25 Nisan 2017 Salı

İşyerinde Kaza ve Yaralanma Analizi


Kaza ve YaralanmaKaza analizinin amacı, kazayı meydana getiren sebepler ve bunları etkileyen faktörler ile mümkün olan en geçerli ve doğru bilgiyi toplamaktır. Yapılacak olan iyi bir kaza analizi ile kazaya sebebiyet veren etkenler tespit edilir, gerekli önlemler alınır ve görülmeyen kusurlar fark edilir.Bu sayede daha sonra oluşabilecek kazalar engellenmiş olur. Eğer daha önceki analiz raporları da beraber toplanıp incelenirse analiz değeri artar ve daha güvenilir olur.Kaza Analizleri Husuları


1. Arıza ile sonuçlanan bütün kazaların analizi gerekli bilgiler toplanıp yapılmalıdır.
2. Analiz, kazayı müteakip hemen yapılmalıdır.
3. Analizi, iş yerini iyi bilen bir ilgili yapmalıdır ve ayrıntıları atlamamalıdır.
4. Görgü şahidine sorulacak sorular şahidin görüş ve kanaatlerini alacak biçimde değil, olay ile ilgili bilgilerini alacak şekilde düzenlenmeli ve objektif bilgilere ulaşılmalıdır.
5. Şahıs hakkında ve çevre hakkında ayrı ayır bilgi alınmalıdır. Kazanın meydana geliş şartlarını teşhise çalışılmalıdır.
6. Özetle toplanan bilgiler ile şu sorunun cevabını vermeye çalışmalıdır. Kazanan sebebi nedir? Kaza nasıl olmuştur? Kişisel hatalar kazaya ne kadar etki etmiştir?

Tezgah, Makine ve Avadanlıklara Göre Analiz


Tezgah, makine ve avadanlıkların kati derecede iyi koruyucusu olmaması veya arızalı çalıştırılması, tertipsizlik., iyi düzenlenmesi, dikkatsizlik, fazla sürat, iyi olmayan iş yeri şartları gibi sebeplerden, çeşitli iş kazaları meydana gelmektedir. Çalışan bir makinede, kullanılan her alette veya hareket halinde bulunan her şeyde veya içerisinde potansiyel barındıran kimyasal enerji bulunan bütün kaplarda çeşitli sebeplerle daimi bir tehlike kaynakları vardır. Bundan kaynaklı her zaman tehlikeli durumlar oluşabilme potansiyeli vardır. Bu tehlikeli durumları meydana getiren hususlar şunlardır;

1. Makine ve tesislerde koruyucuların bulunmaması,
2. Mevcut koruyucuların yeterli olması,
3. Hatalı makine, araç ve gereçlerin bulunması,
4. Bakım-Onarım zamanında ve yeterli yapılmamış olması,
5. Makine ve tesislerin güvenliksiz tertip ve tanzimi hatalı işletme usulü ve çalışma metotları,
6. Yeterli aydınlatmanın olmaması,
7. Yeterli havalandırmanın bulunmaması,
8. Kişisel koruyucuların işçilere verilmemesi ve verilenlerin de yeterli olmasıdır.
Buna karşı alınacak tedbirler ise şunlardır:
1. Tehlike kaynaklarını ortadan kaldırmak,
2. Tehlike kaynaklarını koruyucu içine almak,
3. Mesai arkadaşlarını tehlikelere karşı ikaz etmek,
4. Tehlikeli durumları amirlere bildirmek, 5.Devamlı kontroller yapmaktır.

İş ve İşlemlere Göre Analiz


İş yerinde yapılacak olan işlerin belirli bir sistematiği vardır ve bu sistematik iş paylaşımı aksaması durumlarında kazalar meydana gelebilmektedir. Aynı şekilde işin çeşidine göre iş kazaları da olabilir. Ayrıca genel koruyucu kurallara uyulmaması da kazalara sebebiyet verebilmektedir.Bunlara örnek vermek gerekirse; motorlu taşıt kazaları, el aletleri kazaları, trafik kazaları, elektrik kazaları v.b. kazalar bu sebeplerden oluşmaktadır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder