30 Nisan 2017 Pazar

Romatizma Kalp Akciğer Alerji İlişkisi


Sistemik Hastalıklar ve Romatizmal Hastalıklar
Bazı hastalıklar dolaylı yönden romatizma hastalıklara neden olurlar bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir;

Psikiyatrik hastalıkları

 Romatizmal hastalıklar bazen kronik bir seyir gösterdiği için hastada bazı psikolojik problemler ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bazende psikolojik sorunlar romatizmal hastalığın başlamasına neden olabilir. Hasta hastalığının kaçınılmaz gerçeği karşısında korku ve strese kapılır. Korku, endişe ve gerginlik hastanın uyku düzenini ve ağrı eşiğini bozar. Uyku düzeni bozulan hasta gereği gibi dinlenemediği için eklemlere komşu kasları gevşeyemez ve eklem üzerinde devamlı bir yük söz konusu olur. Eklem üzerindeki bu devamlı yüklenme eklemdeki romatizmal hastalığın artmasına ve kronik­leşmesine neden olmaktadır.

Psikolojik olarak etkilenen romatizmal hastalıkların başında kas romatizması gelmektedir. Kas romatizması çoğu zaman ruhsal sorunlara bağlı olarak ortaya çıkmakta ve hastalıkta psi­kolojik sorunları artırarak bir kısır döngü oluşturmaktadır. Burada doktor hastanın psikolojik durumunu düzeltmeye çalışmaktadır. Ancak bu şekilde, fonksiyonel kayıplar minimuma indirilir ve hasta hastalığına rağmen normal bir yaşantı sürdürebilir.

Tıpkı gözyaşlarının belli fizyolojik özellikleri olan bir sıvı ol­ması yanında duygusal bir iletişimi göstermesi gibi sırt boyu, bel ve diğer eklem ağrıları da çoğu zaman bir duygu ve davranış bo­zukluğu belirtisi olabilmektedir.Ruhsal sebeplerden doğan bir diğer hastalık ise romatoid artrit ve Ankilozan spondilittir. Bu hastalıklarda stres denilen ve kişinin psikolo­jik yapısını etkileyen olaylardan sonra başlayabilmekte veya ön­ceden başlayan hastalık ağırlaşabilmektedir.Kan hastalıkları

Bazı kan hastalıkları hareket sistemini etkileyebilirler. Doğuştan olabilen veya sonradan ortaya çıkan pıhtılaşma bozuklukları, bazı kansızlıklar, kan kanserleri bunlar arasında sayılabilir.
Doğumsal pıhtılaşma bozuklukları içinde en önemlisi Hemofili’dir. Duruma göre hastalık hafif veya ağır olabilir. Hastalık çoğu zaman 5-6 yaşlarında ortaya çıkan diz içi kanamaları ile kendini göste­rir. Kanayan eklemler şiş, sıcak ve ağrılıdır. Kanamanın derecesi­ne göre belirtiler günler veya haftalar boyunca sürer . Ek­lemde kanın kalış süresi ve kanama tekrarı arttıkça eklemdeki olay kalıcı ve kronik bir hal alır. Eklem kıkırdağı ve kemikler hasar görür. Eklem hareketleri kalıcı olarak kısıtlanır. Bazen büyüme durumunda aksaklıklar olur. Bazen pıhtılaşmayı azaltıcı ilaç kullanılırken de eklem içine kanamalar görülebilmektedir. İster doğuştan isterse daha sonradan ortaya çıksın kan hastalıklarında el ve ayaklarda ağrılı şişlikler görülebilir. Bu duruma “El-ayak has­talığı” denilir. Uyluk ve kol kemiklerinde erimeler de olabilir.Özellikle çocuklarda görülen hızlı seyreden kan kanserlerinde eklem ağrıları ilk belirti olabilir. Etkilenen eklemde şişlik, kızarık­lık, sıcaklık ve hareket kısıtlılığı ile birlikte değişen derecelerde ağrı vardır. Lenfbezi kanserlerinde de değişik eklem ve kas ağrı­ları olabilmektedir.

İyi ve kötü huylu tümörler: 


İyi ve kötü huylu tümörler de bazen kas ve eklem ağrılarına neden olabilirler. Özellikle yayılabilen kötü huylu tümörler içinde ileri yaşlarda ortaya çıkan prostat ve idrar kesesi tümörleri, akciğer ve meme tü­mörleri bunları başında gelir. Bu tümörlerden kemiklere yayılan hastalık kemik ve eklem ağrısı yapabilir.

 Nörolojik hastalıklar

Bazı sinir sistemi hastalıkları eklem ve ekleme komşu yapıları etkileyebilirler. Özellikle sempatik sinir sistemi hastalıkları kol ve bacaklarda ciddi ağrılara neden olurlar. Başlangıçta kol ve bacaklarda şişlik, sıcaklık ileri dönemlerde ise sertleşme ve kas zayıflıkları ortaya çıkar. Omurilikte yerleşen, sebebi tam olarak bilinmeyen bazı has­talıklar da omurilik tarafından gönderilen sinirler aracılığıyla bazı bölgelerde ağrı ve kas güçsüzlüğü ortaya çıkmasına neden olmak­tadır.

Alerjik hastalıklar

 Alerjik özelliği olan bazı mikroplar ve enfeksiyonlar, ilaçlar ve bazı gıdalar allerjik eklem ağrılarına yol açabilirler. Mantık çerçevesinde olarak her türlü ilaç alerjiye yol açabilir. Ancak en sık olarak penisilin alerjisi görülmektedir. Alerjik olayda eklem ağrısının yanında başka belirtiler de ortaya çıkar.  Tedavide alerji­ye yol açan ilacın kesilmesi gerekir. Bazı aşılanmalardan ve se­rum kullanmalarından sonra da eklem ağrıları olabilir. Bu tür allerjilerden sonra özellikle kortizon etkilidir.

Kalp hastalıkları

Kalp damarlarının yetmezliği bağlı ola­rak gelişen göğüs ağrıları yaşlılarda daha çok ortaya çıkmaktadır. Ağrı genelde vücut yorgunluğu ile ortaya çıkar ve göğüs kemiği arkasına vurur. Genellikle şiddetlidir. Ağrı bazen sol omuz ve kola yayılarak boyun kireçlenmesine bağlı ağ­rılarla karışabilir. Kalp kapaklarının bazı hastalıkları ve kalp zar­larının iltihaplanması da göğüs ve sol omuza vuran ağrı sebebi ola­bilir.

Akciğer hastalıkları

Solunum sisteminin bazı hastalıkları o bölgedeki kaslarda ve diğer yumuşak dokularda romatizmal ağrılara neden  olabilirler. Bu hastalıklar içinde akciğer tümörleri, akciğer ve zarının iltihapları, akciğer damarının tıkanmaları ve akciğere komşu yapıların tümörleri sayılabilir. Bazı roamatizmal hastalıklarda da akciğerlerde fibroz sertleşmeler ve akciğer zarı il­tihapları ile akciğerde düğümler oluşabilir. Bunlarda sırt ve omuz ağrısı nedenlerine sebep olabilirler.

Karaciğer hastalıkları

Karaciğer hastalıkları içinde eklem ağrısı yapan en önemli hastalık hepatit’tir. Karaciğer iltihaplanmasının karşılığı olan hepatit’de eklem ağrıları ve eklemde şişlikler olabilir. Bu nedenle sebebi bulunamayan eklem ağrılarında hepatit düşünülmelidir. Romatizmal hastalıkların seyrinde de karaci­ğer etkilenerek hastalanabilir. Ayrıca romatizmal hastalıkların te­davisi için kullanılan bazı ilaçlarda karaciğerde zarara yol açabi­lirler. Karaciğerin etkilenmesi bazı vitaminlerin metabolizmasını bozarak kemik yapılışını etkilemektedir.

Böbrek hastalıkları: 

Bel ve sırt ağrılarının içinde böbrek ve idrar yolları hastalıkları önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle böb­rek ve idrar yolları taşları gözden kaçabilen bel ağrısı sebepleri arasındadır. İleri yaşlarda ortaya çıkabilen idrar kesesi ve prostat tümörleri, kadınlarda üreme organları kistleri ve tümörleri de bel ağrısı yapabilirler. Bazı romatizmal hastalıklarda eklemlerle bir­likte böbrekleri etkileyerek rahatsızlık verebilirler. Özellikle bir bağ dokusu hastalığı olan sistematik lupus hastalığı böbrekleri ciddi bir şekilde hasara uğratmaktadır. Yine uzun süren bazı roma­tizmal hastalıklarda da böbreklerde amiloidoz denilen rahatsızlık görülebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder