8 Nisan 2017 Cumartesi

Grip Belirtileri ve Korunma


Grip NedirGrip daha çok kış aylarında epidemilere sebep olan viral bir solunum yolu hastalığıdır. Grip hastalığı sıklıkla A tipi influenza virüsü tarafından bulaşır. Bulaşma; hasta bireylerin burun-boğaz salgısı ile doğrudan, yeni bulaşmış eşyalar ile temastan solunum yollarında görülen enfeksiyonla oluşur. Kuluçka dönemi; 12-24 saattir.

Grip Belirti ve Bulguları


Orta düzeyde nonspesifık halsizlikten tamamen hastalığı içeren ciddi başlayan baş, bel, sırt, kas ve eklem ağrılan, ciddi halsizlik ve solunum semptomları takip eder. Boğaz ağrısı, sternum altında
yanma hissi, kuru öksürük, bazende nezle şeklindedir. Daha son­raları şiddetli öksürük, balgam ve yüksek ateş görülür. Bu bulgular 2-3 gün sonra geçebilir ateş de düşer fakat ateş daha sonra tekrar yükselebilir. Ayrıca çoğu zaman  ateş , halsizlik, terleme ve yorgunluk bir hafta kadar sü­rebilir, bazen de başlangıçtan 48 saat içinde dispne, siyanoz, hemoptizi, akciğer ödemi gelişir ve hastalık ölümle sonuçlanabilir. Komplikasyonları pnömoni ve ikinci bir bakteri enfeksiyonudur.

Gripte Tanı


Özellikle epidemiler sırasında belirti ve bulgulara göre konur. Sporadik olgular üst solunum yollarında hastalık yapan diğer bak­teriyal enfeksiyonlarla karışabilir. Hastalığın başlangıcında laboratuvar  bulgusu olarak lökopeni, nekahat döneminde lökositoz vardır.

Grip Tedavisi ve Bakım


Komplikasyonsuz olgularda belirli bir tedavi şekli yoktur. Semp­tomlara yönelik tedavi yapılır; öksürük için sedasyonlu öksürük şu­rupları, analjezik ve antipiretik kullanılır. Komplikasyonlu vakalar­da antibiyotiklerden yararlanılır. Hasta akut dönemde (ortalama bir hafta) duyarlı bireylerden uzak tutulur çünkü oldukça kolay bulaşan bir hastalıktır. Semptomları başlangıcın­dan itibaren yatak istirahati sekonder enfeksiyonların gelişimini ön­ler, sık havalandırılmış ılık bir odada tutulur ve hasta üşütülmez, terli giysi ve yatak takımları değiştirilir, yaşam bulguları 2-4 saatlik aralarla kontrol edilmelir. Nabız ve solunum sayısında artma, dispne, siya­noz ve hemoptizi varlığında hemen hekime haber verilir.

Gripten Korunma Yolları


Hastalık insandan insana doğrudan bulaştığından hastalarla ya­kın temasın azaltılması, sekresyonlu atıklarla ilgili hijyenek önlem­lerin alınması önemlidir. Grip aşısıyla primer koruma sağlanır. Aşağıda yazılan tedbirleri almak grip olma durumunu azaltabilir ve gribe karşı bağışıklık kazandırabilir;

Öncelikle gribin engellenmesi için vücut sağlığının korunması gerekir. Bunun için dengeli beslenmeli ayrıca terli olduğumuz zamanlar serin havaya çıkmamalıyız. Diğer yandan C vitamini grip olmadan önce oldukça etkilidir ve bolca tüketilmelidir. Greyfurt,limon,portakal, yeşil sebzeler C vitamini bakımından zengindir. C vitamini antibakteriyel bir koruyucudur. Diğer yandan grip astım,bronşit,şeker hastalığı(diyabet tip1 , diaybet tip2) kronik kalp ve damar hastalığı olan kişilere ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilere daha kolay bulaşır. Ayrıca 65 yaş üstünde olan kişilere ve huzur evi, okul gibi sosyal alanlarda daha kolay bulaşan bir virüstür grip. Bundan kaynaklı bu kişilerin düzenli sağlık kontrollerinden geçmeleri evde çorba ile iyileşmeyi beklemeden herhangi bir grip vakasında hastaneye gitmeleri önerilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder