25 Nisan 2017 Salı

İnsülin Tedavisi


İnsülin Tedavisi BilgileriDiyabet hastalarında uygulanan insülün tedavisi hem tip 1 diyabet hem tip 2 diyabete göre değişmekte hemde hastanın özel durumuna göre uygulanan dozlar değişmektedir. İnsülin tedavisinin  çok çeşitli protokolleri ve yöntemleri vardır. Günde bir kez yavaş etkili insülin enjeksiyonu, ge­nellikle yaşlı hastalarda ya da diyet ve oral antidiyabetik ilaçların kan glükozunu tam kontrol edemediği insüline bağımlı olmayan diyabetiklerde uygulanır.
İnsülin Tedavisi Nasıl Yapılır


İnsülün tedavisinde kullanılan enjeksiyonlar sabah ve akşam yemeklerden önce yapılır. Bir pompanınkine benzer bir prensibe dayanan bu teda­vi rejimi fizyolojik insülin salgılanmasını oluşturmaya yöneliktir. Bazal insülin salgılanması, akşam yatarken bir ya da hatta iki (bir sabah bir akşam) çok yavaş etkili insülin (Ultratard gibi) enjeksiyonu ile oluşturulur,Prandial (yemeklerde) salgılanma pikleri her yemek­ten önce hızlı etkili insülin enjeksiyonu ile oluşturulur (bir kalem enjektörü ile uygulanabilir).

İnsülin tedavisine hangi dozda başlanmalıdır?


Bir hastanın insülin gereksinimlerini önceden tahmin et­mek imkansızdır.Bu nedenle tedaviye ampirik bir dozda başlanır (örneğin 30 U/gün) ve daha sonra kan glükoz izleme sonuçlarına göre, normal kan glükoz değerleri elde edilene kadar her enjeksiyonda 2 U arttırılır ya da azaltılır. Bir kez normoglisemi elde edildiğinde, hipoglisemiye yol aç­maktan kaçınmak için, sıklıkla insülin dozlarını azalt­mak gerekmektedir.(kan glükoz kontrolü, sıklıkla insülin diren­cinde azalma ve buna bağlı olarak, insülin gereksini­minde bir azalma ile sonuçlanır).

Enjeksiyon tekniği


Hasta hastanede iken enjeksiyonu nasıl yapacağı öğretilmelidir. Bunun için hastaya; şırınganın doldurulması. İnsülinin enjekte edilmesi uygulamalı olarak gösterilmelidir. İnsülinlerin karıştırılmasıda hastaya öğretilmelidir. Ayrıca enjeksiyon bölgesi eğer uyluklarda (ön yüzü),
karnında hastanın ulaşamadığı bölgelere bir ak­raba ya da arkadaş tarafından enjeksiyon (kollar, omuz­lar, kalçalar vs) edilmesi önerilmektedir.

Aynı bölgeye peşpeşe iki enjeksiyondan kaçınmak için çeşitli enjeksiyon bölgesi protokolleri önerilmiştir.Enjeksiyonun kas aktivitesi olan bölgelere uygulanıp uygulanmamasına göre farklı emilim hızlarına ve dola­yısıyla etki hızının değişkenliğine dikkat edilmelidir. Örneğin, koşmadan önce uyluklar insülin enjeksiyonu yapılmamalıdır.

Enjeksiyon ne zaman yapılmalıdır?


Çoğu vakada, hipoglisemi gelişimini önlemek için has­talara enjeksiyonlarını hemen yemekten önce yapmaları önerilir. Ancak bazı diyabet hastalarında , enjeksiyon ye­mekten 15 ile 30 dakika önce yapıldığında kan glükozundaki postprandial yükselme azalır. Yemek gecikirse hipoglisemi riski yüksek olduğundan, hasta yemek za­manlarından tam olarak emin olduğunda bu tekniği kullanmalıdır.

Dozların ayarlanması


İnsülin dozlarının ayarlanmasının da hastanın kendisinin ölçerek bir deftere kaydettiği so­nuçlar (kan glükozu ya da idrar analizleri) incelenir. Daha önceki enjeksiyonda verilen insülin dozu ve diğer olaylarla (hipoglisemi) ilişkileri kurulur ve uyumlu olan insülin dozu ayarlanır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder