21 Nisan 2017 Cuma

El Enfeksiyonları


El  enfeksiyonları fazla kullanılan alanlar olmasından ve korunmamasından kaynaklı fazlasıyla ortaya çıkabilmektedir. Tabiki bu durumlarda doktorunuza danışmanız en doğru tercihtir fakat bizde elimizden geldiği kadar sizlere el enfeksiyonları ve tedavisi hakkında bilgiler vereceğiz. İyi okumalar dileriz. 


El ve Parmak Enfeksiyonları


El ve parmak enfeksiyonları genellikle önemsenmeyen ufak yaralanmalar sonucu bulaşabilmektedir ve tedavi edilmeyen olgularda hızlı ve dramatik bir şekilde gelişerek ödem, fibrozis, ve kontraktürler oluşabilmekte, özellikle diyabet, immün yetmezliği bulunan hastalar gibi yüksek risk taşıyan gruplarda ise ağır yaralanmalar kadar sakatlayıcı sonuçlara neden olabilmektedir.

El ve parmak enfeksiyonlarında en çok etken sağlayan enfeksiyon Staphylococcus Aureus’tur. Enfeksiyon parmağın ve elin çeşitli yerlerinde spe­sifik olarak lokalize olabilir. İlk 24 saat içerisinde tanı konulabilir ise erken antibiyotik veril­mesi, atelleme ve istirahat enfeksiyonun yayılmasını önleyebilir, fakat abse oluşmuş ise absenin dre­najı gerekir. Abse tam oluşmadan kesi yapılır ise doğal bariyerin ortadan kalkarak selülit ve lenfan-jit gelişebileceği; gereksiz dokulara insizyon yapıl­ması durumunda ise, enfeksiyonun sağlam dokula­ra yayılabileceği ve buraların da hasar görebileceği unutmamalıdır.

El Enfeksiyonları ve TedavisiGenel tedavi prensipleri, istirahat, elevasyon, fonksiyonel pozisyonda immobilizasyon, erken rehabilitasyon, bakteriyel kültür, duyarlılık testleri­nin yapılması, insizyon ve drenaj, intravenöz antibiyotik tedavisi ve gerekir ise hastanede yatarak te­davi şeklinde özetlenebilir.

Parmak Enfeksiyonu


Panaris (Paronychia): Parmakların en sık görü­len enfeksiyonu olup, tırnak çevresi dokusunun (paronychium’un) iltihap oluşumuna neden olur. Etken genellikle Stafilo-kokus Aureus’tur. Akut panariste enfeksiyon tırnak çevresinde selülit ve eritem ile başlar ve tırnak altı­na kadar  yayılır. Zonklayıcı ağrı ve abse formasyonu mevcuttur.Tedavi, başlangıç döneminde ve hafif olgularda, yıkama banyoları, atelleme ve antibiyotik uygulaması şeklinde yapılır. Geç dönemde ve ciddi olgularda ise cerrahi tedavi gerekir: enfeksiyon yüzeyel ise abse üzerine uygulanan bir kesi ile dre­naj sağlanır.

Enfeksiyon yalnız bir kenarda ise, eponişial kıv­rım bisturi ucu ile gevşetilip enfeksiyona yakın taraftaki tırnak kenarı longitüdinal olarak kesilerek çıkartılır, granülasyon dokusu temizlenir; İnfeksi­yon yaygınsa, dorsal deri tırnak köküne yapılan iki adet keşi ile tırnak kökü ortaya çıkartılır, granülas­yon dokusu temizlenir ve gerekiyorsa tırnağın proksimal kısmı eksize edilerek distal kısmı tırnak yatağına yapışık bırakılır.


Parmakların subepitelial pürülan infeksiyonları: Deride lokalize, belirgin bir kabarıklık mevcuttur. Ağrı ve sistematik reaksiyon yoktur. Eğer subepiteli­al bir abse ince bir fistülle deri altına yayılır ise bu­na “düğme deliği absesi” adı verilir.

Fleksör tendon kılıflarının süpüratif infeksiyonları: Erken ve yeterli tedavi edilmediği zaman elde sakatlığa sebep olan enfeksiyondur.Tendon kı­lıfı infeksiyonları delici, ezici yaralanmalar veya te­davi edilemeyen yüzeysel enfeksiyonlar sonucu gelişir.Eğer tedavi geciktirilir ise tendon içi basıncın artması ile tendon dolaşımı bozulur ve tendon nek­rozu ile sonuçlanır. Kanavel’in dört kardinal bulgusu vardır. Bunlar;

Parmaklar pasif ekstansiyon ile ağrılı, par­makların fleksiyon pozisyonunda tutulması, avuç içi dahil simetrik şişlik ve tendon kılıfında hassasi­yet mevcuttur.Enfeksiyon ilerler ise, thenar ve midpalmar bölgelere yayılabilir; Ulnar ve radial taraf ulnar bursalarmda iltihatlanması ile “atnalı abse” gelişebilir.Tanı konulur konulmaz drenaj yapılmalıdır. Ağır olgularda, tendon kılıfı orta falanks ve avuç içi distalinden açılıp kılıf içerisine irrigasyon direni yerleştirilerek irrigasyon uygulanır; I.V. antibiyotik tedavisine başlanılır.El enfeksiyonlarına ek olarak El Parmak ve El Tırnak Mantarı yazımıza da okuyabilirsiniz. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder