29 Nisan 2017 Cumartesi

İç Salgı Bezleri


İç Salgı Bezleri, İç Salgı Bezi ve Salgıları


İç salgı bezleri çeşitli hormonlar salgılayarak vücudun iç dengesini sağlarlar. Hormon vücutta endokrin bezleri oluşturan bir hücre grubu tarafından, kana veya vücut sıvıları içine salgılanarak vücudun diğer hücrelerini fizyolojik etkisiyle kontrol eden kimyasal maddelerdir. Her hormonun tkilediği bir target (hedef) hücresi vardır.

İç Salgı Bezleri ve Salgıladıkları Hormonlar


Hipofiz bezi ön hipofiz ve arka hipofiz bölümlerinden oluşur. Ön hipofizden yedi farklı hormon salgılanırken, arka hipofizden hipotalamusta üretilen hormonlar salgılanır.

Ön hipofiz yani, adenohipofizden salgılanan hormolar büyüme hormonu (GH veya STH), adrenokortikotropik hormon (ACTH), tiroid uyarıcı hormon (TSH), follikül uyarı hormon (FSH), lutein hormon (LH), prolaktin (PRL), melanosit uyancı hormondur (MSH).

Arka hipofiz yani, nörohipofizden salgılanan hormonlar oksitosin (OXY) ve antidiüretik hormondur (Vazopressin: ADH).

Adrenal bezlerinmedulla bölgesinden salgılanan hormonlar epinefrin ve norepinefrin; korteks bölgesinden ise, glukokortikoidler ve mineralokortikoidler'dir. Adrenal bez hormonları metabolizmayı, kimyasal dengeyi düzenler ve diğer bazı bezleri etkiler.

Ovaryumlardan salgılanan hormonlar östojen ve progesteron; testislerden (er bezleriden) salgılanan hormon ise testosteron'dur.

Tiroitten salgılanan hormonlar Tiroksin (T4), triiodotironin (T3) ve kalsitonin'dir (CT).

Pankreatik adacıklardan salgılanan hormonlar insülin ve glukagon'dur.

Paratiroit salgı bezinden salgılanan hormon parathormon'dur (PTH).

Plasentadan salgılanan hormonlar koryonik gonadotropinler, östrojen, progeste­ron ve plasental laktojendir.

Hormonlar kendi salgılanmalarını kan değerleri ve hormon  düzeylerine göre geriye kontrol yöntemiyle düzenlerler. Kimyasal olarak protein yapısındaki ve steroid yapısındaki iki temel grupta sınıflandırılırlar. Hormonlar hücre içerisindeki etkilerini bir takım kimyasal aracılarla gösterirler. Bunlar içerisinde en önemlilerinden biri halkasal yapıdaki AMP'dir. Bütün salgı bezlerini hipofiz yönetir. Yarım gram ağırlığı ve aşağı yukarı bir santimetre kadar büyüklüğü ile bu salgı bezi adeta bir orkestra şefi gi­bi bütün vücut olaylarının yürümesinden sorumludur. Hipofiz salgılaması hipotalamusun kontrolündedir. Hipotalamusun serbestleştirici yada durdurucu salgıları hipo­fiz salgılamasını da düzenler. Her hipofiz salgısı için bir serbestleştirici salgı vardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder