25 Nisan 2017 Salı

Elektrik Elektronik İş Kazaları


İş Kazaları Nelerdir?


Elektrik ve elektronik işlerde çalışan insanların geçirdiği kazalar ciddi sağlık sorunlarına, hatta ölümlere bile yol açabilmektedir. Atölye ve fabrikalarda güç kaynağı olarak elektrik enerjisi kullanılmaktadır. İş yerlerinde bulunan makinelerin pek çoğu elektrikli veya elektronik araçlardır. Bu nedenle elektrik gücünden yararlanan her işçi, kazaların genelde neden kaynaklandığını bilmeli, kendini elektrikle ilgili kazalara karşı güvenceye almalıdır. Çoğu işçi önlemleri dikkate almamakta ve umursamaz davranmaktadır. Bundan kaynaklı kazalar da çok fazla olabilmektedir.

Elektrik Kazalarının Nedenleri


Özellikle elektrik çarpmalarının nedeni şunlardır:

Elektrik akımını kesmeden onarım işi yapılması;
Uygunsuz, emniyetsiz ve bozuk takım kullanılması;
Takım ve avadanlıkların yanlış kullanılması;
Tehlikeli şekilde çalışmalardan kaynaklı iş kazaları yaşanabilmektedir.

İnsan vücudundan 50-100 miliamperlik bir akım geçtiğinde, özellikle geçiş yolu kalp olduğunda öldürücü etkidedir. Çok kısa bir süre içinde yüksek akım her zaman kalbe zarar verir. Böyle bir durum­daki kişiye, nefes alıyorsa akım kesilir kesilmez derhal suni solunum yapıl­malıdır. 15-20 miliamperlik bir akım; çok ağrı verir. Kasıntı yapar ve hasta şok olur. İletkenin değdiği yerde kaslar duyarlılığını yitirir. Bu sebepten elek­trik akımına yakalanan bir kimse kendi kendini kurtaramaz ve müdahale edilmesi gerekir.

Elektrik Çarpmasında Alınacak Önlemler


 1. Elektrik arızaları zamanında haber verilmelidir. Açıkta kablolar varsa yerden kaldırılmalı ve güvenli bir yere kurulmalıdır.
 2. Bütün elektrik tesisatını kuru ve temiz tutunuz. Arızalı elektrik malzemelerini kullanmayınız. Elektrik aletlerini kendiniz tamir etmeyiniz. Bir yetkiliye müracaat ediniz.
 3. 220 volt ve daha yukarı olan alternatif akımla çalışan motorlar, özel motor dairelerinde veya yerden en az 3 m. yüksek bir yerde korumaya alınmalıdır.
 4. Fazla buhar, rutubet veya benzerlerinin bulunduğu yerler ile yağlı yerlerdeki elektrik motorlarının gerilim altındaki kısımlarıyla bağlantıları, uygun bir şekilde izole edilmelidir. Aksi durumda elektrik çarpmasını kolaylaştırır.
 5. Kıvılcım çıkaran elektrik motorlar parlayıcı veya yanıcı gazların bulunduğu yerlerde kullanılmamalıdır.
 6. 220 volttan yukarı olan alternatif akım veya doğru akım devrelerinde kullanılan sigortaların değeri 20 amperin üstünde olanlar, kapalı bir tablo içinde monte edilmeli ve kontrol altına alınmalıdır.
 7. Atölye içinde veya işçilerin erişebileceği yerlerde bulunan tevzi tabloları, panoları ve kontrol düzeneği, kilitli dolap içinde bulundurulmalı ve bunların tabanı elektrik akımını geçirmeyen malzeme ile kaplanmalıdır.
 8. 220 volttan yukarı olan alternatif akım tesisatında sürekli olarak taşınabilir veya çekme iletkenler kullanılmamalıdır. Taşınabilir iletkenlerin kullanılması gerekiyorsa, yeteri sayıda ve uygun şekilde topraklanmış elektrik prizleri konulmalıdır.
 9. İletkenler mekanik ve kimyasal etkilerden korunmalıdır.
 10. Topraklama devresi, düşük dirençli iletkenden yapılmalı ve ısa devreyi iletecek kapasitede olmalıdır.
 11. Elektrik tesisatı veya teçhizatın bakım ve onarımında, bunları devreden çıkaracak bir devre kesme düzeneği bulunmalıdır.
 12. Sigortalar değiştirilmeden önce gerilim devre dışı bırakılmalı, gerili­min yokluğu koşullarında kontrol edilmelidir. Sigorta gerilim dışı bırakılamıyorsa, kesicilerle devrenin kesilmesi sağlanmalı ve bu gibi durumlarda elleri ve gözleri koruyacak kişisel koruyucular kullanılmadır.
 13. Elektrik işlerinde kullanılan penseler, kargaburunları, tornavi­dalar ve yağdanlıkların, süpürgelerin, fırçaların ve diğer temizlik araçlarının sapları akım geçirmeyecek malzemeden yapılmış olmalıdır.
 14. Elektrikli el aletleri kendi özel amaçları için, doğru olarak ve kendi kapasiteleri içinde, aşırı zorlamalara başvurulmadan kullanılmalıdır.
 15. Elektrikli el aletleri üzerinde oluşabilecek kaçaklar için, el aletinde gerekli güvenlik tedbiri bulunmalıdır.
 16. Parlayıcı, patlayıcı maddelerin imal edildiği, taşındığı ve depolandığı yerlerde, elektrikli el aletleriyle çalışan işçiler bol ve etekleri geniş elbiseler giymemeli, kauçuk eldivenler takmalıdır.
 17. Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce, yetkililer tarafından kontrol edilmeli; topraklaması arızalı, motoru fazla kıvılcımlı, piriz ve bağlantı kablosu bozuk olanlar kullanılmamalıdır.

Elektrikli kaynak makinesi kullanılırken şu önlemler alınmalıdır:

 1. Kaynak makinesi ve teçhizatı yalıtılmış, topraklanmış, kaynak penseleri, kabzalı ve dış yüzleri yalıtılmış olmalıdır.
 2. Elektrik kaynak makinesinin şalteri, makine üzerinde veya çok yakınında bulunmalı, kablolar sağlam bir şekilde tespit edilmelidir.
 3. Otomatik veya yarı otomatik dikiş ve punta kaynağı makinelerinde operasyon noktasına kapalı koruyucu yapılmalı veya çift el kumanda usulü uygulanmalıdır.
 4. Yanıcı maddeler yakınında kaynak yapılmamalıdır. Elektrik kaynak ve kesme makinelerinde çıkış uçlarının veya kaynak devrelerinin birer kutbu, kaçak akımlara karşı, iş parçasında topraklanmış olmalıdır.
 5. Kaynak sırasında kişisel koruyuculara özen gösterilmelidir. Bu amaçla, gözlük veya kaynakçı siperi kullanılmalı, kaynakçı eldiveni ve elbisesi giyilmelidir. Ayrıca elektrik kaçaklarına karşı özel olarak hazırlanan iş ayakkabıları giyilmelidir. Kaynak çapakları temizlenirken gözler korunmalıdır. Kaynak yaparken yardımcı kullanılıyorsa, yardımcı da kişisel koruyucular kullanmalıdır. Kapalı ve dar yerlerde yapılan kaynak işlerinde mutlaka ilgili tüzük hükümlerine uyulmalıdır.
 6. Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerde statik elektrik yüklerinin meydana topraklama, iyonizasyon vb. gibi uygun güven­lik önlemleri alınmalıdır. Böyle yerlerde yalıtkan malzemelerin bulundurulması ve kullanılması sağlanmalıdır. Statik elektrik birikmelerine karşı, gerekli yerlere statik elektrik yük gidericileri konulmalıdır.
 7. Tabanca boyası yapılırken tesislerde boyanacak veya vernikle­necek bütün metal kısımları ile davlumbazlar, kaplar,emme düzeneği, boya tabancaları uygun şekilde topraklanmalıdır.
 8. Binalarda yapılacak ek inşaat, onarım veya boya işleriyle benzeri çalışmalara başlanmadan önce gerilim altındaki iletkenlere yaklaşması gereken kimselerin gerekli  tedbirleri alması gerekmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder