31 Ekim 2018 Çarşamba

İkinci Haberci Grupları


Üç grup ikinci haberci bilinmektedir.
  • Siklik nükleotidler (cAMP, cGMP)
  • Fosfolipid sistemi habercileri (İnozitol-1,4,5trifosfat: IP3, Diasilgliserol: DAG)
  • Ca iyonları

Siklik Nükleotidler (cAMP, cGMP)

Siklik Nükleotidler (cAMP-siklik adenozin mono fosfat)

İkinci Haberci Grupları
Adenil siklaz aktivasyonuyla oluşan siklik nükleotidler (cAMP), genelde bütün hücrelerde çok düşük düzeylerde bulunur. cAMP'yi, cAMP fosfodiesteraz enzimi hidrolizler. cAMP ya hücre içi enzimlerin aktivasyonunu gerçekleştirir ya da nukleus içindeki olayları etkileyerek yeni proteinlerin sentezini koşullar.

cGMP (siklik guanozin mono fosfat)

Guanil siklaz enziminin aktivasyonuyla oluşur. Guanil siklaz enzimi hem plazma membranında, hem de sitosölde bulunur. Sitoplazmik şekli yani sitoplazmada bulunan şekli Ca iyonuyla aktifleşir. Sitoplazmik Ca iyonunda artış olan her durumda, cGMP da artar.
Membran guanil siklaz enzimini, membran reseptörü aktifleştirebilir. Atrial natridiüretik peptid (ANP) ve nitrik oksidin (NO) böyle bir mekanizma ile etkileştiği bilinmmektedir.
cGMP'nin etkilerinin bazıları protein kinaz G (PKG) enzimi aracılığıyla gerçekleştirilir. Protein kinaz G enzimi hücre içindeki target proteinleri fosforilleyen cGMP'ye bağımlı bir protein kinazdır. Damar Duvarlarının Düz Kas Hücrelerinde iNOS Enzimiyle Sinyalleme
iNOS (İndüklenebilir Nitrik Oksit Sentaz) enzimi aktivasyonu nitrik oksitte (NO) artışla eriyebilir guanil siklazın (GC) aktivasyonıyla sonuçlanır. cGMP üretimi cGMP bağlı protein kinazı (PKG) aktifleştirir. Sonraki protein fosforilasyonları damar gevşemesi ile sonuçlanır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder