15 Nisan 2017 Cumartesi

Ablasyon - Kriyoterapi TedavileriDeri Hastalıklarında Tedavinin Cerrahi Yönü


Dermatolojinin cerrahi yönü, zamanla pratikte daha çok önemsenmektedir.Benlerin, seboreik keratozların ve benzer benin lezyonların çıkartıl­ması için oluşan talepler gün geçtikçe artmaktadır. Bütün deri kanseri tiplerinin sıklığında artış görülmesi dermatolojiye de rehaveti arttırıyor.Fotohasara bağlı olarak gelişen deri hastalıklarının tedavisi için gerek­li olan talep ve tedavi imkanları gittikçe artmaktadır.

Biyopsi Nedir


Genellikle elektron mikroskobu, immünofloresan veya kültür için rutin histolojik preparat hazırlamakta olup trefin ile küçük deri parçaları alınır. Keskin, tek kullanımlı 2-6 mm çapında zımba (punch) biyopsi aletleri bu işlemde kul­lanılır. Bu şekilde alınan 4 mm’den küçük çapta biyopsiler için sütur koymak gerekmez. Aşağıda anlatılanlar biyopside dikkat edilmesi gereken önemli ayrıntılardır.

Yeni veya tipik bir lezyon veya yeni bir lezyonun kenarları tercih edilmeli.Farklı zamanlarda veya farklı lezyonlardan biyopsi almak önem arz edebilir.Biyopsiyi mümkün oldukça dikkatli taşıyın
Human immün yetmezlik virüsü (HlV)-pozitif olan hastalardan biyop­si alırken dikkatli davranın ve laboratuar çalışanlarını önceden uyarın Kanama diyatezi ve kalp hastalığı olan hastalara profilaksi gerekebilir.

Ablasyon Tedavisi


Daha çok seboreik keratoz ve viral siğiller ile solar keratozların tedavisin­de başvurulur. Ancak küçük, benin ve lokalize lezyonlarda da kullanılabi­lir.

Lazer Tedavisi


Lazerler, yoğunluğu yüksek olan özel dalga boyunda düzenli ışık kaynak­ları olup yıkıcı etkilerinden bu tip rahatsızlıklarda kullanılan cerrahi bir operasyondur. Dokudaki etkileri enerji, dal­ga boyu, süre ve dokunun rengi, kalınlığı ve derinliğine bağlıdır. Lazerler özellikle vasküler doğum lekelerin tedavisinde değerlendirilir. Ancak, başka de­ğişik lezyonların yok edilmesinde de kullanılır.Kriyoterapi Tedavisi


Bu yöntem viral siğiller ve solar keratozlarm tedavisinde tercih edilir. Ge­nellikle sıvı nitrojen sağlayan bir alet kullanılır. Donan deri kar beyazına döner ve doku yıkımı tam olması için 15-20 saniye bu şekilde kalmalıdır. Parmaklardaki lezyonlar tedavi edilirken dikkatli kullanılmalıdır. Çün­kü parmak sinirleri zedelenebilir. Hastalara dondurulan bölgede ağrı ola­cağını ve bül çıkabileceği söylenmelidir. Uygulanan bölge tedavi sonra­sında kapalı tutulmalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder