24 Nisan 2017 Pazartesi

NÖROJENİK TÜMÖRLER Tiroid Tümörleri


Nörojen Tümörler


Nörojen tümörler genellikle arka mediastende lokalize şekildedirler. Başlıca nörojen tümör nörofibroma olup genellikle iyi huyludur (selin). Nörofibromaların şekil­leri haltere benzediğinden “halter tümörü” olarak adlandırılır. Vertebralarda erozyon veya intervertebral foramenlerde genişleme meydana getirir.

Malign tümörler kötü huylu tümörlere denir. Bir geliş­meye veya büyüyerek baskı belirtilerine  neden  olduklarından ameliyatla çıkarılmalıdırlar. Teşhis çoğu kez ameliyatla kesinleşir.

Tiroid Tümörleri


İntratorasik goitre (guatr) sık karşılaşılan bir anteriyör mediasten tümörüdür. Vakaların dörtte üçünde kitle tiroidin alt ucu veya istmusundan gelişerek, trakeanın önünde anteriyör mediastene kadar ilerler. Bunlar genellikle nontoksik nodüllerdir. Bazı vakalarda tirotoksikoz gözlemlenir. Kansere (Karsinoma) gelişme seyrektir. Vakaların yaklaşık dörtte birinde tümör kitlesi tiroidin arkasından gelişerek, arka mediastene iner ve posteriyör mediastende lokalize olurlar.

İntratorasik goitre vakalarının çoğunda klinik belirti yoktur. Başlıca klinik belirtiler trakea kompresyonu ile ilgili solunum güçlükleri, inspirasyon ve ekspirasyon stridor’u, ses kısıklığı ve tirotoksikoz belirtileridir. Trakea kompresyonuna bağlı solunum güçlükleri boyun hareketleriyle artar. Ses kısık­lığı rekürent larenks sinirine baskı ile ilgilidir; selim goitre adenomalarında da izlenebilir. Posteriyör mediasten goitre (guatr) vakalarının bazılarında disfaji ve “vena kava süperiyör sendromu” belirtileri vardır. Fiziksel incelemede, hasta yutkunduğu zaman goitre’nın supresternal bölgeye çıktığı palpe edilebilir.

Radyolojik incelemede ön mediastenin üst bölümünde düz veya dilimli, çevresi iyice belirli homojen bir yoğunlaşma görülür. Kalsifıkasyon oldukça sıktır ve tanı için önemli bir bulgudur. Anteriyör meidasten goitre’ı trakeayı arkaya ve yana iter. Posteriyör mediasten goitre’ı ise trakeayı öne, özofagusu arkaya ve yana iter.

Paratiroid Tümörleri


Anteriyör mediastenin az gözlemlenen tümörleridir. Genellikle çok küçük olduklarından radyografide gözlemlenemezler. Bazı vakalarda paratiroid tümörü mediastende anormal ünilateral bir kitle olarak saptanabilir. Bazı vakalarda ise lokal kompresyon belirtileri gözlemlenebilir.

Paratirioid tümörleri klinik, radyolojik ve laboratuvar bulgularla teşhis edilebilirler. Bu tümörlerin çoğu aktivite gösterdiklerinden hastalarda anoreksi, halsizlik, yorgunluk, bulantı, kusma, kabız ve kaslarda tonus azalması gibi klinik belirtiler vardır. Kemiklerin radyografık incelemesinde hiperparatiroidizm ile ilgili değişiklikler görülür. Laboratuvar incelemesinde hiperkalsemi, hipofosfatemi, serum alkali fosfatazında artma ve hiperkalsiuri bulguları  görülür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder