30 Mart 2017 Perşembe

Bebeklerde Deri HastalıklarıBebeklerde Deri Hastalıkları


Yeni doğan bebekler de deri savunması tam olarak gelişmediğinden kimyasal, fiziksel ve mikrobik saldırılara açıktır. Zayıf deri sa­vunmasının yanında yüzey alanının vücut ağırlığına oranı diğer yaşlardan daha yüksektir ve topikal olarak uygulanan ilaçların emiliminin artışına bağlı riskler artar. Örneğin; kortikosteroidlerin veya salisilik asit preparatlarının uygulanması ile ciddi sistematik toksisiteler oluşabilir. Erişkinlere gö­re sağlam deriden transepidermal su kaybı daha fazladır ve bu durum deri bariyer fonksiyonunun tamamen gelişmediğini gösterir. Bu olay evapori-metre olarak adlandırılan özel suya duyarlı araçlarla kolaylıkla doğrulanır. Hayatının ilk haftalarında, yeni doğan bebeğin kanındaki hormon seviyeleri doğumda annenin hormon seviyesini yansıtır. Bu durum dolaşımdaki androjenik madde­lere bağlı olarak genişleyen ve sebum sekresyonu artan sebase bezler için önemli olabilir.

Bebeklerde Deri Tedavi Sorunları


Bebeklerde ilaçlar daha kolay emilir ve sistemik toksisite yapma ihtimal­leri daha fazladır. Bariyer fonksiyonunun tam gelişmemesine bağlı olarak, erişkinlerde iyi tolere edilen topikal ajanlar, bebeklerde ağır reaksiyonla­ra neden olabilir.

Kaşıma yeteneği 6. aya kadar gelişmemiştir. Bu yetenek geliştiğinde ekskuriasyonlar, devamlı kaşımanın (likenifikasyon) etkisiyle ve enfekte lezyonların varlığıyla döküntülerin görünümü tamamen değişebilir . Rahatsızlığını ve şikayetlerini ifade edememelerine bağlı ola­rak bebeklerde genel bir irritasyon olur ve devamlı ağlar. Bu durum uzun süre devam ettiğinde ebeveynler uyuyamaz ve aile içinde tansiyon yükse­lerek herkesi etkiler.

Yaygın döküntülerde, hasta deriden çok fazla su kaybına bağlı bebek­lerde hızlı bir şekilde dehidratasyon gelişebilir. Aynı durum, yangılı deri­den ısı kaybı için de doğrudur. Yaygın yangılı deri hastalığı olanlarda çok hızlı hipotermi gelişebilir ve dehidratasyonda olduğu gibi tehlikeli bir komplikasyon haline gelebilir. Bu iki komplikasyon, dehidratasyon ve hi­potermi aşağıdakilere dikkat ederek önlenebilir.

Bir evaporimetre ile su kaybı miktarı ölçülür, rektal olarak vücut ısısı kontrol edilir.

Ağır, yaygın deri hastalığı olan bebekler bir inkübatörde tutulur veya dışarıdan ısı ve sıvı verilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder