10 Nisan 2017 Pazartesi

İnsanda Boşaltım Sistemi


İnsanda Boşaltım Sistemiİnsanda boşaltım organı bilindiği gibi böbreklerdir. Böbrekler karın boşluğunda, bel omurlarının sağında ve solunda olmak üzere iki tanedir. Şekil olarak fasulye tanesine benzetilebilir. Böbrekler iki bölümde incelenir. Birinci bölüm böbreğin dışına doğru uzanır ve kabuk, ikinci kısım ise içe doğru uzanır ve öz bölgesi adını alır. İç kısımda idrarın toplandığı böbrek havuzu bulunur. Oluşan süzüntü buradan idrar kanallarıyla idrar torbasına gönderilir. Bir süre burada bekle­tildikten sonra istemli olarak idrar kanalıyla dışarı atılır.


Böbreğin Fizyolojik Anatomisi


Böbrekte temel işlev birimi nefrondur. Bir başka deyişle, nefron, kan­dan atık maddeleri süzen böbreğin esas bölümüdür. Her iki böbrekte yakla­şık 2,400,000 nefron olduğunu biliyoruz. Her bir nefron kendi başına ayrı birer idrar oluşturma birimi olarak faaliyet sürdürür. Bu nedenle, bir böbreğin temel fonksi­yon ve görevlerini anlamak için nefronun yapı ve fonksiyonlarını bilmek ye­terlidir.

Bir nefron temel olarak, sıvının süzüldüğü glomerulus ve süzülen sı­vının böbrek pelvisine akarken idrar nitelikleri kazandığı uzun bir tüpten oluşmuştur. Glomerulus birbiriyle birleşen çok sayıda kılcal damar yumağın­dan kendini var eder. Glomerulus, içi yassı epitel hücreleriyle döşenmiş yarıküre
 şeklindeki bowman kapsülü ile kaplıdır. Bowman kapsülü nefronun proksimal ucunda bulunur. Bowman kapsülü ve glomerulusun her ikisine birden malpichi cisimciği olarak adlandırılır. Nefronun geri kalan kısmı, proksimal kıvrık tüp, henle kulpu ve distal kıvrımdan oluşur. Henle kulpu böbreğin öz bölgesinde bulunur. Bovvman kapsülü, proksimal ve distal kıvrık tüp böbreğin kabuğun­da yer alır.

Korteks düzeyinde sekiz kadar distal tüp birleşerek toplayıcı tüpü oluşturur. Bu tüpün ucu tekrar kabuktan öz bölgesine doğru iner ve orada top­layıcı kanal işlevini görür. Toplayıcı kanallar öz bölgesinde birbirleriyle birleşe­rek daha geniş kanalları oluştururlar. En alt kısımda böbrek pelvisine açılır­lar. Bu yapılar merkeze doğru birbirine yaklaşarak piramit şeklinde bir görü­nüm kazanmıştır. Bu oluşumlara malpighi piramitleri denir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder