25 Nisan 2017 Salı

Akciger ve Gogus Travmasi


Akciğer Travması ve Göğüs TravmasıAkciğer ve göğüs boşluğu travmalarına çok rastlanılan bir durumdur ve  özellikle endüstrinin geliştiği çağımızda meydana gelen ka­zalarda akciğerlerde ve göğüs boşluğu travmalarında korku uyan­dırabilecek oranda artışlar görülmektedir. Bundan kaynaklı gerekli önlemlerin alınması ve travmanın uygun şekilde belirlenmesi gerekir. Eğer akciğer veya göğüs travması kazadan sonra oluşmuş ise mutlaka sağlık uzmanlarına haber verilmelidir.
Akciğer ve Göğüs  Travması TürleriGöğüs boşluğunda ve akciğerlerde en çok görülen travma türleri han­gileridir ?
a.Göğüs boşluğunun ciddî surette ezilmesi ile oluşan travmalar.
b.Çatlayan kaburgalar veya çatlayan göğüs kemiğinin (sternum)oluşturduğu travmalar.
c.Kınlan bir kaburganın akciğere girmesiyle bir ciğerin yaralan­ması sonucu oluşan travmalar.
d.Akciğer etrafındaki plevral boşluğu hava, kan veya ikisinin de birden girmesiyle oluşan travmalara olarak gözlemlenir. Bu durum bir ciğer zedelenmesinden veya ya­bancı bir cismin göğüs boşluğuna girmesiyle meydana gelebilir.
e.Ayrıca kendi kendine olma bir kopmadan veya kanamadan sonra bir ciğerin çöküntü göstermesi (sönmesi) sonucu akciğer ve göğüs travmları oluşabileceği gibi göğüse isabet eden bıçak veya kurşun yaraları sonucunda da ciddi travmalar ve ölümcül vakalar oluşabilir.

Akciğer ve Göğüs Travması Tedavisi


Ciddî göğüs veya akciğer travmaları olan kişilerin kurtarılması mümkün müdür ?

Evet. Aksi iddia edilmesine rağmen, bu gibi yara alanların büyük çoğunluğu gerekli cerrahî müdahale yapıldığı takdirde kurtarılabilirler. Fakat bu müdahalenin hızlı yapılması gerekmektedir.

Göğüs boşluğu ve akciğer travmalarında başvurulan tedavi usulleri hangileridir ?

İlk olarak bu gibi yaralanmalarda rastlanan şok durumunun te­davisi gerekmektedir. Bunun için hastaya uygun ilk yardımın yapılması gerekmektedir.Diğer ilk yardım usulleri kan nakilleri, ok­sijen teneffüs ettirilmesi ve gereken uyuşturucu ilâçların veril­mesidir.Eğer göğüste büyük bir delik veya emici bir yara görülmektey­se, dışarıdan göğüs boşluğuna hava girmesini önlemek için bu­nun derhal örtülmesi gereklidir ve tampon ile kapatılması gerekmektedir.

Emici bir göğüs yarasına rast­landığı zaman ilk yardım tedbiri olarak bunun gazlı bezle, yok­sa gömlekten koparılacak bir bez parçasıyla örtülmesi gerek­mektedir. Eğer kanama sırasında göğüs boşluğuna gelmekte olan kana­ma, ciddî ise göğsün bir enjeksiyon ile delinmesi ve kanın dışa­rıya çekilmesi gerekir. Bu durum hastanın göğüsündeki basıncı da azaltacaktır ve nefes almasını sağlayacaktır. Eğer bu usuller yetersiz kalırsa ve kanama devam ederse, cerrahî müdahale gerekir ve bu müdahaleyle kanayan damarların bağlanması veya akciğerin yırtılan kısmı­nın dikilmesi, bu da yeterli olmazsa ciğerin yaralı kısmının ameliyat ile  gerekmektedir.Akciğerin etrafında hava toplanmış olabilir (pneumathora). Göğüs boşluğuna bir kauçuk tüp veya enjektör takılıp renaj yoluyla bu hava dışarıya alınır. Böylece akciğer yeniden genişler ve nefes almaya başlar. Bu tip durumlarda acilen sağlık ekiplerine haber vermeyide unutmamak gerekir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder