25 Ekim 2018 Perşembe

Hormonal Haberleşme


Hormonal Haberleşmede Sekresyon Türleri

Hormonal sistemde haberleşme endokrin sekresyon, nörosekresyon ve nörotransmisyonla gerçekleştirilir.

Endokrin Sekresyon

Endokrin hücrenin salgıladığı hormon kanla target hücreye taşınır. Yani, hormonu salgılayan hücre endokrin hücredir.

Nörosekresyon

Hormonal Haberleşme
Sinir hücresinin (nöron) salgıladığı hormon, sinir hücresi aksonunun ucundan kan içine verilerek, kan aracılığıyla taşınarak target hücreye ulaştırılır.

Nörotransmisyon

Sinir hücresinin salgıladığı hormon, sinir hücresi aksonunun ucundan direkt target hücreye aktarılır.

Endokrin Dokuların Morfolojileri

Sinüzoidler içeren hücre yığınları ve hücre kordonları dışında endokrin dokuların hepsi, sitolojik ve histolojik önemli ortak özellikler taşır.
 • Zengin bir kan damarı içerir.
 • Sınırlı da olsa hormon depolama kapasitesindedir.
Sinüzoidler içeren hücre yığınları ve hücre kordonları
 • Tiroid bezi
 • Nörohemal bezler

Tiroid Bezi

Tiroid bezi foliküler yapıdadır. Salgıladığı hormonu folikül lümeninde, hücre dışı depolar.

Nörohemal Bezler


Nörohipofiz bezi nörohemal bez tipi yapısındadır.

Hormon Yapısı

Endokrin dokular aminoasit, lipit gibi küçük moleküllerin modifikasyonuyla yeni bir molekül üreterek ya da özel aminoasit dizileri içeren peptitler ve proteinler sentezleyerek hormon üretirler.

Hormonlar kimyasal yapılarına göre aminoasit türevleri, peptit hormonlar ve lipit türevleri içerir.

Aminoasit Türevleri (Aminler)

Aminoasit türevi hormonlar epinefrin (adrenalin), norepinefrin (noradrenalin), tiroksin (Tx, T4) ve triiyodotironindir.
En küçük hormonlar aminoasidler ya da lipid üzerindeki fonksiyonel grupların kimyasal modifikasyonlarıyla oluşturulur.
Dopamin gerçek bir hormondur; fakat, adrenalinin (epinefrin) ve noradrenalinin (norepinefrin) tirozinden sentezlenmesi sürecinde de bir ara üründür.

Peptit Hormonlar

Kısa peptidler, küçük proteinler ve glikoproteinlerdir.

Polipeptid Hormonlar

Protein hormonların yapısal konformasyonlarını bütün protein yapıları birleştiren fizikse güçler belirler.
Peptid ya da protein hormonların son görünümlerini belirleyen en önemli eleman, aminoasit dizisi ya da primer yapısıdır.
 • Adrenokortikotropik Hormon (ACTH), Anjiotensin.
 • Kalsitonin, Kolesistokinin, Eritrpoietin.
 • Gastrin, Glukagon, Büyüme Hormonu.
 • İnsülin, insülin benzeri büyüme peptitleri (Somatomedinler).
 • Melanosit Uyarıcı Hormon (MSH), Sinir büyüme faktörü.
 • Oksitosin, Parathormon.
 • Prolaktin, Relaksin.
 • Sekretin, Somatostatin, Vazopressin (Antidiüretik Hormon: ADH).

Glikoprotein Hormonlar

Peptin hormonlardandır. Folikül Uyarıcı Hormon (FSH), İnsan Korionik Hormon (hCG), Lütein Hormon (LH) ve Tiroid Uyarıcı Hormon'dur (TSH).

Lipit Türevleri

Eikosanoidler ve Steroid hormonlardır.

Eikosanoidler

Eikosanoidler bir membran fosfolipit kuyruğundan archidonik asitten oluşturulur.

Steroid Hormonlar

Steroid hormonlar aldosteron, kortizol, östradiol, progesteron, testosteron, Vitamin D'dir.
Sitoroid hormonlardan adrenal steroidler adrenal korteksten salgılanır; gonodal sitoroidler ise, ovaryum ve testislerden salgılanır.
Adrenal korteksten salgılanan adrenal steroidler mineralokortikoidler, glikokortikoidler ve androjenlerdir. Ovaryum ve testislerden salgılanan gonadal steroidler testoteron, östrojen ve progesterondur.

Steroid Hormonların Özellikleri

Yapısal bir modifikasyonun, bir hormonun fonksiyonunu nasıl değiştirebildiği, kortikosteron hormonuyla aldostteron hormonu arasında gözlenebilir. Hem kortikosteron hormonunu, hem de aldosteron hormonunu adrenal korteks üretir. Sadece, bir C üzerinde, bir keto grubunu içermesiyle karakterizedir. Fizyolojik etkileri belirgin bir farklılıktadır.
Kortikosteron hormonu karbonhidrat metabolizmasında, aldosteron hormonu elektrolit ve su metabolizmasında fonksiyoneldir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder