27 Mart 2017 Pazartesi

Dişlerimiz İçin Önemli Mineral: Flor


Dişlerimiz İçin Önemli Mineral: Flor


Flor, diş sağlığımızda gerçekten çok önemli bir yere sa­hiptir. Dişimizin yapısı içinde yeterli yoğunlukta yer alabi­lirse dişin sert dokularının asitler karşısında direncini artı­rır ve dişlerimizi dış etkilere karşı korur. Yani mikrobiyal dental plak faaliyet gösterse de üreti­len asit, florla güçlenmiş dişlerimizde kolay kolay çürük yapamaz, sert dokuları eritemez bu yüzden sağlıklı dişlere sahip olmamızı sağlar.

Peki flor tabletleri alarak bu sorunu çözebilir miyiz? Ne yazık ki, o kadar kolay değil. Flor, iki ucu keskin bir bıçak gibidir. Gerkli oranda ve zamanında -yani dişlerin oluşum aşamasında- alınmadığında dişlerin yapısına gir­meleri o kadar kolay değildir. Ayrıca fazla alındığında ze­hirlenmelere neden olabilir. Bundan kaynaklı flor kullanımında çok dikkat edilmelidir. Diş hekimliğinde flor iki şekil­de kullanılır.

1. Sistemik olarak ağızdan alınarak,
2. Topikal yani diş yüzeyine sürülerek.

Dişlere Flor Uygulaması Nasıl Yapılır?


Yukarıda da belirttiğimiz gibi yeterli flor alımı bebek­lerde 6. aydan başlayarak 16 yaşına kadar devam etmelidir ki dişlerimizin yapısında yerini alıp ;çürüğe, diş apselerine ve diş lekelenmelerine karşı gerek­li direnci gösterebilsin. Bu yaştan sonra yutularak alınacak flor dişimizin çürüğe karşı direnç göstermesinde çok etkili olamaz ve alınmasının fazla bir mantığı yoktur artık. 16 yaşından sonra sadece topikal, yüzeysel olarak dişe sürülerek uygulamalarla dişe flor verilebilir. Ve bu sayede dişlerimizi koruması sağlanır.

Flor çoğu mineral gibi besin maddelerinden alınır. En çok da iç­me suyu ile vücuda girmesi beklenir. Doğal olarak flor oranı düşük suların olduğu bölgelerde ise çeşitli takviye­lerle gerekli flor alımı sağlanır. Gelişmiş ülkelerde bu so­run suların horlanması ile çözülmektedir. Çeşitli teknik do­nanım isteyen bu uygulama ülkemizde yapılamamaktadır. Dolayısıyla içme suyundan beklenen flor alınamaz.Ülkemizde ise Isparta ve Kars hariç flor eksik durumdadır. Bundan kaynaklı flor açığı tuz ile kapatılmaya çalışılmaktadır.

Sularımız horlanmadığına göre kişisel bazı önlemler almamız gerekir. Bu yazıları okuyacak ve anlayacak yaşa gelmişseniz sizin için sistemik flor alımı geçmiş demektir, ama çocuklarınız için çok şey yapabilirsiniz.

Florür Uygulaması


Bir diş hekimine gidip bulunduğunuz bölgenin flor durumuna göre, çocuğunuz için flor tableti dozu ayarlamasını sağlayabilirsiniz. (Düzenli olarak kul­lanmak şartı ile.)6 ayda bir çocuğunuzun dişlerine topikal olarak (sa­dece dişlerin üstüne sürülüp bir süre beklenerek) flor uygulaması yaptırabilirsiniz. Bu çocuğunuzun dişlerini gelecek için sağlıklı bir güvenceye almayı sağlayacaktır. Topikal flor uygulama­sını kendi dişlerinize de yaptırabilirsiniz.Florlu gargaraları sürekli ve düzenli olarak kullanabi­lirsiniz. (Bunlardaki flor oranı çok düşüktür. Faydası­nı ancak çok uzun süreli kullanımlarda görürsünüz.)

Florlu diş macunları ile etkili ve sürekli bir temizlik yapılması takdir de etki eder. (Diş macunundan alınan flor da ancak çok uzun ve düzenli kullanımla etkili olur.)Çocuklarda (diş macunu yutma riskine karşı) daha az flor içeren çocuk macunları kullanılmalıdır fazla flor çocukların diş sağlığını bozabilir ve istenmeyen sonuçlar doğurabilir.. Yetişkin macunlarındaki fazla flor sürekli yutulduğunda ço­cuklarda flor zehirlenmesine neden olur. Ayrıca dişlerinizde yumuşama ve buna bağlı çürüklerde oluşabilir.

En ideal sistemik flor kaynağı içme suyudur. Ülke­mizde içme suları Horlanmadığı için kendi suyunuzu kendiniz florlayabilirsiniz. Türkiye’de içme suyu ola­rak kullanılan su çok yumuşaktır. Bu yüzden flor oranı etikette belirtilmiş maden sularını normal içme suyunuza karıştırarak kullanabilirsiniz. Veya maden suyu tüketiminizi artırabilirsiniz.İlk günler l’e 3 oranında karıştırın sertliğe alıştıkça bire bir oranın­da karıştırarak özellikle çocukların bu suyu tüketme­sini sağlayın. Bu şekilde su içmeye alışmışsa flor tab­leti kullanmasına gerek kalmaz. Sadece hekiminizin belirleyeceği aralıklarla topikal flor uygalatırsanız dişlere gerekli floru vermiş olursunuz.

Konumuzla alakalı olarak ” Ağız Kokusuna İyi Gelen Bitkiler ” hakkında hazırladığımız çalışmanında dikkate değer olduğunu vurgulayarak okumanızı tavsiye eder, iyi okumalar dileriz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder