29 Nisan 2017 Cumartesi

Doğum Kontrol Yöntemleri


Doğum Kontrol YollarıDoğum kontrolü (Aile Planlaması Nedir) yada nüfus planlamasının amacı kısaca nüfus artışı­nın kontrol altına alınabilmesi şeklinde kabaca tarif edilebilir. Günümüzde çeşitli sebeplerden isten­meyen çocuktan kurtulabilmek için hayatını bile tehlikeye atan anne sa­yısı azımsanmayacak kadar fazladır.


Bundan dolayı bilim adamları, nüfus artışı­nı önlemek amacı ile çeşitlimetodlar geliştirmişler ve bu metotları doğum kontrolü, aile planlaması yada nüfus plan­laması gibi adlar altında incelemişler

Doğum kont­rolü için kullanılan yöntemleri  • Gebelik takvimi kullanımı, 
  • koitus Interreptus (geri çekme), 
  • Lavaj, 
  • Kanı­nın kullanacağı diyafram,
  •  Vaginaya konulacak sperm öldü­rücü maddeler,
  •  rahim içine konan araçlar (spiraj), 
  • doğum kontrol hap­ları,
  •  prezervatif (kondom)


 Gebelik Takvimi, Gebelik Hesaplama Takvimi Yöntemi


Bir kadının hamile kalması için yumurtalıklarından bir yumurtanın çıkması gerekiyor ve bu olaya da yumurtlama (ovulasyon) diyoruz.
Ovulasyonun ol­duğu günü tespit edebilirsek o birkaç gün dışında, kadını tam kısır kabul ede­biliriz. Ayrıca, spermlerin kadın üreme organlarında 3 gün, yumurtanın da 2 gün canlı kal­abildiğini irdelemekte fayda var.


Ovulasyon Dönemi (Yumurtlama) na­ıl anlaşılır, Ovulasyon Hesaplama


Bazı kadınların iki adet ara­sına rastlayan günlerde ufak bir kanaması yada sancısı baş gösterebilir. Düzenli olarak her adet ara­sında olan bu belirtiler büyük ihtimalle yumurtlamanın habercisidir.

Kromotest: daha çok Avrupa ve ABD’de kullanılmaktadır. Rahim ağzı­na konan turnosol kağıdı gibi kağıtlardaki kimyasal maddeler eğer yumurtlama olursa renk değiştirmek­tedir. Sözgelişi, Ovulasyon günü ise renk kırmızı olmaktadır ki, bir çeşit tehlike işa­retidir. Başka zamanlarda kağıdın rengi yeşildir.Koitus İntereptus (İlişkide Geri Çekme Yöntemi)


Cinsel ilişki esnasında erkeğin, spermlerini vajina içine değil dışarı boşaltmasıdır. Bunun için her iki tara­fın özellikle erkeğin seksüel otomatizmaya oldukça hakim olması şarttır. Bu metod %12-20 arasında risk taşır. Ayrıca bazı psişik, organik bozukluklara da yol açtığı görülmüş­tür.

Vaginal Lavaj Nedir


Cinsel ilişkiden sonra hemen vajina­nın yıkanmasıdır. Bu yöntem hem estetik hem psikolojik yönden önerilmez. Ayrı­ca lavaj yapacak kadının seks organlarının anatomisini iyi bilmesi önemlidir. Profesyonel kadınlar bu uslübü uygulayıp sorun yaşamazlar. Aile kadın­larında ise bu metodun %36-60 arasında başarısızlık riski vardır.

Kadının kullanacağı diyafram vb. araçlar


a) ilaçlı sün­ger ve tamponlar: bunun için oksijenli suya batırılmış sünger yada pamuğu temastan önce vajinaya sokmak gere­kir. Vajinada tampon yada sünger penisin ucu ile bir kenara itilebilir ve rahim ağzı açık kalıp spermler serbestçe içeri girebilir.
b) Kapaklar: rahmin ağzına gö­re yapılmış madensel yada lastik kapaklardır. Doktor tarafından adet bittik­ten sonra takılır ve adet yaklaşınca çıkarılır. Kapaklar da temas sırasında yerin­den çıkabilirler; rahim ağzında yara, yırtık vb. olanlara takılmaz. Günümüzde pek kullanılmamak­tadır.
c) Diyafram: rahmin ağzını örtecek şekilde hazırlanmış plastikten yapıl­mış yuvarlak kenarları biraz daha sert bir doğum kontrol aracıdır. Doktor tarafın­dan takılması öğretilir ve kadın öğrendikten sonra kolaylıkla uygulayabilir. Temastan son­raki gün çıkarıp yıkamak gerekir. Diyafram yırtılmazsa 1-1.5 yıl kadar kullanılabilir.


Vajinaya sperm öldürücü maddeler konulması


Jel: sperm öldürücü maddelerin suda eri­yen jel halindedir. Uzun bir kanül ile vajina­nın en derin kısmına yerleştirilir. Her temas için ayrı bir kanül dolusu jel uygulanması şarttır.

Su yada spermle birleşince köpürenler:

Bu tabletler spermle birleşince köpürüp rahmin ağzında hem şimik kimyasal, hem de mekanik bir engel meydana getirir. Bu köpükle karşılaşan spermler ölür. Ama tabletler çok güvenilir olmayabilir. Çünkü tabletin tam erimesi için 2cc. Sıvı gerekmektedir. Bu sakıncalardan dolayı tablet ye­rine ovuller yapılmıştır. Bunların sakıncaları eridikten sonra vajinanın içini çok kaygan hale getir­mesi ayrıca eriyince akıp çamaşırı kirletmesidir.

 Rahim içine konan gebeliği önleyici araçlar


Spiral Nedir, Spiral Nasıl Takılır, Spiral Korunma

Spiral Taktırma ancak doktor tarafın­dan uygulanabilen bir yöntemdir. Bu rahim içi aracı, adet bittikten sonra kullanılır. Yeni doğurmuş olanlara adet gördükten, düşük yapanlara da düşükten sonra takıl­ması gerekmektedir. Rahim içi araçlar ile gebelik ihtimali binde 5-10 arasındadır.

Spiral kimlere takılamaz?

Rahim ağzında şüpheli yarası olan kadınlar, nede­ni belli olmayan kanamalarda, myomu olanlara, rahmi normalden çok küçük olanlara, kanama, pıhtılaşma bozukluğu olanlara, gebelik şüphesi olanlara, rahimde doğuştan şekil bozuk­luğu olanlara spiral takma uygulaması yapılmaz.Doğum kontrol hapları (Oral Kontraseptivler)


Doğum Kontrol Hapı Ne zaman Kullanılır

Ağızdan alınan ve hormon karakterinde o­lan bu maddeler kadının yumurtlamasını durdurur. Doğum kontrol hapları 1996 yıllarında Porto Rico’da ilk defa uygulanmıştır. İlacın terkibi, östrojen ve gestagen denen iki hormonun karışımıdır. Doktorunuz gerekli muayene ve kontrolleri yaptıktan sonra size bu ilacı reçete edebilir. Doğum kontrol tablet­leri adetin 1 ve 5. günü alınmaya başlanır ve her gün bir tane içilir. İlacı unutmadan düzenli içmek şarttır. Eğer unutulursa ertesi gün iki tablet birden içmelidir. Kutu bitin­ce ilaç içme işine o ay için son verilir. Birkaç gün sonra da adet kana­ması gerçekleşir.

Bu haplar yumurtlama işini durdurduğu gibi, aynı zamanda rahim ağzındaki ifrazatın karakteri de değişiklik gösterebilir. Spermleri rahmin içine geçirmeyecek bir şekle dönü­şür. Başka bir deyişle, doğum kontrol haplarının çift güvenlikli etkisi vardır.

Prezervatif (Kondom) Nedir


Zührevi hastalıklardan kaçınmak için düşünülen bir araç, kauçuğun keşfinden sonra çok gelişmiş ve gebeliğin önlenmesinde rahatlıkla kullanı­lan bir uygulamadır. Bu metot, doğum kontrol tabletleri ve spiralden sonra ha­len uygulanan metotların en garantilisidir. Son yıllarda AIDS hastalığından korunmada prezervatif kullanıl­ması önerilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder