14 Nisan 2017 Cuma

Solunum Sistemi Anatomisi


Solunum Sistemi 


Solunum sisteminin başlıca görevi, dolaşım sistemi ile birlikte bede­nin bütün doku ve hücrelerine durmaksızın oksijenlenmiş kan sağlamaktır.Yani bizim oksijeni almamızla başlayan serüven , oksijenlenmiş kan pompalanarak son buluyor.


Solunum Anatomisi ve Fizyolojisi

Solunum sistemi kabaca, solunum yolları ve akciğerlerden oluşmaktadır. Solunum yolları; (burun boşlukları, farenks, trakea, bronşlar, bronşioller ve alveolleri) içerir.
Akciğerler toraks (göğüs kafesi) içinde yerleşmiş organlardır. Toraks önden sternum, arkada omurga, yanlarda kostalarla sınırlan­mıştır.

Solunum sisteminin üzeri-plevra denilen zar ile örtülüdür. Plevra iki kısımdan oluşmuştur: . Akciğerin üstündeki kısma visseral plevra, Dışta yukarıda bulunan kışıma paryetal plevra denir. İki akciğer arasındaki boşluğa mediyasten denir ve içinde kalp ve damarları içerir. Sağ akciğer sol akciğere oranla biraz büyük ve yukarıdadır. Sağ akciğer üç, sol akciğer ise iki loptan oluşmuştur. Akciğerlerin asıl fonksiyonu, dokuların enerji istemini karşılamak için onlara yeterli oksijen (02) sağlamak ve metabolizmanın yan ürünü olarak oluşan karbondioksiti (C02) uzaklaştırmaktır. Solu­num merkezi beyin sapında medülla oblangatadır. Solunum olayı dört evrede tamamlanır.


Solunumun Evreleri


  • Ventilasyon: Bu süreç inspirasyon ve ekspirasyon olmak üzere iki aşamada, solunum kaslarının yardımı ile oluşur.
  • Diffüzyon: Oksijenin alveollerden akciğer dolaşımına, karbondioksi­tin de aksi yönde, akciğer dolaşımından alveollere geçmesi olayı­dır.
  • Perfüzyon: Bu yol ile (a) oksijen taşınması (b) kabondioksidin taşınarak akciğerlerden atılımı gerçekleşir.
  • Solunumun kimyasal kontrolü: Kan kimyasındaki değişimlerin ven­tilasyon üstündeki etkileri solunum kemoreseptörleri aracılığı ile ol­maktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder