8 Nisan 2017 Cumartesi

Burkitt Lenfoması

Burkitt Lenfoması  daha çok 3ile 8 yaş arasındaki çocuklarda görülen bir tümör(ur) hastalığıdır.Bu ur küçük, lenfi hücrelerden oluşur ve kötü huyludur. Genelde çenede çıkan bu ur 8 yaş sonrası görülme olasılığı düşüktür.


Özellikle kız çocuklarında, daha çok karaciğer, yumurtalıklar, böbrek üstü bezleri ve böbrekler gibi organlarda bulunan çok sayıda urlar halinde ortaya çıkar. Bu durumda bu hastalığın bir çok organı etkilediği yönündeki görüşleri çoğaltmaktadır. Urun varlığı 1904′te Sir Albert Cook tarafından saptanmış, ancak bu konudaki çalışmaları yayımlanmadığından, ura 1958′de bu alanda ilk yayımı yapmış olan Deniş Burkitt’in adı verilmiştir.Burkitt Lenfomasında   Yaşam Süresi

Orta Afrika’da çocukluk çağında görülen kötü gelişimli urların yarısı Burkitt lenfomalarıdır. Tedavi uygulanmazsa, hastalar altı ay içinde ölürler. Afrika dışında, Yeni Gine ve Papua’da da bu hastalığın varlığı saptanmıştır. Ve daha çok gelişmemiş ülkelerde yaygın olan bir hastalıktır.


Hastalığın etnik köken ve ırk ile ilişkisi olmadığı için her çocuğu etkileyebilmektedir. Burkitt lenfomasının yayılışında Glossına sivrisineğinin taşıyıcı bir rol oynadığı ileri sürülmüşse de bu görüş ispat edilememiştir. Hastalığın etkeninin böcekler tarafından taşınan bir virüs olduğunu ileri sürenler de vardır. Bazı hastaların urlarından alınan parçalarda görülen hücrelerin çekirdeklerinde, Herpes virüsüne benzer cisimcikler bulunmuştur. Ancak bu cisimciklerin aktarılması ile hücre kültürlerinde ura özgü değişimler meydana getirilememiştir. Bazı hastalardan Herpes hominis adı ile anılan bir virüs elde edilmişse de, bu virüsün sağlık durumları normal olan birçok Afrikalı çocuğun boğazında da bulunması, hastalığa neden olma durumunu arka plana itmiştir.

Virüslerin bu hastalıkta etken oldukları görüsü şu bulgulara dayanmaktadır: Bu urun hücreleri diğer virüslere karşı büyük bir direnç göstermektedir. Bu virüs tarafından işgal edilen bir hücre, içinde meydana gelen ve enterferon denilen özel bir maddenin varlığı nedeniyle, başka virüslere karşı direnç gösterir.

Burkitt Lenfoması   Tedavisi

Burkitt uru hücrelerinin doku kültürü sıvısı içinde de enterferonun niteliklerine sahip maddeler bulunmuştur. Bazı hastalardan elde edilen bir virüsün farelere aktarılması, bu hayvanlarda yuvarlak hücreli urların oluşumuna yol açmıştır. Bu bulgular, bir ur içinde belirli bir virüsü bulmaktan daha çok önem taşımaktadır. Çünkü bir urun hücrelerinde belirli bir virüsün bulunması, mutlaka o urun etkeninin o virüs olduğunu göstermez. Urun  hücreleri söz konusu virüsün gelişimi için en uygun koşulları bir araya getirmiş olabilirler. Ur hücreleri bölünme hızları artarak hastaya daha fazla zarar vermekte ve daha çok hücreye yayılmaktadır. Ur hücrelerinden çekirdeklerinin yapımı için kullanılan deoksiribonükleik asit (DNA) maddesine radyoaktif maddelerin eklenmesi, urun büyüme hızının saptanmasına yol açmıştır.Vinkristin ve siklofosfamit gibi ur hücrelerini etkileyen maddelerle, antimetabolik denilen maddenin uygulanması, Burkitt lenfoması hastalığında çok olumlu sonuçlar doğurmuştur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder