25 Mart 2017 Cumartesi

Aids’te Kuluçka Devresi


AIDS'in kuluçka devresi; HIV virüsünün vücuda alınmasından sonra hastalığın belirtileri açığa çıkmadan vücudunuzda bulunması anlamana gelir. Yani hastalık pusudadır.

AIDS virüsünü mikrobu taşıyan kişi -cinsel,kan yolu ile bulaşmış olabilir- hastalığa ait ilk belirtilerin (gece terlemesi, lenf düğümlerinde büyüme, nörolojik belirtiler) görülmesi arasından geçen süredir kuluçka devresi.

AIDS’te Kuluçka Devresi Ne Kadar Sürer?


Hastalık mikrobunun vücuda  alınışından sonra 6 ay kuluçka devresi olabilir. Bu süre bazen sekiz, dokuz ay, hatta on dört yıl sonraya kadar uzayabilir. Örneklersek frengide bu süre ortalama üç hafta­dır. Bel soğukluğunda bir ile üç gün, yumuşak şankr ve tifüsde üç haftaya kadar, tüberküloz­da daha uzun bir süre, kuduzda ise iki hafta­dan bir yıla kadar uzayan bir süreyi kapsa­maktadır kuluçka devreleri. Bu kuluçka süresinde hasta herhangi bir kan testine girmemiş veya cinsel ilişki ile partnerine bulaştırmamış ise Aids belirtilerine pek rastlanmaz veya fark edilmez.

HIV'in İlk Belirtileri Ne Zaman Ortaya Çıkar?


AIDS’te Kuluçka Devresi İçin Ortala­ma Bir Süre Sözkonusu mudur?


Şu anki gözlemler mikrobun vücuda girmesinden ge­nellikle on ile onbeş yıl sonra hastalığın ortaya çıktığını göstermektedir. Kuluçka devresi için ortalama bir süreden söz etmek olası değil. Çünkü hastalığı tanıyalı oldukça az bir süre geçmiş durumdadır. Bundan kaynaklı eğer HIV taşıyıcısı olduğunuza dair bir şüpheniz varsa hemen Anti HIV testi yaptırmalısınız.

AIDS Virüsünü Alan Kişinin Hastalığa Yakalanması Nelere Bağlıdır?


Bu daha çok kişinin savunma sisteminin mik­robu aldığı zamanki gücüne bağlıdır. Mikro­bun alınışından sonraki durum da önemlidir. Başka enfeksiyon hastalıklarına yakalanmak, sigara, uyuşturucu bağımlılığı, kötü beslenme, alkol, uykusuzluk gibi olumsuz yaşam biçimi içinde olma da hastalığın ortaya çıkışını hazır­layıcı etkenlerdendir. Virüs kan hücrelerinize ve  bağışıklık sisteminize zarar verdiği için yaşanacak olumsuzluklar katlanarak gelir.

Virüsün Almışı ile Hastalığın Başla­ması Arasındaki Devrenin Tipik Belir­tileri Var mıdır?


Evet. AIDS virüsünü alanlarda hastalığın esas tablosu henüz oluşmadan immün sistemin za­rara uğradığını gösteren bazı değişimlere rastlanır. Bu süreci tanımlayan değişik kısalt­malar kullanılmaktadır: ARC, LAS ya da Pre AIDS (AIDS öncesi) gibi.

LAS Nedir?


LAS, lenfadenopati sendromunun (lenf dü­ğümlerinin büyüdüğü hastalık tablosu) kısaltıl­mış şeklidir. Fransız araştırmacılar lenf düğümlerindeki belirgin büyümenin bu ara süre­cin en tipik belirtisi olduğu görüşündedirler. Bu durum bazı rahatsızlıkları da beraberinde getirir; halsizlik, boğaz şişliği , yüksek ateş vb.

ARC Ne Anlama Gelmektedir?


ARC, ‘AlDS-related complex” in kısaltılmış şeklidir. AIDS enfeksiyonu nedeniyle başgösteren immün yetersizliği tanımlar. Bu  durumda artık sisteminizin zayıfladığını ve aids virüsüne karşı acil önlem almanız gerektiği anlamına gelir.

Virüsün Alınışı ile Gerçek Hastalık Tablosunun Ortaya Çıkışı Arasındaki Süreçte Hangi Şikayetler Baş Gösterir?


LAS ve ARC’da örneğin lenf düğümlerinin uzun süre büyümüş kalması, sinsi ateş, gece terlemesi, kilo kaybı ve nedeni belirsiz deri dö­küntüleri görülür.

AIDS Virüsünü Almış Kişide Ara Süre­cin Belirtileri Görülüyorsa Bu Kişide Mutlaka Esas Hastalık Tablosunun da Ortaya Çıkacağı Anlamına mı Gelmek­tedir?


ARC ve LAS, uzun yıllar devam ede­bilir. Bu tanımlar AIDS etkeni vücuda alındıkta sonra yaşanacak ara sürecin gidiş biçimini ifa­de eder.

AIDS Nasıl Fark Edilir?


AIDS’in diğer bazı hastalıklarla da karıştırılabi­lecek belirtileri vardır. Fakat eğer bu belirtiler herhangi bir kan nakli veya cinsel ilişki sonrası oluşmuşsa AIDS'ten şüphelenebilinir.

-Kişi kendini sürekli yorgun ve bitki hissedi­yorsa
-İş yerinde çalışma gücünde belirgin bir düşüş hissediyorsa
-Kısa sürede belirgin kilo kaybı söz konusu ise (dört haftada kilosunun yüzde onundan fazla­sını kaybetmek gibi)
-Gece çamaşır değiştirecek ölçüde terliyorsa
-En az iki lenf düğümünde dört haftadan uzun süre büyüme hissediyorsa
-Uzun süren ishaller oluyorsa;
Bu hastalık belirtilerine başka bir neden bulu­namadığında AIDS akla gelmelidir.

AIDS Tablosu Nedir?


Tıp adamları AIDS etkeninin bütün zarar verici etkilerine bu ismi koymuşlardır. Hastalık tablosu ortaya çıktı­ğın da AİDS virüsü HIV; vücut savunma mer­kezinin kumanda hücreleri olan T-Yardımcı hücrelerini oldukça tahrip etmiş durumdadır. Virüsle savaşacak tek güç olan immün sistem paramparça olmuştur. Hasta diğer hastalık et­kenlerine karşı da korunmasız kalmıştır. Böylelikle her türlü bakteri veya mikroba vücut açık haldedir.

AIDS Hastalık Tablosu Ortaya Çıktı­ğında Bu Tabloda Başka Hangi Hasta­lıklara Rastlanır?


Oportünist enfeksiyonlara, özel tümörlere (Kaposi sarkomu) ve nörolojik belirtilere rastlanır.

Oportünist Enfeksiyon Ne Demektir?


Oportünist (fırsatçı) enfeksiyonlar vücut im­mün sisteminin güçsüzleşmesine bağlı olarak meydana çıkan enfeksiyonlardır. İmmün sis­tem güçlü olduğunda bu hastalık etkenleri ile kolayca başa çıkabilmektedir. Sağlıklı kişiler için bu enfeksiyon etkenleri zararsızdır. Fakat AIDS hastaları için ciddi bir sorun haline gelmektedir.

AIDS Tablosunda Hangi Fırsatçı En­feksiyonlara Rastlanır?


Pneumocystis carinii’nin neden olduğu akci­ğer enfeksiyonlarına.Ağız, yutak, yemek borusunu tutan, beyaz pamuk tarlası görünümündeki (candida)  man­tar enfeksiyonlarına ;bütün vücuda yayılma gös­terebilirler.
Tek hücreli kriptosporların neden olduğu günde yirmi kez dışkılamayı gerektirecek ka­dar ağır ishallere, ki bu ishaller haftalarca süre­bilmektedir.
Herpes zoster (Zona),
Sık tekrarlayan herpes simplex (uçuk) enfek­siyonlarına,
Toxoplazmozis,
Tüberküloz,
Deride birden beliren siğiller ya da cinsel or­ganlarda ortaya çıkan virüslerin meydana ge­tirdiği papillomlara rastlanabilir.

--->Aids Belirtileri ve Korunma<---

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder