7 Nisan 2017 Cuma

Fungi Nedir Fungi Alemi


Fungi Nedir, Fungi Alemi (Mantarlar)

Mantarlar klorofil içermeyen ve besinlerini kendi kendilerine sağlayan hetotrof ca . Mantarlar, yüksek yapılı bitkiler gibi kök, gövde ve yaprak gibi organlara sahip değillerdir. Fakat hücrelerinin et­rafında belirli bir hücre çeperinin olması, sporla çoğalmaları ve genellikle hareketsiz olmaları nedeniyle bitkilere benzerler. Bir hücrede birden çok sa­yıda çekirdek vardır. Mantarların bazıları zehirlidir ve insanların yaşamına son verecek kadar güçlü etkileri olanlar vardır. Mantar­lar saprofit beslenirler. İlaç ve besin endüstrisinde kullanılabilen canlılardır. Mantarların tallusları çoğunlukla silindir biçiminde, bölmeli (septum) yada bölmesiz hif (hyphae) adı verilen ipliklerden oluşmuştur.


Hifler yaklaşık 2-10 um genişliğine sahip ve dallanmış iplikçikler şek­lindeki oluşumlardır. Uygun ortamlarda çoğalan mantarların oluşturdukları gözle görülen örgü dokuya misel (mycelium) denir. Mycelium’lar hiflerin uçlarından uzamaları, dallanmaları ve birleşmelerinden oluşmuş ağ şeklin­deki oluşumlardır.


Mantarlar Aleminin ÖzellikleriMantarlarda Üreme


Mantarlarda üreme durumu eşeyli ve eşeysiz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Eşeysiz üreme şekillerinden biri olan vegetatif üreme basitçe mantarın herhangi bir parçasından yeni mantarların oluşması durumudur. Mantarlarda görülen üreme tiplerin­den en yaygın olanı ise eşeysiz üremedir. Çeşitli tipleri vardır. Bunlardan en sık görüleni sporla olandır. Sporlar ya bir hif in ucunda ya da sporangium içinde oluşmaktadır. Penicilium’da olduğu gibi hif in ucunda oluşan sporlara konidium, onları taşıyan hif e de konidiofor denir.

Mantarlar değişik türde sporlar oluştururlar. Mantar, sporları ile yük­seklere ve uzaklara dağılır. 4000 m. yüksekliğe, 1450 km. uzaklara yayılabi­lirler. Bu yayılmadan kaynaklı evlere toz olarak girebilirler ve alerjik durumların oluşmasına sebep olurlar. Şu ana kadar bilinen mantar türü sayısı 30 bin civarındadır.

Mantarların Sınıflandırılması


Tüm mantarlar dört grupta toplanabilirler.

1. Phycomycetes: Ekmek küfleri, pirinç mantarları (Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer) bu gruba örnektirler.

2. Ascomycetes: Mayalar, Aspergillus, Candida ve Peniciliumlardır. Bazı peynir ( Rockford ve Kamambert peynirleri gibi) ve antibiyotik üreti­minde yararlanılan mantarlardır.

3. Basidiomycetes: Zehirli ve zehirsiz tüm şapkalı mantarları kapsar. Bilinen en zehirli mantar bu grupta yer alır.

4. Deuteromycetes: İki türden meydana gelen gametlerin birleşmesiy­le oluşan mantar türlerini içeren gruptur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder