31 Mart 2017 Cuma

Tetanos Nedir?


Tetanos Nedir?

Mikrobik bir hastalıktır. Mikrobun özelliği oksijenli koşullarda yaşayamadığı için, insanlara pas, toprak gibi oksijensiz ortamlardan açık yaralara bulaşır ve hastalık yapar.

Kas kasılmaları ve izpazmozlar meydana getiren akut bir enfeksiyondan kaynaklanan bir hastalıktır. Çene kaslarının kilitlendiğinden dolayı bazen bu hastalığa çene kilitlenmesi de denir. Hastalık aşırı soğuk ve aşırı sıcakta yıllarca süreyle yaşayabilen bir basilden kaynaklanır. Bu basil hareketsiz «sporlar» meydana getirmekte ve bunlar insan vücuduna girdikten sonra varlığını sürdürür.

Tetanosun Yan Etkileri


Tetanos insana nasıl bulaşır ?Bu mikrop dünyanın her tarafında, özellikle hayvan veya insan dışkılarıyla karışmış topraklarda canlılığını sürdürür. Yaralar, özellikle delinmiş yaralar, tetanosun gelişmesi için en elverişli alanlardır. Mikrop beyin ve omuriliğe tesir eden bir zehir geliştirmektedir. Bu zehir kas ve eklem kasılmalarına, izpazmoz hallerine yol açar.

Tetanosun gelişme süresi ne kadardır?


Tetenos beş ile on gün arası, ama bazı hallerde iki gün ile iki ay arası da görülebilir.

Tetanos teşhisi nasıl konur?


Yaralanma veya ameliyat hali inceden inceye gözlemlenir. Yara cerahatlidir ve cerahatin kültürü teste tâbi tutulduğu zaman tetanos mikrobu bulunur. Belirtiler menenjit, kuduz ve başka hastalıklarla benzerlik taşıdığından bunlardan ayırt edilmesi gereklidir.

Tetanoz Aşısı


Tetanos nasıl önlenebilinir?


  • Tetanos toksoid: Yaralanmaları muhtemel olan bahçıvanlar, çiftçiler, askerler, makinistler, çocuklar ve atletlere bağışıklık kazanmaları için uygulanır.
  • Tetanos antitoksini (TAT): Pasif bağışıklık temini için. Bir yaralanma olduğu zaman bu kısa bir süre için korunmayı temin edecektir.

Tetanosun Belirtileri


Tetanos gelişmişse durum neyi gösterecektir?


Tedaviye başlamanın aşamasına bağlıdır. Çok gençlerde ve çok yaşlılarda ölüm oranı oldukça yüksektir. Orta yaşlarda ise ölüm oranı yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişir. Eğer hasta ilk dokuz ile on günü geçirirse iyileşme şansları artmış demektir.

Tetanoz Hastalığı tedavisi nasıl yapılır?


  • Büyük dozajlarda antibiyotik verilmesi.
  • Büyük dozajlarda tetanos anti-toksini verilmesi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder