27 Nisan 2017 Perşembe

Üfürüm Nedir?


Üfürüm Nedir?


En iyi duyulduğu yer, yayılımı ve sistolik üfürüm özelliklerine göre derecesi ifade edilir.

1. Derece Üfürüm: En hafif gözlenen üfürümdür. Stetoskop kullanılarak, bir süre sonra duyulur.

2. Derece Üfürüm: Hafiftir. Stetoskop konur konmaz duyulur. 6. derece üfürüm en şiddetlisidir. Stetoskop konmadan duyulur. Diğer derecedekiler bunların arasında kalır.

Ejeksiyon Üfürümü


Hızlı Atılım: Dolaşım hızlandığında oluşur. Ateş, hipertiroidi, beriberi.

Fazla Atılım: Aort yetmezliğinde ejeksiyon üfürümü böyledir.

Geniş damara kan atılımı:

 • Aort anevrizması idiopatik pulmoner dilatasyon;
 • Pulmoner hipertansiyon sonucu dilatasyon.

Aort Stenozu: Sternum sağı 2. interkostal aralıkta duyulur.

Pulmoner Stenoz: Darlık derecesi ile üfürüm şiddeti doğru orantılıdır.

Kalp Üfürümü


Regürjistasyon Üfürümü

 • VSD: Sternum solu 3. -4. interkostal aralıkta pansistolik üfürüm mevcuttur.
 • Triküspit Yetmezliği: Ksifoid üzerinde pansistolik, inspirasyonda şiddetli üfürüm vardır.
 • Mitral Yetmezliği: Apekste koltuk altına yayılan pansistolik üfürüm bulunmaktadır.

Pratik Kardiyoloji


Diastolik Üfürüm


 • Mitral stenoz üfürümü;
 • Opening Snap (kapak mobil ise);
 • Diastolik rulman ne kadar şiddetli ve uzunsa mitral stenoz da o kadar şiddetlidir. Ancak geçen kan miktarı azalırsa üfürüm hiç duyulmayabilir.
 • Erken diastolik üfürüm. 2. sesle başlar, diastol boyunca sürebilir erken de bitebilir. Sternum solunda duyulur. Aort yetmezliği ve pulmoner yetmezlikte olur.

Devamlı Üfürüm


 • PDA;
 • Aortiko pulmoner pencere;
 • Postoperatif: Şant ameliyatlarından sonra;
 • Arterio venöz fistül;
 • Sinüs valsalva rüptürü;
 • Koroner arterle kalp boşluğu arası birleşme.

Devamlı üfürümlerde 2. ses duyulmaz. Sistolodiastolik üfürümlerde 2.ses duyulur.

Not Fonksiyonel Üfürüme Örnek: 19 yaşında bir kadında erken midsistolik (kreşende-dekreşendo tarzındaki) bir üfürüm normaldir. S3 de fizyolojiktir. Bir soruda bu bir örnek olarak verilebilir.

Çocuklarda Bebeklerde Üfürüm


Üfürümlerin Yayılımı


Organik üfürümlerin bir özelliğide, yayılımlarının gerçekleşmesidir. Bazen bu üfürümler yayıldıkları yerlerde daha iyi duyuldukları için tanıda hata yapılabilir. Bu nedenle üfürümlerin nerede oluştuğunu bilmek kadar nerelere doğru yayıldıklarının bilinmeside şarttır. Kardiyoloji Ppt.

Perikartı Frotmanı


Sternum solu 3. -4. aralıkta oturur durumda duyulur. Frotman sıvı azsa duyulur. Var olan frotmanın kaybolması kliniğin iyileştiği anlamına gelmez. Sıvı birikimi arttıkça frotman kaybolur.

Bazı hallerde perikard frotmanları, plevral frotmanlarla karışabilir. Bu gibi durumlarda hastaya solunum yapmaması söylenir. Frotman devam ederse perikarda bağlı olduğu ortaya çıkar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder