29 Nisan 2017 Cumartesi

Gebelik Belirtileri, Kesin Hamilelik Belirtileri


 Kesin Hamilelik BelirtileriBu yazımızda üzerinde hiç tartışma olanağı olmayan ve «Acaba bir başka neden mi var?» şeklinde soruyu ak­la getirmeyecek gebelik belirtilerini irdeliyelim:

Çocuğun kalp seslerinin dinlenmesi Çocuğun kalp ses­lerini yalnızca doktorunuz, stetoskop adlı tıbbi aletle duyabilir. Kalp seslerini dinleme işlemi, gebeli­ğin 19-20. haftalarında sonra gerçekleşebilir.Çocuğun kalp atışlarının ritmi, annesininkinden  farklı ol­duğundan  bu sesleri ayırt etmek oldukça kolaydır. Anne karnındaki çocuğun kalbi dakikada ortalama olarak 140-160 ke­re atar.

Spesifik durumlarda (anne şişman ya da çocuğun içinde bulun­duğu su miktarı fazla olursa) gebeliğin 6-7. ayına kadar doktorunuz çocuğun seslerini duymayabilir.

Çocuğun kalp ses­lerinin alınması, gebeliğin en önemli ve kesin belirtisidir. Günümüzde ses ötesi dalgalar ultrason (ultrasound) ile ça­lışan aletler çocuk kalp seslerini artık çok erken haftalarda alabilmekte ve kalbin çalışması görülebil­mektedir.


Gebeliğin Ses Ötesi Dalgalarıyla Tanısı (Ultrasoun)


Bu siste­min bulunmasına katkıda bulunan ilk bilgiler 1794 yılında Spallazini’nin gözlemlerine kadar ilintilendirilmektedir.

Bu bil­gin, yarasaların karanlıkta etrafa çarpmadan uçmalarını incelemiş ve olayın, yarasa kulaklarının insanın duyamaya­cağı yüksek frekanslı ses dalgalarını duyması ile gerçekleştiğini ortaya atmıştır. Yıllar sonra, ancak 1960′lı yıl­ların başından itibaren ultra-sonografik ses dalgaları tıbbın hizmetinde kullanılmaya başlanmıştır.

Bu modern teşhis aracı ile artık 8-10 haftalık gebeliklerde çocuğun kalp hareketlerini ses olarak alabilmektedir.

Rahim içindeki bebek 4-5 haftalıktan itibaren görülebilmekte ve bu şekilde gebelik kesin ola­rak belirlenmektedir.

Gebelikte Testler


Biyolojik ve İmmünolojik testler: Her iki test­te de irdelenen  ve ölçülen «Gonodotrofin» adı verilen bir hormondur. Bu hor­mon özellikle gebeliğin üçüncü ayında en yüksek düzeye varacak şekilde son (Plasenta) tarafından salgılanır. Son’un ürettiği koryonik gonodotrofin hormonu an­ne idrarı ile bol miktarda dışarı atılır. İşte bu hormonun, kadının idrarında bulun­ması da, çocuğun kalp sesleri kadar gebelik konusunda önemli ve kesin bir değişimdir. İmmünolojik madde­lerle bu hormon cam ve tüpte saptanır

Biyolojik testlerde, gebelik konusunda kesin bir sonuç alabil­mek için beklenen âdet tarihinin 8-14 gün kadar geçmesi gerekmektedir. Son yıllarda çok daha duyarlı testler geliş­tirilmiştir.
BHCG gonodotrofin ölçme bunlar arasında en sık kullanılanıdır. Bu test kanda yapılmakta ve daha âdet kana­masında bir gecikme bile olmadan gebeliği gösterebilmektedir.Çoçuğun Hareketlerinin İzlenmesi


Çocuğun hareketlerinin dok­tor tarafından saptanması da gebelik konusunda önemli ve kesin olan belirtidir. Özellikle gebeliğin beşinci ayından itibaren karın üzerine el konduğu zaman çocuğun hareketleri farkedilebilir.


Gebeliğin Radyolojik Olarak Belirlenmesi­


Anne karnındaki çocuk radyolojik olarak fark edilebilir. Ancak, bu yol­la belirleme yapabilmek için en azından 5 ay kadar beklemek gerekir. Aksi halde çocukta yeterli kemik­leşme olmadığından röntgen filmi üzerinde çocukla ilgili görüntü gözlemlenemez.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder