6 Nisan 2017 Perşembe

Geçici ve Kalıcı Dövme Yöntemleri


Dövme Silme TCA

Dövmenin nasıl bir tutku olduğu ancak dövme yaptıranların açıklayabileceği bir duygudur. İnsanlık tarihi boyunca bir takım simgelerin anlamları oldukça derindir ve bazı kişilerin bu anlamları hatırlamak istemesi yada kişiliğine özgü bir figür sahip olma düşüncesiyle dövme hep tercih sebebi olmuştur.

Kadınlar ise daha naif ve küçük simgeleri tercih etmektedirler. Erkeklerden farklı olarak daha içe dönük ve kişiliği yansıtan figürler özellikle son dönemlerde melek kanatları, yoğun çiçek seçenekleri olarak giderek artmaktadır.Ancak bu durumdan belkide daha önemli olan şey ise istenmeyen veya artık güzel görünmeyen dövmelerin silinmek istenmesidir.  Alkol vb. etkisinde yapılan yada yaptırılan dövmeler ;hem dövme yaptıran hemde dövme sanatçıları için sıkıntılı durumlara sebebiyet verebilmektedir.

Seçilen simgenin kısa zaman içinde önemini yitirmesi ve yarattığı çağrışımlardan kurtulmak adına girişilen aceleci çabalar , tıpkı dövmenin yapım aşamasında üzerine düşünülerek hareket edilmemesinden kaynaklı ciddi cilt problemlerine neden olabilmektedir..Özellikle kadınların çevresel baskılara erkeklerden daha fazla maruz kalmasının sonucunda dövmeden kurtulmak tam anlamıyla buhranlı süreçlere dönüşebilmekte ve bu yüzden cilt yapısının özellikler ve olası allerjik durumlar göz ardı edilerek daha sıkıntılı durumlara düşülebilmektedir. Cilt yapılarının erkeklerden bariz farklılıklara sahip olması kadınları dövme silme tercihlerinde daha dikkatli olmaya zorlamaktadır.
Dövme Silmede Dikkat Etmesi Gerekenler

Dövme silme işleminde en önemli husus dövme yapılırken kullanılan boyanın ve dövmenin ne kadar derine indiğini tespit edebilmektir.Dövme silme işlenin sorunsuz gerçekleştirilebilmesi için hem dövme silme yönteminin seçiminde hemde uygulayacak kişilerin bir çok detaya dikkat etmesi gerekmektedir.

Son dönemlerde dövme silme taleplerinin giderek artmasına bağlı olarak gelişen teknolojilerle bu işin üstesinden gelinmeye çalışmaktadır. Bunların arasında lazer ışınları ile dövme silme işlemi oldukça popülerdir. Fakat etkileri hem uzun sürede açığa çıkmakta hemde deri altı uyarımı yaptığı için cilt yenilenmesi yeteri kadar -dövmeyi silecek kadar- sağlanamamaktadır. Ayrıca lazer operasyonları ciddi bir maddi külfettir.

Dövme sahibi kişinin kendi başına evde dövme silme işlemi yapması mümkündür. Dövme silerken dikkatli ve bir takım önlemler almak gerekir, dövmenin derinliği ve cilt yapısına bağlı olarak değişen sürelerde de olsa dövmeden kurtulmak mümkündür.


Dövme Silme Yöntemleri

Son dönem gelişen Peeling uygulamaları ve klinik süreçler dahil olmak üzere bir kaç başlıkta dövme sildirme/silme işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bunlar arasnda;

1-Lazer ışınlarının deriyi yakması ve dövmenin bulunduğu deri bölgesindeki dokunun kurutularak dökülmesini sağlayan lazer uygulamaları.

2-Dermabrazyon tekniği ile dövmenin bulunduğu doku yapısının aşındırılarak dövmenin silinmesi.

3-Dövme silici kremler ile, her ne kadar Kimyasal Peeling uygulaması adı verilse de içeriğinde asit bileşinin dışında kimyevi maddeler bulunduran jellerin uygulandığı ve  Kimyasal Peelig uygulaması sayılmayan ama dövme silme işlemlerinde başvurulan bir yöntem olarak kullanılan yöntemler.

4-Kimyasal Peeling uygulaması olarak bilinen TCA-Kimyasal Peeling tekniğiyle, saf asit içerikli çözeltilerin kullanılarak dövmenin bulunduğu doku bölgesinde kimyasal yanık oluşturmak suretiyle, cildin epidermis tabakasının yani üst tabakasının yakılarak yenilenmesini amaçlanmakta ve cilt katmanlar halinde soyularak yenilenmektedir. Ayrıca Tca kullanımı dövmenin işlendiği derinliğe kadar uygulanacak periyodik seanslarla ince katmanlar halinde soyma işlemlerini özetlemek mümkün.

Dövme silici kremlerinde bulunan asidik yapıdan ziyade, deride hafif çaplı peeling etkisi yaratan maddelerin olması ve her cilt yapısına tesir edememesi dövme silici kremlerin işe yaram ihtimalini düşürmektedir.

Ancak son dönem cilt problemlerinin çözümü ve cilt bakım uygulamalarında öne çıkan kimyasal peeling yöntemleri, hem kişinin kendi başına yapabileceği kadar basit hemde ekonomik olarak uygun koşullar sunması; TCA kimyasal peeling yönteminin cazipliğini artırmaktadır.

Dövmenin bulunduğu bölgedeki deriyi, belirli zaman aralıklarıyla uygulanan TCA asit peelingi ile cilt katmanlar halinde soyularak zaman içinde dövmeden kurtulmaya olanak sağlanır. Kimyasal peeling yöntemi, cilt yapısının özelliklerine göre derecelendirilen oranlarıyla kadınlar açısından da güvenilir bir dövme silme yöntemidir.
.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder