28 Nisan 2017 Cuma

Adet Neden Kesilir?


Adet Kesilmeleri ve Sebepleri


Adet kesilmesi belli bazı sorunlardan kaynaklı kesilir. Bu kadınların yaşadığı sorunlardan belki de en çok görünenidir.

 Döl yatağı Sebepli Adet Görememe

Döl yatağı sorunu nedeniyle adet görememe iki ana grupta incelenmektedir:

Travma (Yara veya Zedelenme) Kaynaklı Dölyatağı Yapışıklıkları


Dölyatağının ön ve arka çeperleri birbirine yapışarak regl engellemektedir. Bu arıza, doğum veya düşük sonrasında gözlemlenir. Daha çok kürtaj (ceninin rahimden kazınması) sırasında mukoza tabakasının bütünüyle yıkılması ve mukoza (zar) damarlarının yaralanması sonucu oluşan yapışıklıklar söz konusudur. Hormon eksikliği olmadığı ve yumurta üretimi sağlıklı yürüdüğü halde, adet kanamaları gerçekleşemez. Dölyatağı filminde, zımba ile delinmiş gibi, kenarları tırnaklı, düzensiz boşluklar meydana gelir.

Ne Yapmalı
Tedavi cerrahi operasyondur.
Ya sondalarla, ya da neşterle yapışkanlıklar giderilir
Yeniden yapışmaları önlemek için dölyatağı boşluğuna özel bir alet konulabilir.

Üreme Organları Tüberkülozu

Ergenlik öncesi dönemde geçirilmiş bir tüberküloz vakasında, dölyatağı çeperleri birbirine yapışma görülebilir. Daha geç dönemlerde ise, Koch basili adı verilen bir mikroplanma sonucu yine dölyatağı çeperlerinde yapışkanlıklara rastlanır. Hastada hiçbir içsalgı bozukluğu ve hormon eksikliği olmamasına rağmen adet göremez.

Ne Yapmalı ?
Aksaklığın giderilmesi için, tedavinin metodunu tesbit etmek maksadıyla, üç tip muayene uygulanır:

 •  Karşıt madde verilerek dölyatağı filmi çekilir.
 •  Dölyatağı mukozasından parça alınarak laboratuvar testine tabi tutulur.
 • Karın içine bakma muayenesi uygulanır.
 • Tedavide, öncelikle tüberkülozla mücadele edilir. Hastalık iyice kontrol altına alındıktan sonra, yapışkanlıklar açılır.


Yumurtalık Kaynaklı Adet Görememe

Bazı yumurtalık iltihapları ve urlar, yumurta üretimini engeller ve dolaysıyle adet görmemeye neden olur. Yumurtalık kaynaklı özel bir arıza şekli daha vardır ki, erkeksi kıllanmalara ve bızır büyümesine neden olur. Bu durumda hormon düzensizliği de arızaya eşlik etmektedir. İyi gelişmemiş yumurtalık arızalarına “tam yumurtalık yetmezliği” diyoruz ki; erken menapozlara (yaşdönümü) neden olur. Tam yumurtalık yetmezliği, çok erken, genellikle 35 yaşlarında görülür. Daha önce de ortaya çıkabilir. En açık belirtisi, “sıcak basması” dediğimiz nöbetlerdir. Sıcak basması duygusu ile birlikte, kalp çarpıntısı, kalp bölgesinde ağrı ve romatizma ağrıları da eşlik edebilir.

Ne Yapmalı ?
- Bir kadın hastalıkları uzmanına müracaatla hormon testi yaptırmalıdır. Hormon testi, yumurtalık yetmezliğinin sebebini ortaya çıkarmada büyük kolaylık sağlar.
- Sıcak basması duygusu veren, hipofizden salgılanan yumurtalık uyarıcı hormonların artmasıdır. Buna karşılık, yumurtalık hormon salgısı hemen hemen hiç yoktur.
- Tedavide, yumurtalık salgısının yerine, östrojenlerle ve progesteron (gerekli hormonlar) belirli bir düzen içersinde verilerek yumurtalık yetmezliği önlenir.
- Adet dönümü ve kanamalar düzene sokulur.


Hipofız Bezi Urları

Adet görememe de çok seyrek rastlanan bir durumdur. Ön hipofizin gama hücrelerinde ortaya çıkan urlar, aynı zamanda görme sinirlerine de baskı yaptığından; sonradan ortaya çıkan görme kusurlarında, hipofiz bezi urlarından şüphe edilmelidir.

Ne Yapmalı ?

 • Kafanın yandan filmi çekilerek hipofiz bezi incelenir.
 • Göz muayenesi yapılır.
 • Görülen biçim bozukluğunun şekline göre, uygun bir tedavi seçilir.


Süt Akıntısıyla Birlikte Ortaya Çıkan Adet Görememe


 • Doğumdan sonra, ya da doğumlar dışında rastlanan çok ender bir durumdur.
 • Hormon testleri ile arızanın sebebi araştırılır.
 • Sinir yatıştırıcı ilaçlar alan ve sülpirid ile tedavi gören hastalarda bu tür adet kesilmelerine sık rastlanır.


Ruhsal Kaynaklı Adet Görememe


 • En sık rastlanan adet bozukluklarındandır.
 • Başlangıcı çocukluk dönemine kadar uzanabilen, ciddi bir ruhsal sarsıntı veya şoktan sonra ortaya çıkabilen, sinirsel yönden hassas, ailesi ile anlaşamayan genç kızlarda sıklıkla görülen bu hastalığın tedavisi ruh hekimlerinin işidir.
 • Daha ciddi durumlarda, adet kesilmesi ile birlikte sinirsel iştahsızlık ve bunun getirdiği zayıflık da eşlik eder.
 • Sinirsel gebelik (gebelik zannı) da adet kesilmelerine yol açar.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder