1 Nisan 2017 Cumartesi

Dezenfeksiyon - Dezenfekte Nedir


Dezenfeksiyon Nedir?


Zararlı mikroorganizmaların öldürülmesi, ortamdan uzaklaştırılmasıdır. Dezenfeksiyon, mikropların yok edilmesini ve hastalık mikroplarının yayılmasının önünü tıkar. Hastanın vücudu, kullandığı eşyalar ve odası sık sık dezenfekte edilmelidir. Dezenfeksiyon, hastalık süresince yapılan ve hastalıktan sonra yapılan olmak üzere ikiye ayrılır. Dezenfeksiyon maddeleri de fiziksel ve kim­yasal olmak üzere ikiye ayrılır.

Fiziksel dezenfektan maddeler soğuk, kuru, sıcak ortamlar, güneş ışınları, kaynar su ve buhar sayılabilir. En önemli kimyasal dezenfektan maddeler ise formalin, alkol, kireç, süblime, zefirol ve krezol bileşikleridir.

Dezenfekte Maddeleri


Seçilecek dezenfektan maddenin cinsi hastalığa, dezenfek­te edilecek maddelere ve kişilere göre değişir.

Soğuk, bakterileri öldürmez, ama bakteri çoğalmasını engeller. Kuru sıcaklık ise bazı bakterileri ancak 180-200 derece ısıda yok edebilir. Güneş ve yapay morötesi ışınlarının mikrop öldürücü özellikleri vardır. Bu nedenle deniz kıyılarında ve dağlarda hava temizdir. Örneğin, verem mikrobu güneş ışığında 1-3 saat içinde temizlenir.

Hastane Dezenfeksiyonu


Hastanelerde el dezenfeksiyonu için hasta odasında içinde kimyasal dezenfektan madde bulunan araçlar, hasta odasının önünde de içinde sıcak su bulunan bir tas, sabun ve fırça bu­lunabilir. Dezenfekte edildikten sonra elleri bir kâğıt havlu­ya kurulamak önerilir. Bu havlular toparlanarak yakılabilir. Hastaya bakan kişi ellerini, dezenfekte etmeden önce hastanın yüzüne sürmemelidir. Hastanın kullandığı tabak, çatal, bıçak, ka­şık ve bardak gibi şeyler hastanın odasında sodalı suyla dezenfekte etmeli ve odadan çıkartılmamalıdır. Hastalık geçtikten sonra da kullanılan eşyalar kaynatılmalıdır.

Dezenfeksiyon Çeşitleri


Bulaşıcı hastalıkların çoğunda hastanın idrarı, dışkısı ve balgamı da dezenfekte edilmelidir. Bunların üzerine bol mik­tarda kireç kaymağı uygulamalı ve iki saat bekletildikten sonra tuvalete boşaltılmalıdır.
Hastanın kullandığı sargı bezi, pamuk, tülbent ve gazlı bez gibi öteberi mutlaka yakılmalı ya da kireç içine konmalıdır. Hastanın odası her gün krezol bileşikli suyla silinip havalandırılmalıdır.

Hasta iyileştikten, hastaneye kaldırıldıktan ya da ex olduktan sonra odası iyice temizlenip dezenfekte edilmeli ve havalandırılmalıdır.

Bütün eşyaların da teker teker dezenfekte edilmesi önerilir. Yatak ve yorgan çarşaflarının bir süre güneşte bırakıldık­tan sonra kaynatılıp yıkanması önerilir.

Cüzam, çiçek, kolera, veba, zehirli sıtma, poliyomiyelit, tifüs, tifo, paratifo, dizanteri, lekelihumma, şarbon, papağan hastalığı, difteri, kızıl, menenjit, sarılık gibi hastalık süreçlerinden sonra dezenfeksiyona mutlaka önem verilerek mikropların öldü­rülmesi ve yayılmasının önlenmesi hayati önem taşır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder