17 Mart 2017 Cuma

Obezite Nasıl Önlenir ve Nasıl Tedavi Edilir ?

Obezite Tedavisi


Obezite 21.yy da sıkça görülen bir rahatsızlıktır. Ülkemiz de obezite oranı %30'dur . Yani her 10 kişiden 3 ' ünün obezite hastalığıyla karşılaştığı bir durum var. Bu hastalığın tedavisi de , bu hastalık hakkında araştırmalar da gün geçtikçe çoğalıyor.Biz bu yazımız da obezite hastalığının tedavi yöntemlerini inceleyeceğiz.

İnsan korionik gonadotropinleri (HCG) Tedavi Yöntemi


Bu tedavi yaklaşımı çok eskiden beri hipotalamik hipogonadiklerin obez olduğu ve HCG teda­visi sırasında vücutta incelmenin olduğunun ve yağ dokusunun azal­dığının gözlenmesi ile ortaya çıkmıştır.Yani kesin değildir ama denenmiş ve etkisi görülmüş bir yöntemdir. Gonad fonksiyonları düzeldi­ğinde yağsız vücut dokusunda artış olmakta yağ kitlesi ise azalmakta­dır. Plasebo ile karşılaştırmalı çift kör çalışmalarda kilo kaybı üzerine plasebodan daha farklı bir yarar sağlamadığı görülmüştür.

Obezite; hormonal eksenin bozukluğunun dışındaki nedenlere bağlı ise HCG tedavisi çözüm değildir.

Growth Hormon (GH) Tedavisi


Diyet sırasında azalan yağsız vücut kitlesi­ni koruyacağı ve metabolizma hızının azalmasını engelleyeceği düşünce­si ile obezite tedavisinde kullanılmıştır. 11 haftalık GH uygulamasın­dan sonra hem yağsız vücut kitlesinde hem de ağırlıkta değişiklik sap­tanmamıştır . Zucker ratlara 14 gün süre ile fizyolojik dozların 2-3 katı GH ve/veya IGF-1 infüzyonu verildiğinde sadece inguinal böl­gede anlamlı değişiklik yaptığı gösterilmiştir (79). Hem klinik olarak yararlı etkisi tam gösterilemediğinden hem de oldukça pahalı bir te­davi şekli olduğundan bugün için obezite tedavisinde yeri yoktur.

Testosteron Tedavisi


Abdominal obesitesi olan orta yaştaki erkeklere 8 ay süre ile testosteron tedavisi uygulanmış ve tedaviden sonra tomogra­fi ile visseral yağ dokusunda azalma olduğu saptanmıştır. BMI, sub-kütan yağ kitlesi ve yağsız vücut kitlesinde değişiklik olmamıştır. İnsülin duyarlılığı artmıştır (80). Bu sonuçlara rağmen abdominal obe­sitesi olanlara testosteron tedavisini önermek şimdilik doğru değildir ancak bu yeni tedavi yaklaşımı için uzun süreli güvenlik ve etkinlik çalışmalarının yapılması gerekir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder