25 Ekim 2018 Perşembe

Hormon Nedir?


Özel bir hücrenin ya da hücre grubunun, yani, İç Salgı Bezleri'nin (Endokrin Bezler) kana veya ekstraselüler sıvı içine salgıladığı, vücudun diğer hücrelerinin fizyolojik kontrolünü gerçekleştiren kimyasal haberci maddelerdir. Sevinçten üzüntüye, coşkudan öfkeye, cinsiyet gelişiminden cinsel yaşama, hastalıktan sağlığa bir çok özellikte etkilidir. Hedef hücrelerin fizyolojik etkinliğini kontrol ederek homeostasiyi sağlar.

Hemoastasi (İç Denge)

Hormon Nedir
Hücreler dış uyaranlardan dolaylı veya dolaysız etkilenir ve bu uyaranlara karşı kontrolün sağlanması gerekir. İç dengenin korunmasını hormonal sistem (endokrin sistem) ve sinir sistemi kontrol eder.

Hormon Bilgisinin Tarihi

Hormon terimini ilk kez 1902 yılında Bayliss ve Starling kullanmıştır. Grekçe canlandırmak, uyandırmak ya da uyarmak anlamındadır. Sözcük anlamı hormonun işlevini tam tanımlamaz. Çünkü bazı hormonlar uyarıcı, bazıları ise inhibe edicidir (hormonların endokrin bezlerden salgılanmasını durdurur).

Hormonal Etki

Hormonal sistemde, endokrin bezden kana salgılanan hormon, kanla target hücreye taşınır. Özel bir hormonun ilettiği mesajın, target hücreye etkisi ve etki bölgesi farklılaşabilir; endokrin etkili, parakrin etkili ya da otokrin etkilidir.

Endokrin Etki

Hormon kanla taşınır ve target hücreye bağlanır.

Parakrin Etki

Hormon salgılandığı endokrin bezden, bitişik target hücrelere lokal düzeyde, diffüzyonla etkilidir.

Otokrin Etki

Endokrin bez salgıladığı hormondan etkilenir; yani, endokrin bezin salgıladığı hormon, salgılanan bezi etkiler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder