21 Nisan 2017 Cuma

El Enfeksiyonları


El ve Parmak Enfeksiyonları


El ve parmak enfeksiyonları genellikle önemsenmeyen ufak yaralanmalar sonucu bulaşabilmektedir ve tedavi edilmeyen olgularda hızlı ve dramatik bir şekilde gelişerek ödem, fibrozis, ve kontraktürler oluşabilmekte, özellikle diabet, immün yetmezliği bulunan hastalar gibi yüksek risk taşıyan gruplarda ise ağır yaralanmalar kadar sakatlayıcı sonuçlara neden olabilmektedir.

El ve parmak enfeksiyonlarında en çok etken sağlayan enfeksiyon Staphylococcus Aureus’tur. Enfeksiyon parmağın ve elin çeşitli yerlerinde spe­sifik olarak lokalize olabilir. İlk 24 saat içerisinde tanı konulabilir ise erken antibiyotik veril­mesi, atelleme ve istirahat enfeksiyonun yayılmasını önleyebilir, fakat abse oluşmuş ise absenin dre­najı gerekir. Abse tam oluşmadan kesi yapılır ise doğal bariyerin ortadan kalkarak selülit ve lenfan-jit gelişebileceği; gereksiz dokulara insizyon yapıl­ması durumunda ise, enfeksiyonun sağlam dokula­ra yayılabileceği ve buralarında hasar görebileceği unutmamalıdır.

El Enfeksiyonları TedavisiGenel tedavi prensipleri, istirahat, elevasyon, fonksiyonel pozisyonda immobilizasyon, erken rehabilitasyon, bakteriyel kültür, duyarlılık testleri­nin yapılması, insizyon ve drenaj, intravenöz antibiyotik tedavisi ve gerekir ise hastanede yatarak te­davi şeklinde özetlenebilir.

Parmak Enfeksiyonu


Panaris (Paronychia): Parmakların en sık görü­len enfeksiyonu olup, tırnak çevresi dokusunun (paronychium’un) iltihap oluşumuna neden olur. Etken genellikle Stafilo-kokus Aureus’tur. Akut panariste enfeksiyon tırnak çevresinde selülit ve eritem ile başlar ve tırnak altı­na kadar  yayılır. Zonklayıcı ağrı ve abse formasyonu mevcuttur.Tedavi, başlangıç döneminde ve hafif olgularda, yıkama banyoları, atelleme ve antibiyotik uygulaması şeklinde yapılır. Geç dönemde ve ciddi olgularda ise cerrahi tedavi gerekir: enfeksiyon yüzeyel ise abse üzerine uygulanan bir kesi ile dre­naj sağlanır.

Enfeksiyon yalnız bir kenarda ise, eponişial kıv­rım bisturi ucu ile gevşetilip enfeksiyona yakın taraftaki tırnak kenarı longitüdinal olarak kesilerek çıkartılır, granülasyon dokusu temizlenir; İnfeksi­yon yaygınsa, dorsal deri tırnak köküne yapılan iki adet keşi ile tırnak kökü ortaya çıkartılır, granülas­yon dokusu temizlenir ve gerekiyorsa tırnağın proksimal kısmı eksize edilerek distal kısmı tırnak yatağına yapışık bırakılır.

Dolama (Felon): Parmak pulpasmm süpüratif subkutan absesidir. Pulpa şiş, kırmızı ve oldukça serttir. Fluktiasyon alınamaz, zonklayıcı bir ağrı vardır, el aşağıya sarkıtıldığı zaman ağrının şidde­ti artar ve genellikle analjeziklere cevap vermez. Abse drene olmaz ise, gelişerek fleksor tendon kılı­fında pürülan tenosinovite, eklemde atrite, ve osteomiyelite neden olabilir .Tedaviye ilk 24 saat içerisinde geniş spektrumlu antibiyotikler ile başlanılır; Atelleme ve elevasyon uygulanır. Belirtiler gerile­mez ise, gecikmeden insizyon ve drenaj uygulanır.

Parmakların subepitelial pürülan infeksiyonları: Deride lokalize, belirgin bir kabarıklık mevcuttur. Ağrı ve sistematik reaksiyon yoktur. Eğer subepiteli­al bir abse ince bir fistülle deri altına yayılır ise bu­na “düğme deliği absesi” adı verilir.

Fleksör tendon kılıflarının süpüratif infeksiyonları: Erken ve yeterli tedavi edilmediği zaman elde sakatlığa sebep olan enfeksiyondur.Tendon kı­lıfı infeksiyonları delici, ezici yaralanmalar veya te­davi edilemeyen yüzeysel enfeksiyonlar sonucu gelişir.Eğer tedavi geciktirilir ise tendon içi basıncın artması ile tendon dolaşımı bozulur ve tendon nek­rozu ile sonuçlanır. Kanavel’in dört kardinal bulgusu vardır. Bunlar;

Parmaklar pasif ekstansiyon ile ağrılı, par­makların fleksiyon pozisyonunda tutulması, avuç içi dahil simetrik şişlik ve tendon kılıfında hassasi­yet mevcuttur.Enfeksiyon ilerler ise, thenar ve midpalmar bölgelere yayılabilir; Ulnar ve radial taraf ulnar bursalarmda iltihatlanması ile “atnalı abse” gelişebilir.Tanı konulur konulmaz drenaj yapılmalıdır. Ağır olgularda, tendon kılıfı orta falanks ve avuç içi distalinden açılıp kılıf içerisine irrigasyon direni yerleştirilerek irrigasyon uygulanır; I.V. antibiyotik tedavisine başlanılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder