1 Nisan 2017 Cumartesi

Pnömoni Hastalığı ve Tedavisi


Zatürre (Pnömoni) Hastalığı Nedir?


Pnömoni, akciğer parankimasının akut inflamatuar bir hastalığıdır. Etiyolojisinde çeşitli nedenler rol oynamaktadır.

a) Bakteriyel Pnömoniler (Pnömokoklar, streptekokolar, stafilokoklar, tüberküloz basili ve diğer bakterilerdir).
b) Virüsler.
c) Mantarlar.
d) Radyasyon, travma, zehirli gaz irritasyonu gibi bir çok etken pnömoni hastalığına neden olabilmektedir.

Pnömoni Tanı İşlemleri Nelerdir?


 • Göğüs röntgeni,
 • Balgam kültürü,
 • Nazofaringeal kültür,
 • Kan kültürü,
 • Arteriyel kan gazlarına bakılması ile pnömoni teşhisi konulur ve ardından tedavi işlemlerine başlanabilir.

Pnömoni Hastalığı Belirtileri Nelerdir?


 • Güçsüzlük, kilo kaybı;
 • Hızlı ve yüzeysel solunum;
 • Yüksek ateş, titreme, terleme;
 • Göğüs ağrısı;
 • Öksürük, koyu pas renkli balgam;
 • Siyanoz;
 • Dispne gibi bir çok belirtileri vardır.

Bunlar bir arada görülebileceği gibi bir kaçının etkisi de pnömoni hastalığı belirtisi olabilir.

Pnömoni Tedavisi


Yatak istirahati sağlanmalıdır. Böylece bakım aktiviteleri ve istirahat periyodları düzenlenerek oksijen gereksinimi azaltılır. Ayrıca hastaya ilaç tedavisi uygulanır. Antitüsifler, ekspektoranlar, antipirektikler pnömonide kullanılan bazı ilaçlardır. Spesifik organizmaya özgü antibiyotikler hastaya verilir. Analjezikler ile tedavi sağlanır. Oksijen tedavisi uygulanır eğer gerekli ise odanın nemlendirilmesi sağlanır. Sıvı tedavisi uygulanır (Ağızdan, gerekiyorsa İntravenöz yoldan). İyi dengelenmiş diyet ile yeterli beslenme sağlanır. Ve hastanın toparlanması için uygun bakım koşulları yaratılır.

Hemşirelik Uygulamaları


- Hayati bulgular gözlenmeli ve rapor edilmelidir. Hasta devamlı kontrol edilmelidir.
- Solunum yetmezliği belirti ve bulguları gözlenmelidir. (Dudaklarda ve tırnak diplerinde siyanozun hipoksiyi işaret ettiğini hatırlayınız, Kan ve balgam kültürü için örnek olabildiğince çabuk alınmalı, labratuvara yollanmalıdır.)
- Antibiyotik tedavisi aksatmadan uygulanmalıdır. Antibiyotiğin olası reaksiyonlarına karşı dikkatli olunmalıdır.
- Üst solunum yolları temiz tutulmalı, aspirasyon işlemi yapılıyorsa steril teknik ile çalışılmalıdır.
- Balgam, miktar, kıvam, renk ve içindeki maddeler yönünden göz­lenmeli, hasta durumunun kötüye gittiği durumlarda balgam rengi beyaz-sarı-yeşile dönmesi gibi durumlarda acil müdahale edilmelidir.
- Hastaya uygun derin solunum egzersizleri yaptırılmaldır. Yeterli sıvı alınması sağlanmalıdır. (Sıvı sekresyonun solunum yo­lundan atılmasını kolaylaştırır).
- Hastaya uygun pozisyon verilmelidir (genellikle semi-favvler pozis­yonu). Bunun için hasta 24 saat gerekirse gözetim altında tutulmalıdır.
- Oksijen önerildiği şekilde uygulanmalıdır. Dudak ve dil bakımı içeren ağız temizliği sağlanmalı, kurumuş doku ve mukozayı nemlendirilmelidir.

Pnömonide Hasta Eğitimi


 • Hastaya derin solunum ve öksürme egzersizleri öğretilmelidir ve hastaya düzenli olarak yaptırılmalıdır.
 • Hasta ve ailesine, hastalığın yayılmasını önlemek için sekresyon ile temastan önce ve sonra el temizliğinin önemi anlatılmalıdır.
 • Hasta ve ailesi, tüm ilaçların özellikle antibiyotiklerin önemi ko­nusunda bilgilendirilmeli, oluşacak yan etkiler hakkında bilinçlendirilmelidir.
 • Hastaya ve ailesine pnömoninin tipi, tedavi, beklenen yanıt, olası komplikasyonlar ve olası hastalık süresi hakkında bilgi verilmelidir.
 • Hastaya ve ailesine balgamdaki renk değişiklikleri, aktiviteye tole­ransın azalması, antibiyotiğe karşın devam eden ateş, artan göğüs ağrısı gibi sağlık durumundaki değişikliklerini hekime bildirilmesi gerektiğini anlatılmalıdır.
 • Hasta bol sıvı almalı, hafif egzersizler yapmalı ve ardından iyice dinlenmelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder