21 Mart 2017 Salı

Deri Hastalıkları

Deri ve derinin bölümlerini (saç, tırnak, ter bezleri) oluşturan bölgelerde görülen hastalıklar, asalak ve mikroorganizmaların neden olduğu bulaşıcı hastalıklar (mantar, uyuz vb.) ve para­zitlerin neden olduğu bulaşıcı olmayan hasta­lıklar (egzama, kurdeşen vb.) olmak üzere ikiye ayrılırlar.Asa­lakların neden olduğu hastalıklara karşı, ilaçlar ve dezenfeksiyon yoluyla  güvenilir sonuçlar sağlamak mümkün­dür. Bulaşıcı olmayan cilt hastalıklarında ise durum daha de­ğişiktir. Bu hastalıklara metabolizma bozukluklarının neden olduğu kanısı çok yaygındır. Hastalıkların oluşumunu kolay­laştıran etkenler olarak hatalı beslenme, alkol, sigara ve kah­ve, bazı giysiler ve sağlık koşulları uygun olmayan yerlerde ya­şamak sayılabilir. Bunların yanı sıra, kalıtsal etkenler ve aler­jik durumlar da unutulmamalıdır. Birçok durumlarda deri hastalıklarını teşhis etmek çok güç olmaktadır. Bu nedenle de tedavi şeklinin saptanması birtakım güçlükler yaratmaktadır. Deri, yaklaşık 16,000 santimetre karelik bir yüzeyi kaplayan en geniş yüzeyli organdır. Deri vücudu dış etkenlerden korur ve aynı zamanda organizmanın dış dünya ile bağlantısını sağ­lamakla görevlidir. Derinin kalınlığı 1-4 milimetre arasında de­ğişmektedir.
Derinin Yapısı Hakkında Bilgi

Deri, üst deri(epidermis) ,alt deri(dermis) ve deri altı(subkutis) olmak üzere üç tabakadır. Üstderi de ikiye ayrılır. Havayla temas eden ve birçok ölü hücreden oluşan bi­rinci tabaka, boynuzsu tabakadır. (koruma tabakası). Üst derinin ikinci tabakası, içinde boya tanecikleri (pigmentler) bulunan ve alt derinin iç yüzeyine doğru birtakım çıkıntılar veren malpighi tabakasıdır.

Altderi, bağdokusundan yapılmıştır. Altderinin dış yüze­yinden üstderinin malpighi tabakasına doğru uzanan, içinde duyu oluşumlarıyla kılcal damarlar bulunan birçok çıkıntılar vardır. Altderi tabakasında ter bezleri, kıl kökleri, yağ bezleri, damarlar, sinirler bulunur. Altderinin altında, darbelerin etki­sini azaltan, ısının vücuttan kaçmasını engelleyen ve vücut için yedek besin maddesini oluşturan bir yağ tabakası vardır. Bu yağ tabakası, altderiyi daha altta bulunan organlara, özellikle kaslara bağlar.

Kıl, saç ve tırnaklar keratinden yapılmıştır. Bir kıl incelendiği zaman, bir bölümünün gev­şek bir özle dolu bulunan uzun ve dar bir borudan yapılmış olduğu ve kıl kökü ile deriye girmiş olduğu görülür.

Deride birçok küçük bez bulunur. Bunlar ter bezleri ve kıl dibi bezleridir. Kıl dibi bezleri, sebum adı verilen deri yağı sal­gısını yaparlar. Bu yağ, erimiş durumda olduğundan, hem kıl­ları yağlar hem de deri yüzeyinde yayılarak derinin yumuşak durmasını sağlar. Dar ve uzun kanallar olan ter bezleri altderinin içinde yumak halinde durur. Ter bezleri, gözenek adı veri­len delikçiklerle dışarıya açılır. Ter, içinde su ye metabolizma artıkları, özellikle tuz bulunan oluşumdur. Deri, aynı zaman­da, dış uyartıları içinde bulunan özel sinirler aracılığıyla alan bir dokunma organıdır. Deride, dokunma olaylarıyla ilgili ya­pılar vardır. Bu yapıların arasında en önemlisi, dokunum cisim­cikleri adı verilen yapıdır. Dokunum cisimcikleri aracılığıyla bir cismin ağırlığını (basınç duyusu), sıcaklığını (ısı duyusu) ve sertliğini (dokunma duyusu) anlayabiliriz.

Bazı Deri Hastalıklarının İsimleri 
1.Mantar
2.Uyuz
3.Egzama
4.Uçuk
5.Cüzzam
6.Deri Kanseri
7.Deri Tüberkülozu
8.Siğil
9.Kurdeşen

10.Nörodermatit


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder