30 Ekim 2018 Salı

Hormon Etkisi


Reseptör hormon etkisi için zorunlu bir faktördür.

Hormon Reseptörleri

Protein yapılardır. Yüzeyi üzerinde özel bağlanma bölgesi içerirler. Özel bir hormon, sadece özel bir reseptöre bağlanabilir. Ama, bir hücre birden fazla hormon için, birden fazla reseptör taşıyabilir. Örneğin, TSH (Tiroid Uyarıcı Hormon) sadece tiroid hücreleri üzerindeki TSH reseptörlerine bağlanabilir.
Kan çok düşük konsantrasyonda hormon içerir. Çoğu hormon, kanda bütün hücrelerle temas ederek dolaşır. Kanda dolaşırken hücrelere temas eden hormonlar, sadece target hücrelerini etkilerler. Yani, sadece hormona özel reseptör taşıyan target hücre hormona yanıt verir.

Reseptörlerin Lokalizasyonu

Hormon molekülleri çok çeşitlidir; target hücrelerdeki hormon reseptörleri ise, hücre yüzü reseptörleri ve hücre içi reseptörleridir.

Hücre Yüzü Reseptörleri

Hormon reseptörleri plazma membranında kısmen gömülüdürler. Peptit hormonlar ve bazı aminoasit türevi hormonlar bu tip reseptörlere bağlanırlar. Proteinler ve peptitler, katekolaminler ve eikosanoidleri bağlarlar. Hücre içindeki diğer moleküllerin, özellikle enzimlerin aktivitelerini değiştiren ikinci habercilerin üretimini gerçekleştirirler.

Hücre İçi Reseptörler

Hücre içi reseptörler stoplazmada ve nukleusta bulunurlar. Steroidleri ve tiroid hormonlarını bağlarlar. Sorumlu genlerin transkripsiyonel aktivitelerini değiştirir.
Stoplazmadaki reseptörler, lipit türevli hormonları bağlarlar. Nukleus içindeki reseptörler genler üzerinde bulunabilirler.
Tiroid hormonları nukleus içindeki reseptörlere bağlanırlar.
Hormonun reseptöre bağlanması, hücre içinde bir reaksiyon dizisini tetikleyerek, hormona fonksiyonellik kazandırır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder