13 Nisan 2017 Perşembe

Obezite ve Kanser Hastalıkları


Obezite ve Kanser HastalıklarıObez bireylerde bazı kanserlerin görülme olasılığı daha yüksektir. Erkeklerde  rektum ve prostat neoplazmlan, kadınlarda reprodüktif sistem ve safra kesesi kanserlerinin insidansı artar. Obez kadınlarda endo-metriyal kanser görülme sıklığındaki artışın nedeni yağ dokusunda östrojen sentezinindesteklemesidir. Bu artış yağ dokusunun miktarı ile doğru orantılıdır ve postmenopozal kadınlardaki ana östrojen kayna­ğıdır. Meme kanseri yalnızca yağ dokusu ile değil santral yağ ile de bağlantılıdır. BT ile gösterilen viseral yağ miktarı artışı ile meme kanseri arasında önemli bir ilişki vardır.

Kemik, Eklem, Kas, Bağ Dokusu, Deri Rahatsızlıkları


Obezlerde osteoartrite sık görülür. Diz ve ayak bileklerinde geli­şen osteoartrit doğrudan fazla kiloların yarattığı travmayla meydana gekir. Ancak ağırlık taşımayan eklemlerde de osteoartrit gelişimi ağırlık al­tında kalmayan kıkırdak ve kemik metabolizmalannın başka meka­nizmalarla etkilendiğini gösterir. Osteoartrit obezitede mali yükün a-na komponentini oluşturur.

Obezlerin ciltlerinde de pek çok değişiklik olur çatlaklara ya da yaralara sık rastlanır. Bunlar derinin lobüler yağ depolarının altında ezilme­si ile oluşur. Akantozis nigricans deri renginin koyulaşmasıdır ve bo­yunda ekstensör yüzeylerde görülür. Hirsütizme sık rastlanır ve bo­zulmuş reprodüktif fonksiyonların göstergesidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder