31 Mart 2017 Cuma

Metabolizma Nedir?


Metabolizma Nedir?


Sindirim sürecinde, besinlerin küçük moleküllere parçalanarak enerji elde edilmesi ve enerji kullanarak, küçük moleküllerden büyük moleküllü yapılar sentezlenmesi olaylarının bütününe metabolizma denir. Kısaca, anabolizma ve katabolizma olaylarını kapsayon biyolojik bir süreçtir.

Vücudun oluşumu, korunması, verimi ve çalışması için ener­jiye gereksinim duyar. Bitkilerin güneş ışığını enerji kay­nağı olarak kullanmaları gibi insan ve hayvan da enerji kay­nağı olarak besinleri kullanmak zorundadır. Besin maddeleri sindirim sisteminin basit birer yapı taşı haline dönüştürüldükten son­ra çeşitli yollarla vücut doku ya da hücrelerine iletilirler.

Metabolizma Nasıl Çalışır?


Doku ya da hücrelere ulaşan moleküller, organizma için gerekli ya yapısal moleküllere dönüştürülür ya da  enerji maddesi olarak kullanılırlar. Metabollizma sonrsası işe yaramayan ve kullanılamayan maddeler sindirim ve boşaltım sistemi aracılığıyla vücut dışına atılırlar. Metabolizma süreci, organizmanın hücrelerinde gerçekleşti­rilir. Hücrelere besin maddesi ve oksijen, organizmanın kan damarlarında dolaşan kan aracılığıyla taşı­nır. Hücrelere gelen besin maddeleri hücreler tarafından yakı­lırak enerjiye dönüştürülürler. Hücrelerdeki yanma için oksijen gerekir ve yanma sürecinde ısı, karbonhidroksit ve su oluşur. Bu oluşumlar yine hücre tarafından kana aktarılırılarak dolaşıma katılır.

Bitkiler fotosentez olayıyla glukoz üreterek oksijen açığa çıkarırlar. Fotosentez güneş ışığı enerjisinin klorofil yardımıyla emilip; havadan karbonhidroksit, topraktan su alarak glikoz üretmesi ve oksijen açığa çıkarması olayıdır. İnsanlar ve hayvanlar besinlerle aldıkları glukoz gibi karbonhidratları oksijen yardımıyla yakıp karbonhidroksit ve suya çevirerek enerji sağlarlar. Böyle­ce, bitkiler ve hayvanlar arasında da oksijen ve karbondioksit döngüsü gerçekleşir. İnsan organizması karbonhidrat­larla birlikte proteinleri, vitaminleri, mineralleri ve yağları da gereksir; metabolizmanın sürekliliğini sağlar. Buna karşın insan metabolizması çeşitli nedenlerle bo­zulabilir ya da düzensizleşebilir ve bunun sonucu tüm vücut etkiler. En yaygın metabolizma hastalıklarından biri ise Diabetes Mellitus'tur (Diyabet).

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder