4 Nisan 2017 Salı

Böbrek Anormallikleri

Böbreklerde sayı, durum ya da biçim açısından anormallikler görülebilir. Bu gibi durumlar genelde doğuştan gelmektedir ve yaşamımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Bunlar genetik ve hormonal sebeplerden olacağı gibi farklı etkenlerden kaynaklı da olabilir. Bu anormalliklerin çoğunun, doğrudan böbrek işlevini bozmadan, boşaltım sisteminin çeşitli hastalıklarının ortaya çıkmasını kolaylaştırdığı kabul edilir; ama bu varsayım kanıtlanamamıştır. En ciddi oluşum bozuklukları kalıtımsal ya da ailesel değildir. Ya mongolizm gibi kromozomlardaki bozukluklara ya da gebe kadınların geçirdiği enfeksiyon hastalıklarına, gebelikte alınan ve embriyo için zehirli ilaçların etkisiyle gelişen embriyo hastalıklarına bağlıdır.

Böbrek Anormallikleri Nelerdir?


İki böbreğin bebeklerde olmaması yaşam belirtilerinin yok olması anlamına gelmektedir. Doğuşta bir tek böbrek bulunması daha sık görülen bir anormalliktir. Ve ne kadar sık görüldüğü konusunda bir tespit yoktur. Çünkü, bu durum genellikle herhangi bir sağlık sorununa yol açmaz. Birçok kişi, tek böbrek taşıdıklarının. farkına varmadan normal yaşamlarını sürdürürler. Bu tür kişiler için başlıca tehlike, bu tek böbreğin bozulması ya da bir kaza sonucu zarar görmesidir.Bu gibi durumlarda diyaliz kullanımı veya bazen böbrek nakli yapılabilmesi, tek böbreğin hastalıklarının geleceğini düzeltmiştir. Bazı kişilerde böbrek uyumu gerçekleşse dahi çalışmada sıkıntılar yaşanabilir.

Çift idrar yolları borusu, en çok tek taraflı ya da daha az olarak iki taraflı olabilir. Tek bir böbrekten çıkan iki ayrı idrar yolları borusu, birbirinden ayrı olarak idrar torbasına açılabilirler. Bazen çift havuzcuklu bir böbrekten çıkan idrar boruları, idrar torbasına açılmadan önce Y biçiminde birleşerek tek bir idrar borusu biçiminde sonlanırlar. Çift idrar borusu, çoğunlukla böbrek dokusundan oluşan özel durumlar dışında (sidik borusuyla sidik torbasının birleşme anormallikleri gibi), tek başına bir böbrek hastalığına yol açmaz.

Doğuştan küçük böbrekler (gelişme kusuru) genellikle anne karnında embriyo oluşurken gözlemlenir ve kromozomdaki bir anormalliğe bağlıdırlar. Böbrek yetersiz kalır ve çalışması bozuktur. Bazen 2 böbrek ortada omurga önünde birbirine yapışmıştır (at nalı böbrek). Yapışma yeri kısa ya da uzun çoğunlukla böbrek dokusundan oluşan bir şerit halindedir. Ama bazen yalnızca bağ dokusundan oluşur.

Pasta böbrek, sigmamsı böbrek, at nalı böbrekten daha ender görülürler. 4. ya da 5. bel omuru önünde sağ ve sol böbreğin alt kutuplarının birleştiği at nalı böbreğin boşlukları bazen damarlardaki anormallik sonucu genişleyebilir. Ana atardamar böbrek kapısından girmez, böbrek kutuplarına girer.

Olağan dışı yerleşim gösteren böbrekler leğende yada kalçada yerleşmiş olabilir. Normal böbrek atardamarından daha aşağıdan çıkan damarlarla sulanır. Leğende yerleşme gösteren böbrek kadınlarda güç olan doğumlarda gerçekleşir. Sidik borusunun anormal olarak kadında döl yoluna yerleşmiştir. Bu durumu meni torbasında ve prostatta  pek çok bozukluğa yol açar. İrinli bir şekilde işeme, ateş, böbrek sancısı (apansızın nöbet biçiminde gelen ağrı), küçük kızlarda altına kaçırma ve sızdırma gibi durumlar görülür. Bu gibi durumlar idrar  borusunun anormal olarak döl yolu içinde sonlanması olasılığını akla getirir. Damar içine karşıt madde verilerek boşaltım sistemi filmi çekmeyle ya da sidik yolu yakınında; döl yolu içindeki sidik borusunun sonlandığı anormal deliğin ortaya çıkarılmasıyla teşhis doğrulanır. Böbreğin normal bölümü korunarak ve anormal sidik borusu tarafından boşaltılan böbrek dokusu çıkarılarak yapılan kısmi böbrek çıkarma ameliyatı (heminefrektom)hastanın kesin olarak iyileşmesini sağlar.

Başka bir durumda sünger böbrek veya böbrek çanağı denilen anormalliktir. Bu durumda öz madde piramitleri içinde, papillalar düzeyinde sidik toplayıcı boruların genişleme durumu vardır. Kesit yapıldığında, böbreğin doğal bir sünger gibi boşluklarla dolu olduğu görülür. Doğuştan gelen bu rahatsızlık bazen zarar vermese de bazen, yalnızca erişkin yaşta, hatta ihtiyarlıkta belirtileri olabilir. Bir arada ya da ayrı ayrı 3 belirtiyle kendini gösterir:

  • Belde ağırlık duygusu biçiminde ya da böbrek sancısı nöbeti tipinde ağrılar;
  • İrin işeme (piyüri);
  • Protein işeme (daha doğrusu albümin işeme) olarak kendini gösterir.

Bu hastalıkta teşhis, röntgen filmiyle konur. Damar içine karşıt madde verilerek çekilen boşaltım sistemi filminde, her 2 böbrek üstünde çanaklar öncesinde çiçek buketi, ray, kıvılcım ya da bulut biçiminde görüntüler bulunur. Bu görüntülerin başlıca özelliği, röntgen muayenesinin daha başlangıcında ortaya çıkıp sonuna kadar gitmemeleridir. Hastalığın evrimi oldukça değişkendir; ama genellikle uzun süre iyi katlanılır. En sık görülen ihtilat, taş oluşumudur. Hastalığın geleceği genel olarak iyidir ve yalnızca ihtilatlı biçimleri tedavi edilir.Çok kistli böbrekler, kalıtımsal hastalıklann en iyi örneğidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder