11 Ekim 2018 Perşembe

Sinir Sistemi ve Endokrin Sistem

Kimyasal haberci bir madde, kanla taşındığı (hormon) ya da sinir ucundan salgılanarak taşındığındığı (nörotransmitter) target hücrenin, hücre içi olaylarını başlatabilmesi için, bir reseptör molekülü içerirmesi gerekir.

Sinir Sistemi

Sinir sistemi, endokrin sistemden sonra evrimleşmeye başlamıştır.
Sinir sisteminde mesaj iletimi elektriksel (aksiyon potansiyeli) ya da elektrokimyasal aracılarla (nörotransmitterler) iletilir. Sinir sisteminin hedef hücresi (target hücre) nöron (sinir hücresi), bez ya da kas hücreleridir. Etki lokalizasyonu (etki bölgesi) nöronlarla sınırlanmıştır; nörotransmitterler yayılmadan önce enzimleri hızla yıkar. Target hücrenin yanıtı arttıkça, nöronun nörotransmitter salgısını kesebilir (negatif feed-back). Target hücrenin yanıtı milisaniyeler ölçüsünde hızlıdır.
Hormonlar

Endokrin Sistem

Endokrin sistem, sinir sisteminden daha önce evrimleşmeye başlamıştır.
Mesaj endokrin bezin salgıladığı kimyasal maddeyle, yani, hormonla taşınır. Hormonun target hücreleri organizmanın bütün hücreleridir; fakat, her bir hücrenin reseptör moleküllerinin farklılığı nedeniyle aynı hormona yanıt vermezler. Hormonların target hücreleri bütün hücreler olduğu için, etkisi de lokal değil, bütün organizmadır. Endorrin salgılama negatif feed-back ile kontrol edilir. Target hücrenin yanıt hızları değişkendir; yanıtları saniyeneler, dakikalar, saatler, hatta yıllarca sürebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder