7 Nisan 2017 Cuma

Duodenal Obstruksiyon


Duodenal ObstrüksiyonDuodenum gibi yüksek seviyede intestinal obstrüksiyonu olan bebeklerde ilk semptom genel­likle mide bulantısına bağlı kusmalardır. Duodenal atrezi durumlarında kusma genellikle safrasız olurken, midgut volvulus ve jejunal atrezi durumlarında kusma safralıdır.


Duodenum seviyesinde konjenital nedenlere bağlı obstrüksiyonlar iki grup içinde incelenir:

1. İntrensek nedenler: a) duodenal atrezi, b) du­odenal membran olarak ikiye ayrılır. Atrezi durumlarında tam bir obstrüksiyon söz konusuyken, membran durumla­rında genellikle ortada ufak bir delik bulunabilir. Bu durumlarda parsiyel bir obstrüksiyon söz konu­su olduğu için bulgular daha ileri yaşlara kadar gecikebilmektedir. Duodenum içindeki membran distale doğru bir kese şeklinde uzayabilir. Bu durum rüz­gar gülü deformitesi olarak adlandırılır.

2. Ekstrensek nedenler: a) anüler pankreas, b) mal-rotasyon olarak ikiye ayrılmaktadır. Pankreasın duodenuma bası yapacak şe­kilde, duodenumun etrafında gelişmesi ile karakterize olan anüler pankreas nadir görülen bir konje­nital anomalidir. Tedavide pankreasa dokunul­maz, duodenoduodenostomi ile obstrüksiyonun giderilmesi amaçlanır.

Duodenal Obstruksiyon   BelirtileriMalrotasyon: İntrauterin 10. haftada bağırsaklar superiyor mezenterik arter ekseni etrafında saat yönü aksine bir dönüş yaparak abdominal kaviteye dönerler ve normal yerlerini karın içinde alırlar. Eğer bu rotasyon tamamlanamaz veya yanlış olur­sa malrotasyon denilen konjenital anomali durum­ları ortaya çıkar. Midgut volvulus, bantların baskısına bağlı obstrüksiyon (Ladd bantları) ve internal herni gibi nedenlerle daha çok üst seviyede intesti­nal obstrüksiyon tablolarına yol açabilir.

Midgut volvulus, bağırsakların superior mezente­rik arter etrafında dönerek torsiyonu neticesi olan intestinal obstrüksiyon ve barsaklarm vaskülarizasyon bozukluğu ile karakterize olan bir durumdur. Uygun ve erken cerrahi tedavi yapılmazsa, iskemi neticesi bağırsakların büyük bir kısmının kaybı söz konusu olabilir.Bu nedenle bebekler bu gibi durumların belirtileri görülürse mutlaka müdahale edilmelidir.

Duodenal Obstruksiyon Teşhisi

 Polihidroamnios hikayesi ve devam eden kusma şikayetleri olan bebeklerin ayakta boş karın grafilerinde mide ve duodenum proksimalinde gaz-sıvı seviyesi görülmesiyle duodenum obst-rüksiyonu tanısı konulabilir. Çift hava görünümü (Double bubble sign) duodenum atrezisi için tpik bir durumdur. Midgut volvulus durumlarında ise radyoloji ile kesin tanıya gitmek her zaman ko­lay olmayabilir. Karın grafisinde herhangi bir yer­de gaz-sıvı seviyesi olabileceği gibi, tamamen gaz­sız bir görünüm ile de karşılaşılabilir. Baryumlu kolon grafisinde çekumun malpozisyonun gösteril­mesiyle malrotasyon tanısı konulabilir. Eğer tanıda zorlanılıyorsa, üst gastrointestinal pasaj grafileri çekilir. Kontrast maddenin Treitz ligamenti seviye­sini geçememesiyle tanıya gidilir.

Duodenal Obstrüksiyon Tedavisi


Preoperatif bakım hazırlıkları büyük özen gösterilmesi gereken bir iştir. Duodenal obstrüksiyonlarda kesin tedavi cerrahi operasyonlardır. Duodenum atrezisinde duodenoduodenostomi veya duodenojejunostomi uy­gulanır. Duodenal membran durumlarında, membramn ve uzamışsa kesenin eksize edilmesi gerekir.
Midgut volvulusda iskemi tehlikesi olduğu için acil girişim gerekir. Volvulus düzeltilerek normal pasaj sağlanır ve bağırsakların kan dolaşımının dü­zeldiği gözlenir. Konjenital bantlar kesilerek ayrılır; dış baskının tamamen ortadan kalktığına emin olunmalıdır.


Duodenal atrezi, sıklıkla down sendromu ile beraber görülür. Prognoz kardiak bozukluklar gibi beraberindeki diğer anomalilere bağlıdır. Ek anomalilere ait bir problem yoksa ve postoperatif yeni doğanın genel problemleri çözümlenmişse, cerrahiden sonra genellikle iyi netice alınır. Midgut volvulusunda eğer bağırsak rezeksiyonuna gidilmek zorunda kalınmışsa, kısa bağırsak sendromuna bağlı beslenme ile ilgili problemler ortaya çıkabilir. Bu durumda total parenteral beslenme planlanır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder