31 Ekim 2018 Çarşamba

Fosfolipid Sistemi Habercileri


İnozitol (1,4,5trifosfat: IP3), Diasilgliserol (DAG)

Plazma membranın iç yaprağında bulunan fosfolipidlerin (özel olarak fosfatidil inozitol-4,5-bifosfat: PIP2) fodfolipaz C ile hidrolizi sonucu oluşurlar.
DAG (diasilgliserol), plazma membranının iç tabakasında kalır. Ca+2'a bağımlı protein kinaz enzimini aktifleştirerek, hücredeki değişikliklerden sorumlu bir çok proteini fosforiller. İnozitol ise, sitosole difüz olur. ER organelindeki reseptörünrüne bağlanır. Sitosele Ca+2 iyonlarının salgılanmasına neden olur. Sitosole salgılanan Ca+2'un hücre içi düzeyindeki artışı hücrenin yanıtını tetikler.
Fosfolipid Sistemi Habercileri

Ca+2 İyonunun İşlevi

Ca+2 iyonları, hücre içi en çok kullanılan habercilerdir.
Bir çok farklı sinyalin etkisiyle hücre içi Ca+2 iyonu miktarındaki artış, çeşitli olayların başlamasını tetikler. Ca+2 iyonunun hücre içindeki tetiklediği olaylar ekzositoz, kas kontraksiyonu, T-hücresi ve B-hücresi aktivadyonu, hücrelerin ekstrasellüler matrikse adezyonu, apoptosis ve protein kinaz C'nin aracılığındaki bir çok olaydır.
Ca+2 iyonunun hücre içi haberci fonksiyonu, Ca+2 iyonunun Ca+2-bağlayıcı Prorein'lere bağlanmasıyla gerçekleşebilir. Özellikle kalmadulin, hormonların etkileyen, temel bağlayıcı, asidik, küçük bir proteindir.

Hormonların Etki Mekanizmaları

Bazı hormonlar etkinliğini hücre yüzeyindeki reseptörlere bağlanarak gösterirler. Bazı hormonlar ise, nükleer düzeyde yani, gen aktivasyonunu gerçekleştirerek işlevseldir.
Hücre yüzeyindeki reseptörlere bağlanan hormonlar intrasellüler ikinci haberci siklik adenozin mono fosfatı (cAMP), ikinci haberci Ca+2 iyonunu ya da G proteinlerini etkileyerek işlev kazanırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder