21 Nisan 2017 Cuma

Atelektazi Nedir Atelektazi TedavisiAtelektazi nedir ?


Akciğerin bir kısmının ya da akciğerlerden birinin tamamen büzüşmesi sonucu yeterince genişleyememesi ve böylece işlevini yitirmesi durumuna atelektazi denilir.  Atelektazi durumunda daha az hava içeren akciğer parankimi oluşur. Bu gelişme, oksijenlenmeyi azaltır ve enfeksiyona oluşumuna fırsat tanır.


Atelektazi Belirtileri Nelerdir

Bronş obstrüksiyonunun ve alveoler kollapsın gelişme hızına, sekonder enfeksiyonun varlığına bağlıdır.Yavaş gelişen atelektazilerde ise hipoksemi, dispne, yorgunluk ve halsizlik, hızlı gelişen
Hızlı gelişen atelektazilerde; ileri derecede dispne, siyanoz, kan basıncında dengesizlik, taşikardi,şok ve kaygı durumları ile beraber ateş görülebilir.


Atelektazi Neden Oluşur?

Doğum sırasında meydana gelen bronş borusunda bir tükürük parçasının tıkanmış olmasından atelektazi oluşabilir veya doğuştan şekli bozuk olan ve dar kalmış bir boru yüzünden ileri gelen atelektazi oluşabilmektedir.
Daha ilerlemiş yaşta bu hastalık; balgam, cerahat veya kanın bir bronşu tıkamasıyla da oluşabilmektedir. Ayrıca, bir yer fıstığı, et ve başka gıda maddelerinin yanlış kanaldan geçmesiyle bronş borusunu tıkayarak atelektaziye neden olabilir. Bronşlarda bir tümörün gelişmiş olduğu, çok kez atelektaziden dolayı bir bronşun tıkanmış olmasının tespit edilmesiyle meydana çıkar.

Yaygın atelektazi durumunda  bronş borularının ameliyattan sonra herhangi bir ne­denle (balgam v.s.) büyük ölçüde tıkanması sonucu oluşur. Bu durum bir  akciğerin tamamen çökmesine, sönmesine neden olabilir.

Yaygın atelektazi nasıl tedavi edilebilir ?


Soluk borusuna bir bronkoskop sokulur ve bir emme cihazı ile bal­gam dışarıya çıkarılır.

Yaygın ateletektaziye çok rastlanır mı ?

Anestezi metotlarının günümüzde son derece gelişmesinden son­ra fazla rastlanmamaktadır. Günümüzde anestezistler ameliyat ön­cesi boğazdan soluk borusuna yerleştirdikleri bir boru sayesinde, anesteziden önce ve sonra, emme yoluyla bronş kanallarını devam­lı olarak çalışır halde tutmaktadırlar.

Yaygın ateletektazi ciddî bir durum sayılır mı ?

Evet. Bu durumda hastanın ateşi fazlasıyla artar ve belirgin nefes darlığına neden olur. Nefes darlığı ise yeni cerrahi operasyondan çıkmış hastanın iyileşme süresini geciktirir.

Yaygın atelektaziye bugün yapılmakta olan tedaviler tesirli mi­dir ?

Evet. Balgam tıkanıklığının emme usulüyle ortadan kaldırılması ve antibiyotiklerin kullanmasıyla yaygın atelektazi olaylarının he­men hepsi tedavi edilebilmektedir.

Yaygın atelektazi tedavisinde bronkoskop’un her zaman kullanılma­sı gerekli midir ?

Hayır. Çoğu vakalarda hastanın öksürtülmesi temin edilir ve kendi­sine oksijen verilir. Böylece tıkanıklık, öksürme usulüyle balga­mın çıkarılması neticesinde giderilebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder