8 Nisan 2017 Cumartesi

Gebelikte Non stres Testi


Kardiotokografi Nedir?

Kardiotokografi; anne karnındaki bebeğin kalp atımlarını ve rahim kasılmalarını birlikte veya ayrı ayrı ses, sayı ve grafik olarak gösterebilen elektronik bir cihazdır. Bu ölçümler sayesinde anne karnındaki fetüsün sağlıklı olup olmadığı hakkında bilgi elde edilir. Ayrıca doğum kasılmalarını diğer organlardan kaynaklanan ağrılardan ayırt ederek erken doğum tanısında ve takibinde kullanılır. Temel olarak çocuk kalp atımını sesle, rakamla ve grafikle tespit eden ultrasonik bir cihazla, rahim kasılmaları sırasında ortaya çıkan elektriksel enerjiyi rakam ve grafikle gösteren iki ayır cihazın birleşimi olan tek bir elektronik cihazdır.Non Stres Test Nasıl YapılırDoğum öncesi rizikolu gebeliklerin takibi, doğum esnasında sürekli veya aralıklı olarak bebeğin sağlık durumunu ve ağırlığının kontrolü 2 şekilde yapılmaktadır.

1.Rizikolu gebeliklerin takibinde Kardiotokografi


-Kan Uyuşmazlığı
-Yüksek Tansiyon
-Önceki doğumunu sezeryanla yapan anne için
-Şeker Hastalığı(gebelikle birlikte ortaya çıkan veya gebelikten önce var olan)
-Derin Anemi(kansızlık)
-Doğumun gecikmesi
-Anne karnında gelişme geriliği olan bebek tespit edilmesi
-Çoğul gebelikler
-Bebeği etkileyen diğer dahili hastalıkların(kalp, akciğer, böbrek ) varlığında yapılır.

Yukarıdaki değerlendirmeler anne karnındaki fetüsün yada bebeğin sağlıklı olup olmamasına dair yapılan ön testlerdir. Bebek, anne veya çocuğun eşine (plesenta, etene, kordon) ait nedenlerle çocukta herhangi bir sağlık sorunu (fetal distres) olup olmadığına karar vermek için yapılır. Genellikle bu değerlendirme için 28-32. haftadan sonra yapılan düzenli NST (Non Stress Test) kıymetlidir. Çünkü 28-32. haftadan önce yapılan kayıtlar çocuğun otonom sinir sistemi tam olarak olgunlaşmadığından yanlış yorumlara neden olabilmektedir. Ciddi rizikolu gebeler gerekirse hastaneye yatırılarak sabah aksam NST yapılabilirse de genel olarak haftada 1-2 kez ayakta kontroller şeklinde uygulama yeterli olmaktadır. Anne yemekten 1-2 saat sonra, sol yan yatış pozisyonunda kardiotokografi cihazına bağlanarak çocuğun uyarılarla veya kendiliğinden hareketleri sırasında dakikadaki kalp atım hızındaki artış yazdırılarak okunur. Sağlıklı bir bebekte 15 dakika içinde 2 kez 10-20 atımlık hızlanmalar olmalıdır. Her negatif NST çocuğun sıkıntıda olduğunu göstermemekle birlikte sıkıntıdaki bebeklerin büyük çoğunluğu yeterli kalp atış hızlanması gösterememektedirler. Böyle bir durumda gebeliğin haftası da uygun ise(erken doğum riski yoksa) suni sancı verilerek ağrılarla kalp atımının nasıl değiştiği belirlenmeye çalışılır. Bu test daha güvenilir olmakla birlikte erken doğuma neden olabilmesi bir dezavantajdır. Bu yüzden daha çok doğumun zaten gecikmiş olduğu hallerde kullanılmaktadır.

2. Doğum eylemi sırasında Kardiotokografi


Takiplerde her şeyin normal olması daha sonra bebekte ve bebeğin eşlerinde(plesenta, göbek kordonu)sıkıntı çıkmayacağı anlamına gelmemektedir. Daha sonradan çocukta sıkıntı olabilir. Bu yüzden düzenli doğum ağrıları oturduktan sonra en az bir kez 10 –15 gün arayla  ağrılar ve çocuk kalp atımları kaydedilerek değerlendirilmelidir. Daha sonra belirgin bir risk yok ise ağrılardan sonra kulakla çocuk kalp atımlarının doktor veya doğumhane hemşiresi veya ebesi tarafından uygun aralıklarla dinlenerek sayılması yeterlidir. Çünkü doğum eylemi sırasında çocuğun sıkıntısını gösteren en önemli kalp atım özelliği ağrıların bitimini takiben yavaşlamalardır. Ayrıca kordon sıkışması, aşırı rahim kasılmaları ile ilgili direk veya dolaylı olarak kardiotokografi ile bilgi edinmek mümkün olabilir. Belirgin olarak riskleri olan gebelerde doğum baştan sona kadar kardiotokografi ile takip edilebilir.

Yukarıda da belirtildiği gibi kardiotokografi anne karnındaki bebeğin değerlendirilmesinde kadın doğum uzmanının önemli bir yardımcısıdır. Bebek ve anneye hiç bir zararı olmayan bu yöntemle risk grubunda olmayan bir annenin bebeği iyi olarak değerlendirilmişse 1 hafta içinde bebeğin anne karnında kaybedilme olasılığı sadece %0,5’tir. Bu durumda hem anneye hem de doktora sağlıklı bilgiler verme açısından önemlidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder