1 Nisan 2017 Cumartesi

Fibroma Nedir?


Fibroma Nedir?


Bağ dokusundan meydana gelen tehlikesiz urlara fibroma denir. Sert fibroma ve yumuşak fibroma olmak üzere iki türü vardır. Sert fibroma birbirlerine iyice pekişmiş tellerden oluşan tıkız ve kalın bir bağ dokusundan meydana gelmiştir. Tellerin ortasında oraya buraya serpiştirilmiş uzun ve iğ şeklinde çekirdekler yer alır. Sert fibroma iyice sınırlanmış bir kütle halindedir; hacmi genellikle sınırlıdır; dayanıklılığı oldukça fazladır. Cerrahi işlemler sırasında alınırken dirençli sert bir dokuyla karşılaşılır. Yumuşak fibroma gözeli dokudan meydana gelir. Yuvarlak ya da polip biçimlidir; rengi beyazdır; hacmi genellikle büyük boyutlara ulaşabilir. Dayanıklılığı oldukça azdır.

Fibroma Belirtileri ve Nedenleri


İki fibroma türüde vücudunuzda herhangi bir  ağrı yapmaz. Bununla birlikte yukarıda belirtilen fibromalara tek başlarına çok seyrek rastlanır. Çünkü çoğu kez fibromalı doku, başka urlu dokularla birleşerek karışık urlar meydana getirir. Bunlardan en önemlileri, fibromiyom, fibromiksom, fibrolipon, fibroadenom ve fibrosarkomdur. Bunlardan ilk dördü tehlikesiz, sonuncusu ise tehlikeli bir urdur. Bu urlarda fibromlu bileşimden başka sırası ile miyom, miksom, lipom, adenom ve sarkom vardır. Bunların en yaygını fibromiyomdur. Gerek saf halde, gerekse karışık urlarla birleşmiş halde fibromlar daha çok döl yatağı, mide, bağırsak, beyin ve deri gibi organlarda yerleşirler.

Fibrosarkom dışındaki tehlikesiz urlar çok yavaş bir gelişim gösterirler. Tehlikeli urlar da görülen ağrı genelde fazla şiddetli değildir. Bununla birlikte saf ve bileşik fibromalar yerleştikleri bazı organlarda birtakım önemli yerel rahatsızlıklara sebep olabilirler. Örneğin döl yatağı fibromiyomunda sık sık tekrarlayan oldukça şiddetli kanamalar görülür. Bu kanamalar kısırlığa ya da düşüklere yol açabilirler. Bağırsak çeperleri fibromasında ise bağırsak borusunda daralmalar görülür. Ve sindirim sistemini bazen olumsuz olarak etkilerler.

Fibroma Tedavisi


Tedavisi genelde uzman cerrahlar tarafından yapılır ve ameliyat ile alınır. Bu girişimlerle ur kütlesinin tümü ile ve geriye hiç bir ur doku bırakmadan alınması gerekir Geride bırakılacak ur parçaları, urun yeniden çoğalmasına yol açabilirler. Bundan kaynaklı doktorlar titizlikle çalışır ve tekrar nüks etmesine engel olurlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder