17 Mart 2017 Cuma

Mantarlar ve Mantar ÇeşitleriMantarların Özellikleri


Genç mantarların renkleri, sarımsı kahverengi, geliş­miş olanlarda lammeller gül kırmızısı rengine evrilir. Man­tarın bütün gelişim evrelerinde un kokusu ve un tadı duyulur.
Mantarın Morfolojik ÖzellikleriMantar Şapkası; Genç mantarlarda, şapka kenarları sapa doğ­ru kıvrık, gelişmiş olanlarda şemsiye gibi açılır. Şapka de­risi kolayca soyulabilir. Rengi, beyazdan açık kahverengi­ye kadar değişebilir. Şapka üstü ince ağ şeklinde lifî yapılı ipek parlaklığındadır. Büyüklüğü: 5 - 20 cm. çapındadır. Mantar Lamelleri ;Genç mantarlarda beyaz, gelişmiş olanlarda et kırmızısından gül kırmızısına kadar değişir. Fakat gelişmiş mantarlarda 1,5 cm.’ye varan lamel genişliği onu diğer mantarlardan ayırır. Sap: Beyaz renkli, lifi yapılı ve par­lak görünüştedir. Genç mantarlarda içi sünger şeklinde dol­gu ihtiva eder. Gelişmiş mantarlarda sapın içi oyu­lur. Toprak içindeki kısmında daima eğrilik göze çarpar. Sap, 4-12 cm boyunda 2-3 cm. çapındadır. Fakat bazen sapın kalınlığı 6 cm. çapa ulaşabilir. Mantarın etli kısmı; Beyaz par­lak, un kokusu yanında, Eczane’ye girince duyulan ilâç ko­kusu, bu mantarı parmaklar arasında ezince duyulur. Etli kısmı, ağıza alıp çiğneyince, tadının hoş olmadığı görülür.Mantarın Sporları; Oldukça düzgün, beşgen veya altıgen şekilli, 8-10×7-8 mikron büyüklüğündedir.

Mantarın Faydaları

  • Bağışıklı sistemine
  • Kolesterol
  • Kanser Tedavisi
  • İltihap Önleme
  • Kalp-Damar Hastalığı
Bu yukarıda saydığımız özelliklerin üstüne sayabileceğimiz bir dizi faydası daha vardır. Fakat bu yukarı da saydığımız bilimsel anlamda kanıtlanmış faydalardır.

Diğer Özellikleri


Mantarın zehirliliği konusunda, bütün mantar araştırı­cıları birleşmekte, fakat mantarın öldürücü zehri olmadığı da belirtilmekte, fazla miktarda yenirse kuvvetli ishal yap­tığından bahsedilmektedir.

Yetiştiği yerde çok bol bulunması nedeniyle tehlikeli­dir, yukarıda belirtilen özellikleriyle mantarı tanımak en uy­gun olan yoludur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder