26 Nisan 2017 Çarşamba

Krebs Çemberi (Karbon Yolu)


Krebs Çemberi Glikoz molekülündeki karbon atomlarının karbondioksit halinde ser­best olduğu durumlarda reaksiyon basamaklarına verilen addır karbon yolu .  Solunumda ilk karbondioksit çıkışı, pirüvik asidin parça­lanmasıyla başladığı kabul edilir. Parçalanma sonucu, 1 molekül karbondiositle, iki karbon atomlu asetaldehit meydana gelir. Bu bileşik mitokondri içine girmeden önce asetil CoA’ya evrilir. Asetil CoA, “krebs döngüsüne” girer. Burada dört karbon­lu bir madde ile birleşerek altı karbonlu kararsız ara bileşik oluşur.


Krebs Döngüsü

Krebs döngüsünde altı karbonlu bileşiğin karbonları CO2 şeklinde dışarı aktarılır. Döngü sırasında hidrojen iyonları da serbest kalır. Bunlar da çevrede bulu­nan NAD koenzimleri tarafından yakalanarak elektron taşıma sistemine gönderilir. Krebs çemberinde doğrudan ATP üretimi yoktur. Bu döngünün amacı karbondiositin yapısında bulunan karbon atomlarının serbest kalması ve elektron taşıma sistemi için hidrojen ve elektron sağlamaktır. Sonuç ola­rak krebs devrinin sonuna kadar geçen tekimelerde glikozun yapısında bulu­nan bütün CO2 atomları meydana gelir. Bunun yanında NADH2 ve GTP sentezi gerçekleşir.


Oksitatif Fosforilasyon 

Solunumda en önemli nokta ATP sentezidir. Oksijenli solunumun l.ve 2. basamaklarında, enerji üretimi oldukça azdır. Asıl üretim hidrojen yolu ve ETS reaksiyonlarında geçekleşir. Hidrojen atomu bir proton ve bir elekt­rondan yapılmıştır. Hidrojen yolunun bazı basamaklarında proton ve elekt­ron birlikte taşınır. Bir basamaktan sonra elektron ve hidrojenleri farklı yol izlemeye başlarlar. En son aşamada elektronlar oksijen atomuna taşınır ve orada hidrojen’le birleşerek suyu gerçekleştirir. Basamaklar halinde gerçekle­şen bu tepkimelerde çıkan enerjiden ATP sentezlenir.

Sonuçta, oksijenli solunumun tamamında; glikolizde 4 ATP, krebs devrinde 2 ATP ve ETS de 34 ATP olmak üzere toplam 40 ATP sentezlenir. Bunlardan 2 tanesi başlangıçta aktivasyon için harcandığından net kazanç 38 ATP dir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder