31 Ekim 2018 Çarşamba

Antidiüretik Hormon (ADH, Arg-vazopressin)Arka hipofiz salgılarındandır. Antidiüretik Hormon (ADH, Arg-vazopressin), hipotalamustaki supraoptik nukleusta, oksitosin (OXY) paraventriküler nukleusta sentezlenir. ADH neurophysin II taşıyıcı proteinine bağlanarak, oksitosin nerophysin I taşıyıcı proteinine bağlanarak depolanır. Uyarıldığında oksitosin ile birlikte salınr Arg-vazopressin 9 aminoasitlik bir peptiddir. Arg-vazopressin, neurophysin taşıyıcı proteinleriyle bağlanarak, birlikte hipotalamik nöronlardaki salgı granüllerinde depolanır ve her ikisi birlikte salgılanır.

Antidiüretik Hormonun (ADH) Fizyolojik Etkileri

Sistemik Hormonlar


Sistematik nörohipofiz hormonları sekiz farklı aminoacid ve totalde 9 aminoasit içeren küçük peptidlerdir.
Nörohipofizin sistemik hormonları temelde iki gruptur. Bunlar bazik peptidler ve nötral peptidlerdir.
Pars Nevroza'da kana verilen ve vücuda dağılan oksitosin benzeri nötral peptidler (OXY) ve antidiüretik-vazoaktif bazik peptidlerdir (ADH).

Nörohipofiz (Posterior Hipofiz, Arka Hipofiz, Pars Nevroza)


Omurgalı endokrin sistem ile sinir sistemi ilişkisindeki en önemli halka bazal hipotalamus ve hipofiz arasındaki bağdır. Bazal hipotalamus ve hipofiz arasındaki, kan ile nöron (sinir hücresi) ilişkisi ve ilişki düzeyi omurgalı sınıfları arasında değişkendir. Bu ilişkinin temeli, adenohipofizin kontrolü için Medien Eminence'in (ME) salgılatıcı faktörlerinin salgılanmasını kapsar.
Nörohipofizde yani posterior hipofizde portal sistem yoktur; magnosellüler nörosekrtör hücreler denen büyük nörosekresyon hücrelerinin aksonlarını ve terminallerini içerir. Bu nöronların hücre gövdeleri Paraventriküler Nukleus (PVN) ve Supraoptik Nukleus'ta (SON) bulunur. Paraventriküler Nukleus ve Supraoptik Nukleus'taki her bir nöron tipi sadece bir tip hormon sentezler.

Hipofiz Bezi


Bütün omurgalılardaki nörohipofiz, ilkel diensefalonun tabanının aşağı uzantısıyla oluşan kompleks bir yapıdır.
Beynin 3. ventrikülü nörohipofizdeki bir alan ya da sap kısmı ile ilişkilidir. Reptil, kuş ve memelilerin adenohipofizi, ağız içi ektoderminin Ratke cebi denilen bir çıkıntısından gelişir. Ratke cebi ilk oluştuğunda diensefalona çok yakındır; diensefalonun bu bölgesi nörohipofiz taslağını oluşturmaya başlar. Ratke cebinin üst ucu nörohipofize değdiği zaman, hala ağız ektodermine içi boş bir sap ile bağlanır. Epitel yapıdaki sap genellikle yavaş yavaş küçülerek kaybolur. Bununla beraber çoğu balık ve kuş türünde erginde de mevcuttur.
Adenohipofiz (Ön hipofiz) ve Nörohipofiz (Pars nevroza, arka hipofiz) bölümlerinden oluşur.

Nörohipofiz (Arka Hipofiz)


Fosfolipid Sistemi Habercileri


İnozitol (1,4,5trifosfat: IP3), Diasilgliserol (DAG)

Plazma membranın iç yaprağında bulunan fosfolipidlerin (özel olarak fosfatidil inozitol-4,5-bifosfat: PIP2) fodfolipaz C ile hidrolizi sonucu oluşurlar.
DAG (diasilgliserol), plazma membranının iç tabakasında kalır. Ca+2'a bağımlı protein kinaz enzimini aktifleştirerek, hücredeki değişikliklerden sorumlu bir çok proteini fosforiller. İnozitol ise, sitosole difüz olur. ER organelindeki reseptörünrüne bağlanır. Sitosele Ca+2 iyonlarının salgılanmasına neden olur. Sitosole salgılanan Ca+2'un hücre içi düzeyindeki artışı hücrenin yanıtını tetikler.

İkinci Haberci Grupları


Üç grup ikinci haberci bilinmektedir.
  • Siklik nükleotidler (cAMP, cGMP)
  • Fosfolipid sistemi habercileri (İnozitol-1,4,5trifosfat: IP3, Diasilgliserol: DAG)
  • Ca iyonları

Siklik Nükleotidler (cAMP, cGMP)

Trozin Kinaz Aktivitesi Gösteren Reseptörler


İnsülin, insülin benzeri büyüme faktörü (IGF-I) ve epidermal büyüme faktörü (EGF) için reseptörleri kapsar. Bu reseptörlerin hepsinde büyük bir dış hormon bağlama bölgesi, membrandaki kısa bir hidrofobik bölge ve tirozin kinaz aktivitesine sahip orta büyüklükte bir hücre içi parça vardır.

G-proteini ile Etkileşinler

Hücre İçi Reseptörlerin Yapısı


Hücre içi reseptörlerin hepsi, tek bir polipeptid zincirinden oluşurlar. Bu reseptörler hormon bağlama bölgesi, DNA-bağlama bölgesi ve amino ucu içeren bölgelerden oluşur.

Hormon Bağlama Bölgesi


Hamilelik ve Doğum Korkusunu Yenmek


Bir fobi aşırı ve irrasyonel bir korku tepkisidir. Eğer bir fobiniz varsa, korkunuzun kaynağıyla karşılaştığınızda derin bir korku veya panik duygusu yaşayabilirsiniz. Korku belirli bir yer, durum veya nesne şeklinde karşımıza çıkabilir. Genel anksiyete bozukluklarının aksine, fobi genellikle belirli bir şeye bağlı olarak gerçekleşir.Yazımda da hamilelik ve doğum korkusu üzerine eğildim. 


Fobi30 Ekim 2018 Salı

Reseptör Konsantrasyonunun Kontrolü


Reseptörlerin sayısını genellikle aynı hormon, bazı durumlarda da diğer hormonlar düzenler.

Negatif Regülasyon

Plazma hormon düzeylerindeki değişikliklere yanıt olarak oluşur. Hormonun yüksek plazma konsantrasyonuna reseptörlerinin sayısı azalır. Bu da target hücrenin duyarlılığını azaltır (Down-regülasyon). Örneğin, obezitede (şişmanlık) insülinin yüksek dolaşım düzeyleri, fonksiyonel insülin reseptörlerinin sayısının azalmasına nedendir.
Reseptör Konsantrasyonu

Pozitif Regülasyon


Hormon Etkisi


Reseptör hormon etkisi için zorunlu bir faktördür.

Hormon Reseptörleri

Protein yapılardır. Yüzeyi üzerinde özel bağlanma bölgesi içerirler. Özel bir hormon, sadece özel bir reseptöre bağlanabilir. Ama, bir hücre birden fazla hormon için, birden fazla reseptör taşıyabilir. Örneğin, TSH (Tiroid Uyarıcı Hormon) sadece tiroid hücreleri üzerindeki TSH reseptörlerine bağlanabilir.

Kandaki Hormonların Konsantrasyonları


Hormonun kana salgılanma hızı ve kandan hormonun salgılanma hızı ve kandan hormonun temizlenme hızı arasındaki dedgeyle kontrol edilir. Bir hormonun kana salgılanma hızını, endokrin bezi stimüle eden (uyaran) ve inhibe eden (salgılamayı durduran) bütün faktörlerin toplamı belirler.
Hormonun kandan temizlenmesi için;

Hormonların Kanda Taşınması


Polipeptid hormonlar (protein) hidrofilik moleküllerdir ve suda erirler. Suda eridikleri için, kana girer girmez kan plazması proteinlerine bağlanmadan plazmada serbestçe taşınırlar.
Steroid hormonlar ise, hidrofobik moleküllerdir ve suda erimezler. Suda erimedikleri için, kana girer girmez kan plazması proteinine bağlanarak taşınırlar.

Steroid Hormonlar


Steroid hormonlar aldosteron, östradiol, progesteron, testosteron, kortizol ve 1,25-dihidrokolekalsiferol'dür (aktif vitaminD).

25 Ekim 2018 Perşembe

Tiroid Bezi Hormonları


Tiroid bezi, metobolik faaliyetler üzerinde tiroksin hormonu ve kalsiyum metabolizması için önemli olan kalsitonin hormonunu salgılar.Tiroksin hormonunun yapımı için yılda yaklaşık 50 mg. iyoda gerek vardır. Bu miktar besinlerle alınabilir. Yeterli gelmemesi durumunda, gereken iyot sofra tuzuna 1/1000000 arasında sodyum iyodür katılarak giderilmeye çalışılır.

Hormon Biyosentezi ve Salgılanması


Peptit Hormonlar

Peptit hormonlar hidrofilik moleküllerdir ve suda eriybilirler.
Bütün peptid hormonlar ve protein hormonlar, bir DNA molekülü kalıbından transkripsiyon ve translasyon ile sentezlenirler.
Polipeptid hormon salgılayan hücreler, polipeptid moleküllerin sentezi, paketlenmesi ve salgılanması süreciyle ilgili bazı yapısal özellikler taşır.

Hormonal Haberleşme


Hormonal Haberleşmede Sekresyon Türleri

Hormonal sistemde haberleşme endokrin sekresyon, nörosekresyon ve nörotransmisyonla gerçekleştirilir.

Endokrin Sekresyon

Endokrin hücrenin salgıladığı hormon kanla target hücreye taşınır. Yani, hormonu salgılayan hücre endokrin hücredir.

Hormon Nedir?


Özel bir hücrenin ya da hücre grubunun, yani, İç Salgı Bezleri'nin (Endokrin Bezler) kana veya ekstraselüler sıvı içine salgıladığı, vücudun diğer hücrelerinin fizyolojik kontrolünü gerçekleştiren kimyasal haberci maddelerdir. Sevinçten üzüntüye, coşkudan öfkeye, cinsiyet gelişiminden cinsel yaşama, hastalıktan sağlığa bir çok özellikte etkilidir. Hedef hücrelerin fizyolojik etkinliğini kontrol ederek homeostasiyi sağlar.

12 Ekim 2018 Cuma

Aloe Vera

Şimdi de meşhur aloe vera dosyasını açıyoruz. Nedir bu aloe vera her çeşit, krem, su, jel, yağ, bilimum kozmetik ürün içinde mevcut, gerçekten bu kadar etkili mi, ne işe yarıyor, nasıl etki ediyor bir bakalım inceleyelim istedik. Malum sagligim.org yazılarıyla, yakın zamanda aklınıza takılan konuların çoğu hakkında gerçekleri yazmasıyla bilinecek. Uydurma, yalan yanlış şeylerden sizi kurtarmaya adayız. Şimdiki yazımızda aloe vera yani tıbbi sarısabır bitkisi çiçeği, nasıl yetiştirilir, bakımı, fiyatı, aloe vera bitkisinin faydaları, kullanımı, cilde sürülür mü, nelere iyi gelir, aloe vera jeli gibi konularda bilgiler vereceğim.

11 Ekim 2018 Perşembe

Sinir Sistemi ve Endokrin Sistem

Kimyasal haberci bir madde, kanla taşındığı (hormon) ya da sinir ucundan salgılanarak taşındığındığı (nörotransmitter) target hücrenin, hücre içi olaylarını başlatabilmesi için, bir reseptör molekülü içerirmesi gerekir.