31 Ekim 2018 Çarşamba

Hipofiz Bezi


Bütün omurgalılardaki nörohipofiz, ilkel diensefalonun tabanının aşağı uzantısıyla oluşan kompleks bir yapıdır.
Beynin 3. ventrikülü nörohipofizdeki bir alan ya da sap kısmı ile ilişkilidir. Reptil, kuş ve memelilerin adenohipofizi, ağız içi ektoderminin Ratke cebi denilen bir çıkıntısından gelişir. Ratke cebi ilk oluştuğunda diensefalona çok yakındır; diensefalonun bu bölgesi nörohipofiz taslağını oluşturmaya başlar. Ratke cebinin üst ucu nörohipofize değdiği zaman, hala ağız ektodermine içi boş bir sap ile bağlanır. Epitel yapıdaki sap genellikle yavaş yavaş küçülerek kaybolur. Bununla beraber çoğu balık ve kuş türünde erginde de mevcuttur.
Adenohipofiz (Ön hipofiz) ve Nörohipofiz (Pars nevroza, arka hipofiz) bölümlerinden oluşur.

Nörohipofiz (Arka Hipofiz)


Hipofiz Bezi
Nörohipofiz bölümü beyin tabanının bir parçasıdır. Sinir dokudan oluşan bir sap kısmıyla beyne bağlanır. Nörohipofizden hipotalamusta sentezlenen hormonlar salgılanır.
Nörohipofizi medien eminence (ME) ve pars nevroza bölümleri oluşturur.

Adenohipofiz (Ön Hipofiz)

Adenohipofiz bölümü epitelial karakterdedir ve nörohipofizin serest ucunu sarar. Nörohipofizden yedi farklı hormon salgılanır.
Adenohipofizi pars distalis, pars intermedia ve pars tuberalis bölümleri oluşturur.

Hipofiz Bezinin Embriyonik Gelişimi

Posteriyö hipofiz hipotalamusunçöküntüsüyle oluşur. Anteriyör hipofiz ise embriyonik barsağın yukarı bölümünden oluşan Ratke Cebi çıkıntısından oluşur.

Hipofiz Bezinin Beyin İçindeki Konumu

Hipofiz kafatasının tabanında sfenoid kemiğin sella turkika (türk eyeri) bölgesinde konumlanır. Hipotalamus, infundibulum denilen bir doku sapıyla hipofize bağlanır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder