20 Kasım 2018 Salı

Bebeğinizin 1-3 Aylarındaki Sağlığı


Bebek sağlığı son derece önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.Bu konuda mutlaka aile hekimlerine danışılmalı ve bebeğin kilo boy oranlarının kontrol edilmesinin yanında başka durumların engellenmesi için doktora başvurulmalıdır. Bizler sizlere kısaca bebek sağlığı ve beslenmesi hakkında bilgiler vereceğiz. 1-3 Aylık Bebeklerin Sağlığı

Bebeğiniz yeni doğmuş ve daha 3 aylık bile değilse hayatınızın en ilginç aylarından birini yaşıyorsunuz demektir. Deyim yerindeyse bir “uyuma ve emme makinası”olan bebeğiniz , bu dönemde gülen, tepki veren bir minik canlıya dönüşüyor Siz bu inanılmaz dönüşüme gün gün tanıklık ediyorsunuz.

Endokrin Pankreas


Bağırsak lümeninden yakıt olarak emilen besin öğelerinnin vücut dokularına dağılımı organizmanın ekonomisi açısından çok önemlidir. Daha da önemlisi organizmanın yaşamı bu metabolik yakıtların yarılanmalarına dayanır.
Emilen besinlerin vücutta dağılımları ve kullanılmaları, endokrin pankreas hormonlarının kontrolündedir.
Pankreas midenin altındaki lobüler yapıda karışık bir bezdir. İnce bağırsağa sindirim enzim salgılarını boşaltması, ekzokrin fonksiyonudur. Endokrin fonksiyonu ise, pankreas adacıklarını yani, langerhans adacıklarını oluşturan hücre gruplarından kana pankreatik hormonları salgılamaktır.
Memelilerin pankreasında iyi karakterize edilmiş endokrin hücreler glukagon sentezleyen A-hücreleri, insülin sentezleyen B-hücreleri, somatostatin sentezleyen D-hücreleri ve pankreatik polipeptid sentezleyen PP-hücreleri'dir.
Memelilerde insülin sentezleyen B-hücreleri çoğunlukla langerhans adacıklarının merkezindedir. B-hücrelerinin etrafları glukagon sentezleyen A-hücreleri, somatostatin sentezleyen D-hücreleri ve pankreatik polipeptid sentezleyen PP-hücrelerinden oluşan bir kılıfla çevrilidir. PP-hücreleri ekzokrin pankreasın asinar hücreleri arasında tek tek dağınık olarak da bulunur.

İnsülin

19 Kasım 2018 Pazartesi

Gastrointestinal Hormonların Fizyolojik Etkileri


Gastrin

Gastrin antal-G hücrelerinde sentezlenir. Mide ve duodenum mukozasına yerleşir. Mide asidi sekresyonu için uyarıcı, temel regülatördür. Ayrıca, gastrik mukoza hücreleri için önemli bir tropik ve büyümeyi uyarıcı etkinliktedir. Gastrik pitlerde yerleşen G-hücrelerinde sentezlenir. Reseptörleri parietal hücreler üzerinddedir.
Gastrin salgılanmasının temel uyaranları midedeki bazı besin öğeleridir; özellikle bazı aminoasidler ve kalsiyumdur. Kahve, şarap ve bira da etkili uyaranlardır. Salgılanma, pH çok düştüğünde inhibe olur.
Gastrinin memelilerdeki bir diğer temel biyolojik etkisi, midedeki besinin karıştırılıp parçalanması için, midenin güçlü düz kaslarının kontraksiyonunu uyarmaktır. Aminoasitler ve parçalanmış proteinler, memelilerde gastrik antral mukozadan gastrin salgılanması için en etkili uyarandır. Aminoasit molekülleri içerisinde ise, gastrin salgılanmasının en etkili uyaranları triptofan ve fenilalanindir.

Kolesistokinin (CCK)

Gastrointestinal Hormonlar


Bağırsak lümeni içindeki besinlerin vücuttaki tam sindirimi fizyolojik olayların koordinasyonuyla gerçekleşir. Sindirimi besinin kendisi başlatır ve sindirim kanalının ilgili bölümlerinde lokal sınınrlarda sürdürülür. Sindirim olayının koordinasyonu bağırsak lümeni içindeki besinin fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre, nöral ve hormonal yanıtlar aracılığıyla gerçekleştirilir.
Sindirim fonksiyonunun kontrolündeki en önemli hormonlar, gastrointestinal (GI) kanal içinde, yani, mide ve bağırsak epitelindeki dağınık konumlanan endokrin hücrelerden sentezlenir.
Mide ve bağırsak epitelinde konumlanan endokrin hücreler ve bu endokrin hüccrelerin salgıladıkları hormonların oluşturduğu sistem “Enterik Endokrin Sistem” kapsamında incelenir.

Parathormonun Anormal Salgılanması


Parathormonunu (Paratiroid hormonu-PTH) salgılanmasının hem artışı, hem de azalması insan ve hayvanlarda önemli hastalıklara oluşturur.

Parathormonun Aşırı Salgılanması (Hiperparatiroidi)

Metastatik Kalsifikasyon

Hiperparatiroidide en büyük tehlike kalsiyum ve fosfat iyonlarının artması nedeniyle çeşitli dokularda yaygın kalsiyum fosfat çökelmesinin oluşmasıdır. Akciğer alveolleri, böbrek tubulleri, tiroid bezi, mide mukozası ve arter duvarları gibi çeşitli organlarda kalsiyum fosfat çökelmesiyle tehlikeli yapı bozulması ve fonksiyon kayıpları oluşabilir. Bu fonksiyon bozuklukları ölüm, yani, metastatik kalsifikasyon oluşur.
Parathormonu primer hiperparatirodi ve sekonder hiperparatiroidi oluşturacak türde aşırı salgılanabilir.

Primer Hiperparatiroidi

Parathormonun Fizyolojik Etkileri


Parathormonunun (PTH-paratiroid hormonu) kalsiyum transportunu etkileyen targetleri böbrekler, kemikler ve barsaktır. PTH'nin hiperkalsemik etkisi böbrekler, kemikler ve barsaktaki farklı etkiler sonucu oluşur.

Kemik Dokudan Kalsiyum Mobilizasyonu

PTH:
  • Bağ doku öncü hücrelerinin (Pre-osteoklastlar) osteoklastlara dönüşümünü uyarır.
  • Dinlenme sürecindeki osteoklastları uyarır.
  • PTH kemik hücreleri, özellikle, osteoklastlar tarafından çeşitli organik asitlerin ve enzimlerin metabolik sentezini artırır.
  • PTH kalsiyumun lakün etrafındaki kısmen mineralize kemikten önce kemik sıvısına, daha sonra ekstraselüler sıvıya hareketi için derindeki osteositleri uyarır.
  • PTH etkisiyle, osteoblas membranları kalsiyum geçirgenliği kazanır ve osteoblastlara kalsiyum akışı gerçekleşir. Osteoblastlara kalsiyum akışı, kan kalsiyum düzeyini kısa sürede karşılayan mekanizmadır.

Osteositler, Osteoblastlar ve Osteoklastlar

Kan Kalsiyum ve Fosfat Düzeyinin Hormonal Kontrolü


Parathormon, 1,25-dihidroksi vitamin-D3 [1,25-(OH)2D3] ve Kalsitonin birlikte çalışarak kan ve ekstraselüler sıvılara kalsiyum giriş çıkışlarını düzenlerler.
Parathormon ve 1,25-dihidroksi vitamin-D3 [1,25-(OH)2D3] kandaki kalsiyum konsantrasyonunu artırırken; kalsitonin ise, kandaki kalsiyum konsantrasyonunu düşürür.
Paratiroid bezler tiroid bezlerle sıkı ilişkilidir ve genelde tiroid dokusu içine gömülüdür. 1 ya da 2 mm çapında, esas hücreler (PTH) ve oksifil hücreler içeren 1 ya da 2 çift bezden oluşur. Esas hücreler (PTH) ve oksifil hücrelerden oluşur.

Parathormon Kaynağı