27 Nisan 2017 Perşembe

Söz Alma Söz Verme Türü Evlilik


Söz Alma - Söz VermeBirbirleriyle iyi anlaşan, çıkar ilişkileri belirgin iki aile, bu kurulmuş yakın ilişkinin kendi çocukları tarafından da sürdürülmesini istemelerinden dolayı, çocuklarını ileride evlenmek üzere, birbirlerinden söz alıp söz verirler. Böyle bir beklentinin ön belirtileri kimi anıştırmalarla bildik aileler tarafından empoze edilir. Örneğin, oğlan anası kız çocuğu, “bana gelin olasıca” diye severken kız anası da oğlanı, “bana damat olasıca” tür sözlerle yavaş yavaş kız ve oğlan etkilenir ve evlilik adayları hoş tutulmaya çalışılır.

Evlilik


Söz alıp verme yalın bir törenle kutlanır. Oğlan tarafı kıza küçük bir altın “takı” takar ve arkasından da : “Bu bizim işaretimiz, bundan sonra kız bizim, ona iyi bakın’der, olayı tatlıya bağlamak için tatlı ve kahve yenilip içilir. “Her işe bir dua katmak gerekir” sözüne de atıf yapılarak yaşlılardan biri dua eder, hazır olanlar “Amin” derler. Bundan böyle oğlan ve kız, çocuk yaşlarına karşın birbirlerinin sözlüsü sayılırlar.

Çocukları adına büyükler tarafından söz alıp vermeyle kurulan ilişkiler zaman içerisinde sağlıklı devam etmez ve bozulursa söz de kendiliğinden bozulur. Önemli bir kayıp sayılmaz. Ancak kız, başkaları tarafından; istendiğinde, daha önceki sözlü durumuna değinilir ve sözün bozulma gerekçesi belirtilir.

Araştırma yöremizde, söz alma-verme olgusu anlatıldığında, kolay anlaşılmakta ancak, yerel deyimle bu işleme “söz kesme” olarak adlandırılır. Söz kesme, evlilik öncesi bir hazırlık dönemi için de kullanılmaktadır. Biz söz alma-vermeyi, tercihli evlilikler kümesi içinde sayarken, çocuklarının adına anne-baların tercihleri sonucu bir evlilik beklentisini göz önüne aldık.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder