24 Nisan 2017 Pazartesi

Sinir Yaralanmaları Periferik YaralanmasıSinir Yaralanmaları

Mikrocerrahi teknikler uygulanılarak çapları 1 mm. den daha küçük periferik sinir fasiküllerinin onarımlarının meydana gelmesi, periferik sinir onarımlarına yeni, somut ve alternatif boyutlar ka­zandırmış, tedavinin kalitesi, süresi ve sonuçları noktasın tüm değerler değişmiştir.

Sinir İyileşmesi


Sinir iyileşmesini etkileyen faktörler başlıca şunlardır ;  yaralanma ile ilgili faktörler (sinir yaralanmasının seviyesi,yaralanmanın oluş mekanizması, lezyonun devamlılığı, defektin genişliği, sinirin tipi, çevreleyen dokunun durumu, eşlik eden yaralanmalar, distal bölümün bütünlüğü), Hasta ile ilgili faktörler (yaş, motivas­yon, rehabilitasyon), Cerrah İle İlgili Faktörler (za­manlama, onarım tekniği, çevre yumuşak dokunun durumu) olarak olmak üzere üç ana başlık altında toplanabilir.

Sinir yaralanması sonucu oluşan uzamış adele dejenerasyonunda, kasılabilir yapılarda fibroz ve yağ dokusu infiltrasyonu oluşur. Bu değişiklikler 18 ay ile 24 ay kadar sürebilir ve bu sürenin aşılma­sı durumunda motor iyileşme şansı büyük oranda azalmış olur (mo­tor plak atrofisi). Duyu fonksiyonunun dönüşünde zaman sınırlaması konulamaz.

Sinir Yaralanmalarının İyileşmesi


Etkili bir sinir tamiri duyusal, motor ve otonomik aksonların distal uç organları ile uygun bağ­lantı yapmalarıyla ilintilidir Sinir tamirinin sonuçla­rı, tamirin seviyesi ve zamanlamasından, yaralan­manın şekli ve yaygınlığından, yaralı fasiküllerin anatomisi ve adaptasyonundan, uygulanan cerrahi teknik ve hasta faktörleriyle alakalıdır , etkisi vardır.

Onarım teknik olarak, 10 ila 25 büyültme altın­da, periferik sinirin çeşitli anatomik noktalarından geçen 10/0 veya 11/0 naylon sütürler ile sinir uçla­rının uygun bir şekilde yaklaştırılarak adapte edil­meleri şeklinde yapılır.

Onarılamayan periferik sinir felçleri sonrası ge­lişen motor ve duyusal kayıplar, el ve üst ekstremite fonksiyonlarında büyük eksikliklere neden ol­makta, etyoloji ne olursa olsun periferik sinir felçle­ri sonucu ortaya çıkan bu tablo, kişinin günlük ya­şamını ve sosyo ekonomik durumunu olumsuz olarak etkilemektedir. Bu gibi kompleks bir soru­nun çözümünde, özellikle motor fonksiyonların cerrahi restorasyonunu sağlayan tendon transferle­ri tedavi seçenekleri arasında ilk sırayı almaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder