8 Nisan 2017 Cumartesi

Andropoz Hakkında Bilgi


Andropoz


İnsanlarda cinsel içgüdü diğer hayvanlara göre daha güçlü, cinsel yaşam daha yoğun ve süreklidir. Bazı yazarlar bunun insanın sinir sisteminin daha gelişmiş olmasından ileri geldiğini savunmaktadır. Bazılarına göreyse, insan cinselliğinin bu şiddeti, insanlarda anne, baba ve yakın akrabalarla cinsel ilişki kurulamaması gibi yasaklarla cinsel doyumun ertelenmiş olmasından kaynaklanmaktadır.Antropoz dönemi ise cinsel yaşamda duyulan isteksizliktir ve erkeklerde sıklıkla ortaya çıkan bir durumdur.Ayrıca kadınlardaki bu duruma da menopoz denmektedir.Andropoz Belirtileri


Bu durumun ilk belirtileri kadın göğüsleridir. Kadın göğüslerindeki büyümenin cinsellikle değil, annelikle ilgili bir gelişme olduğu söylenir. Ne var ki, başka hayvanlarda ve insanlara en yakın maymunlarda; dişiler yavrularına yeterli miktarda süt verdikleri halde, memeleri insan dişisinde olduğu gibi büyük ve yuvarlak değildir. Bu nedenle, kadın memesine bütünüyle bir cinsel çekim öğesi haline gelmektedir.Bu duruma  insanlar arası bir cinsel işaretleşme olarak bakılabilir. Cinsel uyarılma sırasında meme başlarının şişmesi ve dikleşmesi ve çoğu kadında da meme ucundaki koyu renkli dokunun (areola) daha da koyulaşması cinsel işaretleşmenin, bedensel dilin bir parçasıdır.

İnsanlarda kulak memeleri de aynı işleve sahiptir. Bu organın işitmeyle ilgili hiç bir görevi yoktur. Anatomistler , kulak memesinin yararı olmayan bir yağ dokusu olduğu görüşündedir. Bu organ. olsa olsa, insanların eskiden sahip olduğu büyük kulakların bir kalıntısı olarak görülmektedir. Ne var ki, insana en yakın hayvanlara bakıldığında buna benzer bir organa rastlanmamaktadır. Şempanzelerin ve gorillerin kulaklarının altı, başlarına yapışıktır. Gerçekte kulak memelerinin tek bir görevi vardır ve uygar toplumlarda egemen olmuş cinsellik karşıtı anlayış, bu görevin açıkça belirtilmesini önlemiştir. Cinsel uyarımların etkisiyle şişen, kızaran ve son derece duyarlı hale gelen kulak memesi, esas olarak bir haz merkezidir. Bir çok kadın ve erkeğin ancak kulak memesinin uyarılması sonucunda orgazma ulaştığı düşünülürse, bu yararsız gibi görünen organın işlevi daha iyi anlaşılır. Hayvanlarda görülmeyen o uzun süreli, yoğun sevişme kendine gerekli organları da oluşturmuştur. Bu durumlar cinsel çekimleri anlatmaktadır. Fakat bazı dönemlerde erkekler için bunların hiçbiri cinsel çekim için yeterli gelmez. Bu durumun sebebi erkeklerinde kadınlar gibi hormonal değişimler geçirebilecekleri ve geçirilen bu hormonal  değişimlerin yukarıda anlatılan cinsel çekim etkenlerinin önemini yitireceği ile ilgilidir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder