25 Nisan 2017 Salı

Elektrik Elektronik İş Kazaları


 İş Kazaları Nelerdir


Elektrik ve elektronik işlerde çalışan insanların geçirdiği kazalar ciddi sağlık sorunlarına hatta ölümlere bile yol açabilmektedir. Atölye ve iş yerlerinde güç kaynağı olarak elektrik enerjisi kullanılmaktadır. İş yerlerinde bulunan makinelerin pek çoğu elektrikli veya elektronik cihazlardır. Bu sebeple elektrik gücünden yararlanan her işçi kendini elektrikle ilgili kazalara karşı güven altına almalıdır. Bunun için kazaların genelde neden kaynaklandığını bilmelidir. Çoğu işçi önlemleri almamakta ve umursamaz davranmaktadır. Bundan kaynaklı  kazalar çok fazla olabilmektedir.


Elektrik Kazalarının Sebepleri 


Genelde elektrik çarpmalarının sebebi şunlardır; Elektrik akımını kesmeden onarım işi yapılmasından,uygunsuz, emniyetsiz ve bozuk takım kullanılmasından, takım ve avadanlıkların yanlış kullanılmasından,  tehlikeli şekilde çalışmalardan kaynaklı iş kazaları yaşanabilmektedir.

İnsan vücudundan 50-100 mili amperlik bir akım geçtiğinde-özellikle geçiş yolu kalp olduğu zaman- öldürücü etki yapar. Çok kısa bir süre içinde yüksek akım her zaman kalbe zararlı bir etki yapmayabilir. Böyle bir durum­daki kişiye, nefes alıyorsa akım kesilir kesilmez derhal suni solunum yapıl­malıdır. 15-20 mili amperlik bir akım; çok ağrı verir. Kasıntı yapar ve hasta şok olur. İletkenin değdiği yerde kaslar duyarlığını yitirir. Bu sebepten elek­trik akımını yakalanan bir kimse kendi kendini kurtaramaz ve müdahale edilmesi gerekir.

Elektrik Çarpmasında Alınacak Önlemler


1- Elektrik arızalarının zamanında haber verilmesi gerekir. Açıkta kablolar varsa yerden kaldırılmalı ve güvenli bir yere konulmalıdır.
2- Bütün elektrik tesisatını kuru ve temiz tutunuz .Kusurlu elektrik malzemelerin kullanmayınız. Elektrik aletlerini kendiniz tamir etmeyiniz. Bir yetkiliye müracaat ediniz.
3- 220 volt ve daha yukarı olan alternatif akımla çalışan motorlar, özel motor dairelerinde veya yerden en az 3 m. yüksek bir yerde korumaya alınmalıdır.
4- Fazla buhar, rutubet veya benzerlerinin bulunduğu yerler ile yağlı’ yerlerdeki elektrik motorlarının gerelim altındaki kısımlarıyla bağlantıları uygun bir şekilde izole edilmelidir bu durumlar elektrik çarpmasını kolaylaştırır.
5- Kıvılcım çıkaran elektrik motorları parlayıcı veya yanıcı gazların bulunduğu yerlerde kullanılmamalıdır.
6- 220 volttan yukarı olan alternatif akım veya doğru akım devrelerinde kullanılan sigortaların değeri 20 amperin üstünde olanları kapalı bir tablo içinde monte edilmeli ve kontrol altına alınmalıdır.
7- Atölye içinde veya işçilerin erişebileceği yerlerde bulunan tevzi tabloları, panoları ve kontrol düzeneği kilitli dolap içinde bulundurulmalı ve bunların tabanı elektrik akımını geçirmeyen malzeme ile kaplanmalıdır.
8- 220 volttan yukarı olan alternatif akım tesisatında sürekli olarak taşınabilir veya çekme iletkenler kullanılmamalıdır. Taşınabilir iletkenlerin kullanılması gerekiyorsa, yeteri sayıda ve uygun şekilde topraklanmış elektrik prizleri konulmalıdır.
9- İletkenler mekanik ve kimyasal etkilerden korunmalıdır.
10- Topraklama devresi, düşük dirençli iletkenden yapılmalı ve ısa devreyi iletecek kapasitede olmalıdır.
11- Elektrik tesisatı veya teçhizatın bakım ve onarımında, bunları devreden çıkaracak bir devre kesme düzeneği bulunmalıdır.
12- Sigortalar değiştirilmeden önce gerilim dışı bırakılmalı, gerili­min yokluğu kontrol edilmelidir. Sigorta gerilim dışı bırakılamıyorsa, kesicilerle devrenin kesilmesi sağlanmalı ve bu gibi durumlarda elleri ve gözleri koruyacak kişisel koruyucular kullanılmadır.
13- Elektrik işlerinde kullanılan penseler, kargaburunları, tornavi­dalar ve yağdanlıkların, süpürgelerin, fırçaların ve diğer temizlik araçlarını sapları akım geçilmeyecek malzemeden yapılmış olmalıdır.
14- Elektrik el aletleri kendi özel amaçları için, doğru olarak ve kendi kapasiteleri içinde, aşırı zorlamalara başvurmadan kullanılmalıdır.
15- Elektrik el aletleri üzerinde meydana gelebilecek kaçaklar için el aletinde gerekli güvenlik tedbiri bulunmalıdır.
16- Parlayıcı, patlayıcı maddelerin imal edildiği, taşındığı ve depolandığı yerlerde, elektrikli el aletlerle çalışan işçiler bol ve etekleri geniş elbiseler giymemeli, kauçuk eldivenler takmalıdır.
17- Elektrik li el aletleri kullanılmadan önce yetkili kimseler tarafından kontrol edilmeli; topraklaması arızalı, motoru fazla kıvılcımlı, piriz ve bağlantı kablosu bozuk olanlar kullanılmamalıdır.
18- Elektrik kaynak makinesi kullanılırken şu önlemler alınmalıdır;
 Kaynak makinesi ve teçhizatı, yalıtılmış, topraklanmış, kaynak penseleri, kabzalı ve dış yüzleri yalıtılmış olmalıdır.
Elektrik kaynak makinesinin şalteri, makine üzerinde veya çok yakınında bulunmalı, kablolar sağlam bir şekilde tespit edilmelidir.
Otomatik veya yarı otomatik dikiş ve punta kaynağı makinelerinde operasyon noktasına kapalı koruyucu yapılmalı veya çift el kumanda usulü uygulanmalıdır.
Yanıcı maddeler yakınında kaynak yapılmamalıdır. Elektrik kaynak ve kesme makinelerinde çıkış uçlarının veya kaynak devrelerinin birer kutbu, kaçak akımlara karşı, iş parçasında topraklanmış
olmalıdır.
Kaynak sırasında kişisel koruyuculara özen gösterilmelidir. Bu amaçla, gözlük veya kaynakçı siperi kullanılmalı, kaynakçı eldiveni ve elbisesi giyilmelidir. Ayrıca elektrik kaçaklarına karşı özel olarak hazırlanan iş ayakkabıları giyilmelidir. Kaynak çapakları temizlenirken gözler korunmalıdır. Kaynak yaparken yardımcı kullanılıyorsa, yardımcı da kişisel koruyucular kullanmalıdır. Kapalı ve dar yerlerde yapılan kaynak işlerinde mutlaka ilgili tüzük hükümlerine uyulmalıdır.
19- Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerde statik elektrik yüklerinin meydana topraklama, iyonizasyon vb. gibi uygun güven­lik önlemleri alınmalıdır. Böyle yerlerde yalıtkan malzemelerin bulundurulmasından ve kullanılmasından kaçınılmalıdır. Statik elektrik birikmelerine karşı, gerekli yerlere statik elektrik yük gidericileri konulmalıdır.
20- Tabanca boyası yapılırken tesislerde boyanacak veya vernikle­necek bütün metal kısımları ile davlumbazlar, kaplar,emme düzeneği, boya tabancaları uygun şekilde topraklanmalıdır.
21- Binalarda yapılacak ek inşaat, onarım veya boya işleriyle benzeri çalışmalara başlanmadan önce gerilim altındaki iletkenlere yaklaşması gereken kimselerin gerekli  tedbirleri alması gerekmektedir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder