14 Nisan 2017 Cuma

Myastenia Gravis Hastalığı


Myastenia Gravis Hastalığı


Kranial sinirlerin inerve ettiği kaslarda ve bulbus nukleus (beyin sa­pı) tarafından inerve edilen kaslarda (yüz, dudak, dil, gözler, boğaz, boyun) güçsüzlükle karakterize bir rahatsızlıktır. Etyolojisi bilinmemektedir. Nöromüsküler kavşakta serbest hale ge­çen asetilkolinin kolinesteraz enzimi ile parçalanması ve inaktivas-yonu sonucu sinir impulslarının naklinin bozulması üzerinde inceleme yapılmaktadır. Hastalığın otoimmün bir bozukluk ya da timus bezi ile ilgi­li olduğu düşünülüyor.

Myastenia Gravis Belirti ve Bulgular


En tipik bulgu ileri derecede adale zorlanması-yorgunluğudur. Günün sonuna doğru sürekli çalışan kaslarda yorgunluk gözlemlenir. Pitozis, strabismus, çiğneme, yutma ve konuşma güçlüğü sıklıkla görülür. Solunum kasları etkilendiğinde solunum güçlüğü gözlemlenir.


Myastenia Gravis Hastalığı   Tanısı


Timoma denilen timus bezinin bening tümörü incelemesi yapılır. Neostigmin testi yapılarak tanı koyulabilir.

Myastenia Gravis Tedavisi


Prostigmin, mestinon, tensilon, neostigmin gibi antikolinesteraz et­kisi olan ilaçlar verilir.
Antikolinesterazların yan etkilerini en aza indirmek için Atropin grubu ilaç­lar kullanılır.Antikoiinesteraz etkili ilaçların dozu iyi ayarlanmadığında “kolinerjik kriz” ortaya çıkar. Acil müdahale gerektirir. Ayrıca steroidler, potasyum tuzları, ambensium klorür tedavide yer almaktadır.
Hastalar etkin solunum ve öksürük yapamadığı için akciğer enfeksiyonu olasılığı yüksektir. Solunum/öksürük egzersizleri bu konuda size yardımcı olacaktır.
Bağırsakta kas-sinir iletimi bozulacağından normal bağırsak bo­şaltımının devamlılığının sağlanması,
Cerrahi olarak timus alındığında bazı vakalarda belirtilerin gerile­diği görülmüştür.
Işın tedavisi, ilaca cevap vermeyen hastalarda timus bezine ışın tedavisi yapılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder