6 Nisan 2017 Perşembe

Gençlik Depresyonu Hakkında


Yetişkinlerde Depresyon, Gençlerde DepresyonDepresyonun gençlerde yaygın bir durumdur ve intihara neden olabilmektedir. Bu nedenle dikkatlice ele alınması ve ilgilenilmesi gerekilen bir konudur. Bir grup olarak gençler ye­tişkinlere göre daha sık intihar girişiminde bulunur ve bunu gerçekleştirirler. Duygu durum bozukluğu olan ergenler ise, duygu durum bozukluğu ol­mayanlara göre iki kat daha fazla intihar etme  riski taşırlar. Duygu durum bozukluğu olan gençlerin % 15′i canına kıymaktadır. Tüm ergen ölümlerinin % 25′inin nedeni depresyon ve buna bağlı intihardır.


Anne-babaların ergenlik zamanında çocuklarının duygu durumunu kontrol etmeleri  ve bu durumlar ergenlik durumları olarak görmemeleri gerekir. Yaygın olan inancın tersine, pek çok gençte dışa dönük patlamalar ya da geniş duygu durum dalgalanmaları olmaz. Çoğu zaptedilemez davranışlara girmez ya da uzlaşması olanaksız biri haline gelmez. İçe kapanma ve üzgün olma , mutlu olamama durumu yaşanabilir.Depresyon gençlerde sıklıkla görülebilir. Muhtemelen vücutlarının geçirdiği birçok fizyolojik değişiklikten ve belirtilerinden dolayı genel duygu durumları yetişkinlere göre daha hızlı değişme eğilimi gösterir.Çocuklarda Depresyon Belirtileri


1. Huysuz, “alıngan”, aşırı tepki verir hale gelirler ve sosyal geçimsizlik başlar.
2. Agresif, kargaşa çıkaran ya da suç işleme davranışına an­gajedirler.
3. Okul başarı notları düşer.
4. Kulüplere, spora, arkadaşlarla vakit geçirmeye ya da daha ön­celeri ilgi duydukları diğer etkinliklere olan ilgileri kaybolur.
5. Sosyal etkinliklere katılmayı tercih etmezler ve uzak dururlar.
6. Öz saygıları düşüktür.
7. Çekici olmadıkları ya da başkaları tarafından sevilmedikleri gibi gerçek olmayan kaygılar taşırlar.

Çocuk ve Yetişkinlerde Bipolar Hastalığı


Bipolar hastalığın çocuklarda ve ergenlerde nasıl bir seyir gösterdiği veya has­talığın kendini ne kadar erken belli edeceğini kestirmek, tanıyla ilgili işaret ve belirtilerin yeterince açık olmaması nedeniyle güçtür. Yakın zamanlara kadar çocuklarda ender görüldüğü düşünülen bipolar hastalığı aslında tanı yetersizliği nedeni ile bir çok çocukta fark edilememiştir.

Çocuklarda bipolar hastalığın belirtileri tipik yetişkin manik hastanınkilerden iki açıdan farklılık gösterir. Birincisi, bipolar hastalığı olan on yaşından küçük bir çocukta önce daha çok atipik depresyon belirtileri (çok uyuma, bitkinlik) ve ani, uzun süreli öfke patlamalannı da kapsayan davranış problemleri ortaya çıkar.Çocukta etrafa saldırma ve eşyaları kırma durumu olabilir. Çocuklarda kendini büyük görme gibi tam gelişmiş manik belirtiler nadiren görülür. İkincisi, on ya da on iki yaşına kadar olan çocuklarda bipolar hastalık atak şeklinde değil, daha çok sü­rekli olma eğilimi gösterir. Genellikle erken ergenlik dönemine kadar belirtileri  net olarak ortaya çıkmaz.

Unutulmamalıdır ki, çocuklarda klinik depresyondan ayrı olarak depresif duygu durumla ilgili nedenler olabileceği gibi, genç çocuklardaki ani öfkelenmeler başka psikolojik rahatsızlıklarında sebebi olabilir. Yani süregelen şiddet patlamaları çocuğunuzda bipolar bozukluk olduğu anlamına gelmez. Bunlar sadece çocuğun değerlendirilmesi ve bipolar hastalık tanısının da gözden uzak tutulmaması gereğini ortaya koyar.

Bipolar en çok 19 yaşlarında görülmektedir. Yirmi ile yirmi dört yaşları arasında ikinci bir doruk başlama zamanı bulunmaktadır. Şiddete dayalı öfke bir tanı ölçütü olarak ele alan çalışmalar başlangıç yaşının çok daha erken olduğunu ortaya koymuştur.Yakın zamanlara kadar on yaşından önceki tanılar pek yaygın değildi. Şimdi ise sekiz yaşındaki çocuklarda bile tespit yapılabilmektedir. En azından bir veya iki araştırmacı grubu beş, yaş altındaki çocuklarda bipolar hastalık bulunduğunu kanıtlamıştır.

Bipolar hastalığı dah büyük çocuklarda daha rahat gözlemlenebilir. Bu seyirde, kendini büyük görme; basınçlı ve kesilmesi güç konuşma ve birbiriyle yarışır şekilde hızla akan düşünceler gözlenebilir. Fakat çoğu, belirgin sayılamayacak manik özellikler gösteren ataklar yaşamaya devam ederler. Çocuğun  duygu durum, huzursuzluk ve hiperaktivite gibi hızlı döngülü ve karışık özellikler yaygınlık gösterir. Bipolar hastalık çeken ergenlerde, şiddete dayalı, yıkıcı ve antisosyal davranış dönemleri gözlenebilir. Psikotik özellikler, duygu durum bozukluğu yaşayan ergenlerde ye­tişkinlere göre daha yaygındır. Yetişkinlerde şiddetli, psikotik manik depresif hastalığa sıklıkla yanlış olarak şizofreni tanısı konur.Bir çocukta bipolar hastalık varsa, yetişkinlikte de devam eder. Bu, bü­yüyünce yok olan bir şey değildir. Bu yüzden sürekli doktor kontrolü ve ilaç kullanımı şarttır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder