin emzirilerek büyütüldüğü ve geliştirildiği dönemde, kemik dokularının görece hızlı eridiği menapoz döneminde kalsiyum dengesinin korunması için, kalsiyum gereksinimi 1500 miligrama çıkar.

Selenyumun Etkileri

Selenyum Eksikliği

Vitamin-E etkisiyle ile selenyum etkisi sinerjistdir ve selenyum metabolizmasında etkilidir. Besinlerin Vitamin-E içeriği, selenyum gereksinimini azaltır.
Bitkilerdeki selenyum eksikliği, yetiştirildiği toprağın selenyum eksikliğine bağlıdır. Tarımsal faaliyetin yürütüldüğü topraklardaki selenyum eksikliğine bağlı yetiştirilen besinlerdeki selenyumun da eksikliği, yöredeki meme kanseri, akciğer kanseri ve kalın bağırsak kanserini sıklaştırmaktadır.

Selenyum (Se)

Vitamin-E ile birlikte güçlü bir antioksidan özelliği ve hücre koruyucusu özelliğiyle fonksiyonel selenyum, özellikle glutatyon peroksidaz enziminin yapısında yeralır. Dokuların elastikiyetinin korunmasıyla da fonksiyoneldir. Dokuları oksidasyondan  koruyarak, erken yaşlanmayı önler, yaşlanmayı geciktirir.
Bir insanın vücudu 1 mg'dan az selenyum içerir ve %60'ı bağırsaklardan emilerek dalak, böbrek ve pankreasa taşınır.
Erkeklerdeki selenyumun yarısı üreme sisteminde, yani, testislerde fonksiyoneldir.

4 Aralık 2018 Salı

İyot Eksikliğinin Etkileri

İyot eksikliği anneliği, fetüsü, yenidoğan bebeği, bebekleri, çocukları, ergenleri, erişkinleri ve hayvanları farklı karakterlerde ve düzeylerde etkiler.

İyot Eksikliğinin Anneliğe Etkileri

  • Doğurganlık yeteneğinin zayıflatır.
  • Gebelikte yüksek tansiyona (pre eklampsi) oluşturur.
  • Tiroid bezinin nükleer radyasyon duyarlılığı artar.
  • Doğumun ilk 6 haftasındaki kanamalar (postpartum hemoraji) gerçekleşir.
  • Maternal anemi oluşturur.

İyot

İyot insan vücudunda çok az miktarda bulunan, normal büyüme ve gelişme için gerekli eser elementlerden biridir. 1811 yılında deniz yosunlarıyla yapılan deneylerde bulunmuştur. İnsanların iyot gereksinimlerinin en önemli kaynakları deniz ürünleri ve iyotlu sulardır. İnsan vücudunda bulunan beyin ve sinir sisteminin normal büyüme ve gelişmesiyle, vücut ısı ve enerjisinin sürekliliği için gerekli, tiroid hormonlarından tetraiyodotironin (tiroksin, T4) ve triiyodotironin (T3) sentezinde kullanılır. Normal koşullarda vücudumuzda 15-20 mg iyot bulunmaktadır.